Johan H. Andresen i oljefondets etikkråd(Foto: Ferd)
Amerikanske Apple er det norske oljefondets "superaksje" blant de globale selskapene når Norges Bank skal gjøre opp status for 2014 Finansdepartementet skal fastsette nye beholdningsverdier for aksjer i 8000 selskaper i 82 land før 10. mars. Konsernsjef Tim Cook løftet Apple med 35 prosent i løpet av 2014. Det sveitsiske legemiddelselskapet Novartis AG tok sølvmedlajen med en verdiøkning for egne aksjer på 28,3 prosent på et år. Oljefondet kan notere en verdiøkning på over 14 milliarder kroner i disse to selskapene. Oljefondets strategiske partner , amerikanske BlackRock, tok bronsen, med en verdiøkning på 20,7 prosent, med en verdiøkning på 4,7 milliarder kroner. Den tyske bilprodusenten BMW økte med 20,5 prosent og tilførte fondet 3,5 milliarder i 2014, mens den sveitsiske matvaregiganten Nestl , fortsatt er fondets største aksjeinvestering, skriver Nordens Nyheter.


Femten største selskaper

Oljefondet får et blandet år når Norges Bank legger frem nye beholdningstall i mars. Verdiøkningen på fondets femten største investeringer er på nærmere 18 milliarder kroner det siste året. Det norske oljefondet, som er største "Sovereign Wealth Fund" , har investert 317 milliarder i de femten største investeringene, noe som har gitt en verdiøkning på 5,39 %. NBIM`s avkastning vil ligge noe uneder 2 % og under 300 milliarder kroner for 2014 for hele fondet når nye beholdningstall legges frem i mars. Nordens Nyheter har bare sett på aksjeinvesteringene som står for 60 % av fondet. Beregningene for 201q er Nordens Nyheters egne fordi Norges Bank ikke gir opplsyninger om beholdningsverdier før i mars 2014.

Topp-femten-listen

Her er oljefondets største aksjeinvesteringer(beholdningstall fra desember 2013) i milliarder norske kroner: Kilde Norges Bank/Euroinvestor/ Selskapsinformasjon/ Nordens Nyheter:
Investering Endring i aksjekurs % år Verdiendring mrd kroner Norsk eierandel %
Nestle CH 39,3 + 5,1 2,0 2,73
Shell UK 29,0 - 1,2 -0,4 2,06
Novartis CH 26,1 + 28,3 7,4 1,98
Apple Inc US 21,1 +35,0 7,4 0,69
HSBC UK 25,0 -9,0 -2,3 1,99 NBIM har solgt aksjer
Roche CH 24,2 -1,3 -0,4 1,65
BlackRock US 22,7 20,7 4,7 7,08 Strategisk partner for NBIM
BP UK 20,2 -6,6 -1,3 2,20
BG Group UK 22,0 -10,0 -2,2 4,98
BASF Ger 18,3 -2,1 -0,4 3,07
Total SA Fr. 18,2 10,3 1,9 2,06
BMW Ger. 13,0 26,6 3,5 2,91
Credit Suisse 13,0 0 0 4,38
UBS AG CH 14,3 -15,9 -2,3 3,22
Santander Sp. 10,5 -6,2 -0,7 1,70


Forsiktig vekst


Nestles omsetning første halvår 2014 CHF 43 milliarder, som tilsvarer 4,7% organisk vekst, 2,9% reell intern vekst. Oljefondets verdiøkning i de femten største investeringene var på 5,39 prosent i 2014( årsbasis februar 2013/2014). Norges Banks Investment Management har hatt dialog med 20 selskaper i 2014. Fondet har hatt en dialog med britiske BG Group med "etterfølgende planlegging for selskapets ledelse". Fondet bekrefter at det har vært dialog mellom oljefondet og BG Group. Tidligere konsernsjef Helge Lund er som kjent konsernsjef i BG Group.

Sterk valuta negativt

En sterk sveitsisk Franc påvirker salget negativt med -8,8%.Trading driftsresultatet for Nestle ble dermed 15,0% (-10 basispunkter); 30 basispunkter i konstant valuta. Underliggende resultat i Nestle per aksje økte 3,6% i konstant valuta. CHF 8 milliarder i aksje buy-back er tidligere annonsert i europeiske media. Nestles prognose for 2014 bekreftet: organisk vekst rundt 5% og forbedringer i marginene, underliggende resultat per aksje i konstant valuta og kapitaleffektivitet er ikke klart. Torsdag 19 February 2015 presenterer Nestle resultatet for 2014. Avkastningen for Oljefondets aksjeinvesteringer er altså ennda ikke klar.

Kontakt med styrene

Oljefondet skriver også at "man har deltatt i prosessen for valg av ny styreleder etter Jorma Ollila i Royal Dutch Shell. Man har også hatt kontakt med Astra Zeneca for å få styrets vurdering av oppkjøp i 2014. Norges Banks IM har også hatt dialog med styret i svenske Volvo og Svenska Cellulosa for valg av styremedlemmer. Oljefondet har betydelige eierandeler i Volvo Ab og SCA, samt i svenske-finske Stora Enso, og finske UPM Kymmene. Oljefondet har investert i 8000 selskaper i 82 land, og eier 2,5 prosent av alle borsnoterte aksjer ui Europa, og 1,3 prosent av alle verdens børsnoterte aksjer.

Kull er billig igjen

Det norske oljefondet har investert i følgende selskaper med stor produksjon av energi basert på kull. Her er selskapene oppramset med andel i prosent av energiproduksjon basert på kull:

RWE AG Tysk 61% kull
SSE Plc UK 56 % kull
Dual Energy 40% kull
EON.SE Tysk 32% kull
GDF Suez Fransk 22% kull
Dominion Recources Inc US 26 % kull

Denne artikkelen har 8 kommentarer

 1. Nils Petter Tanderø

  Nordens Nyheters redaksjon er ikke tilfreds med oljefondets informasjon om hva som har skjedd i skatteparadisene i Latin-Amerika. Vi har i flere artikler påpekt at fondet har fjernet eller flyttet på investeringer i skatteparadis som Cayman Islands og British Virgin Islands fra 2013 frem til idag. I årsrapporten for 2015 gjenfinner vi to gjenværende begrensede investeringer i Panama og på Bahamas. Vi har tidligere bedt om svar fra oljefondets administrasjon i flere måneder om hva som har skjedd med fondets investeringer i skatteparadisene. Vi har i den sammenheng påpekt oljefondets investeringer i kinesiske selskaper,der flere av dem er registrert på Cayman Islands. Vi har fortsatt ikke fått svar fra Norges Banks Investment Management, og retter nå spørsmålet til lederen for oljefondets etiske utvalg, Johan H. Andresen. Hva har skjedd med oljefondets investeringer i skatteparadisene? Fem milliarder i investeringer fra 2013 er sporløst forsvunnet. Hva har skjedd med disse investeringene i aksjer og obligasjoner i flere såkalte skatteparadis? Vi imøteser svar fra etikkutvalgets leder Johan H. Andresen!

  Nils Petter Tanderø
  Redaktør
  http://www.nordensnyheter.no

 2. Johan H. Andresen

  Etikkrådet forholder seg til de rettningslinjer Stortinget vedtar. Disse retningslinjene inkluderer idag ikke selskapers skattedomicil som kriterie for tilråding om utelukkelse eller observasjon

 3. Johan H. Andresen

  Jeg registrerer at du ikke tillot kommentar nedenfor lagt inn tidligere idag. Deg om det. Og dette blir derved min siste her:
  «Etikkrådet forholder seg til de rettningslinjer Stortinget vedtar. Disse retningslinjene inkluderer idag ikke selskapers skattedomicil som kriterie for tilråding om utelukkelse eller observasjon»

  • Nils Petter Tanderø

   Redaksjonen beklager at Johan H. Andresens svar ble lagt ut for sent. Dette hadde administrative årsaker som ikke bør skje igjen. Vi takker for Andresens tilsvar og håper på en kommentar til at oljefondet har trukket seg ut av skatteparadis som Cayman Islands. Dette gjelder direkte engasjement, og ikke indirekte investeringer via kinesiske selskaper. Vi noterer at etikkrådets formann ikke ønsker å kommentere såkalte » skattesaker», men vi ber likevel om en kommentar.
   Med vennlig hilsen
   Nils Petter Tanderø
   red. nordensnyheter.no

 4. Stian Rødbotten

  Hva så med Exxon Mobil som har ødelagt Amazonas? Har vi eierskap der fortsatt?
  Og en annen ting:
  Bør vi ikke selge oss ut av Deitsche Bank og Credit Suisse? Sistnevnte pga korrupsjon og Deutsche for sine stresstester som feiler gang på gang. Er Deutsche Bank neste «Lehmann Brothers»? Er det der neste krise vil oppstå? Setter pris på svar:)

 5. Stian Rødbotten

  Johan Andresen:
  «God dag mann økseskaft…»
  Nils Petter:
  Er det Andresen sier her, at unnvikelse fra skatt ikke inngår i etikk og moral?

  • Nils Petter Tanderø

   Jeg henviser ditt spørsmål til Johan H. Andresen jr.i Ferd, som leder oljefonnets etiske utvalg. Med vennlig hilsen Nils Petter Tanderø, red.

 6. Nils Petter Tanderø

  Hei Stian Rødbotten. Jeg kan bekrefte at oljefondet fortsatt er inne i Exxon Mobil som du hevder har ødelagt Amazonas. Fondet har også aksjer i Deitsche Bank og er sammen med den amerikanske partneren BlackRock en av de største eierne i Credit Suisse. Etter min mening bør vi ikke selge oss ut, men delta i endringer i selskapene som store aksjonærer( Svenske Wallenberg er ofte dominerende minoritetsaksjonær i sine selskaper 12-22 prosent. Johan H. Andresena har vært styremedlem i SEB). Jeg gir Johan Andresen rette i følgende: Man unndrar ikke nødvendigvis skatt selvom man har registrert et selskap i skatteparadiser som Cayman Islands. Du kan selv se på oljefondets investeringer i Kina og Hong Kong. Mengder av disse selskapene er registrert på Cayman Islands. Om de unndrar skatt eller ikke, det må du spørre etikkformann Johan H. Andresen i oljefondet om. Med vennelig hilsen Nils Petter Tanderø

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*