Regjeringen vil fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften før valget i 2025, sier Vedum i et intervju med Aftenposten. Hvorfor vente? spør Regnskap Norge. Hvorfor vente helt til 2025-valget med å fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften? Regjeringen må ta grep nå for å sikre at konkurstallene ikke øker, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge. FOTO: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Regjeringen har fått massiv kritikk fra et samlet næringsliv på den ekstra skattebyrden den ble ilagt for 2023. Økt arbeidsgiveravgift skulle være midlertidig, men ble forlenget også til å gjelde 2024.

– Regnskap Norge er glad for at regjeringen ser ut til å ta signalene fra næringslivet om å fjerne den urimelige skattebyrden som ble vedtatt i 2022. Dette skjedde uten å ha utredet konsekvensene og uten å ta hensyn til lønnsomhet for bedriftene, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge

– Det er imidlertid ingen grunn til å vente. Skatten bør bort snarest, og første anledning er revidert statsbudsjett til våren. Skjer det ikke da, vil næringslivet fortsatt leve med usikkerhet all den tid innføringen og avviklingen skjer på svært uforutsigbar måte, fortsetter Regnskap Norge-direktøren.

Konkursene øker

Nesten 99% av norske virksomheter er små og mellomstore bedrifter, og hele 95 % er såkalte mikrobedrifter med færre enn 10 ansatte.

– SMBene er kjernen i norsk næringsliv og grunnlaget for arbeidsplasser, vekst og velferd. Dersom regjeringen er opptatt av at folk skal ha en lønnsom jobb å gå til, handler det om forutsigbare rammebetingelser som understøtter et bærekraftig næringsliv, påpeker Aale-Hansen.

– Konkurstallene har steget jevnt de siste to årene og er på høyde med nivået før pandemien. Nå må regjeringen ta grep for å sikre at konkurstallene ikke fortsetter til nye høyder. Umiddelbar fjerning av denne ekstraordinære kostnaden er et tiltak i riktig retning, avslutter Regnskap Norge-sjefen.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*