Johan H. Andresen jr. leder oljefondets etikkråd( Foto: Oljefondet)

Johan H. Andresen jr. leder oljefondets etikkråd( Foto: Oljefondet)

 

Norges Bank har besluttet å sette selskapet Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) til observasjon på grunn av risiko for at selskapet er ansvarlig for grov korrupsjon. Etikkrådet utelukker også det marrokanske oljeselskapet San Leon Energy Plc. fra Statens pensjonsfond utland på grunn av uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer skriver Johan H. Andresen i et brev på vegne av etikkrådet i Norges Banks Investment Management. Nordens Nyheter har i tidligere reportasjer vist at oljefondet har trukkeet seg ut av direkte engasjement skatteparadis som Cayman Island. Fondet legger frem nye beholdningstall 9. mars 2016. Nordens Nyheter bringer her den fullstendige listen over selskaper som av ulike grunner er utelukket av Norges Bank.

Etikk blir enda viktigere

Norges Bank utelukker altså selskapet San Leon Energy Plc fra Statens pensjonsfond utland. Selskapet utelukkes etter en vurdering av risikoen for særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.Hovedstyrets beslutning om utelukkelse ble tatt på bakgrunn av tilråding om observasjon fra Etikkrådet. Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådingen, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for observasjon er oppfylt, jf. Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 tredje ledd. I henhold til retningslinjene kan observasjon besluttes der det er tvil om vilkårene for utelukkelse er oppfylt, om utviklingen framover i tid eller der det av andre årsaker finnes hensiktsmessig.Norges Bank har bedt Etikkrådet om å følge utviklingen i saken.

Problemer i Vest-Sahara

Hovedstyres beslutning om utelukkelse ble altså tatt på bakgrunn av tilrådning fra Etikkrådet. Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådningen, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse er oppfylt, jf Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 sjette ledd.Etikkrådet tilråder å utelukke selskapet San Leon Energy Plc. fra Statens pensjonsfond utland fordi selskapet medvirker til grove brudd på grunnleggende etiske normer ved å drive petrol­eumsprospektering i Vest-Sahara på oppdrag for marokkanske myndigheter. Til grunn for beslutningen ligger en rettslig betenkning fra den Afrikanske Unions juridiske rådgiver offentliggjort i oktober 2015 om lovligheten av marokkansk leting og utvinning av naturressurser i Vest-Sahara konkluderer med all slik virksomhet i området er ulovlig og et hinder for en fredelig løsning på konflikten om området: San Leon anser at dets letevirksomhet i området ikke kan sidestilles med eventuell, fremtidig utvinning av oljeressurser der. Videre legger selskapet til grunn at dets virksomhet i området er i samsvar med lokalbefolkningens ønsker og interesser. Før utelukkelse skal banken vurdere om andre virkemidler, herunder eierskapsutøvelse, kan være bedre egnet. Hovedstyrets vurdering er at det ikke er hensiktsmessig å bruke andre virkemidler i dette tilfellet, skriver komunikasjonsdirektør Runar Malkenes, i Norges Bank på sentralbankens nettsider.

NORGES BANKS UTELUKKELSE AV SELSKAPER

Norges Bank beslutter om selskaper skal utelukkes fra fondets investeringsunivers eller settes på en observasjonsliste. Beslutning fattes

etter anbefaling fra Etikkrådet, som er oppnevnt av Finansdepartementet.Utelukkelser etter 1. januar 2015 er besluttet av Norges Banks

hovedstyre. Utelukkelser før denne datoen er besluttet av Finansdepartementet.Beslutninger er regulert av retningslinjer for observasjon og

utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland, fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2014.

Listen ble sist oppdatert 4. mars 2016.

PRODUKTBASERT UTELUKKELSE

PRODUKSJON AV ANTIPERSONELL LANDMINER

Singapore Technologies Engineering (26. april 2002)
PRODUKSJON AV KLASEVÅPEN

Textron Inc. (31. desember 2008)
Hanwha Corporation (31. desember 2007)
Poongsan Corporation (30. november 2006)
Raytheon Co. (31. august 2005)
General Dynamics corporation (31. august 2005)

PRODUKSJON AV KJERNEVÅPEN

Lockheed Martin Corp (21. august 2013)
Orbital ATK Inc (21. august 2013)
BWX Technologies Inc (11. januar 2013)
Jacobs Engineering Group Inc. (11. januar 2013)
Serco Group Plc. (31. desember 2007)
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (31. desember 2007)
Safran SA. (31. desember 2005)
Northrop Grumman Corp. (31. desember 2005)
Honeywell International Inc. (31. desember 2005)
Airbus Group Finance B.V. (31. desember 2005) (tidligere EADS Finance BV )
Airbus Group N.V. (31. desember 2005) (tidligere EADS Co )
Boeing Co. (31. desember 2005)

PRODUKSJON AV TOBAKK

Schweitzer-Mauduit International Inc. (08. mai 2013)
Huabao International Holdings Limited (08. mai 2013)
Grupo Carso SAB de CV (24. august 2011)
Shanghai Industrial Holdings Ltd. (15. mars 2011)
Vector Group Ltd. (31. desember 2009)
Universal Corp VA (31. desember 2009)
Swedish Match AB (31. desember 2009)
Souza Cruz SA (31. desember 2009)
Reynolds American Inc. (31. desember 2009)
Philip Morris Cr AS. (31. desember 2009)
Philip Morris International Inc. (31. desember 2009)
Lorillard Inc. (31. desember 2009)
KT&G Corp (31. desember 2009)
Japan Tobacco Inc. (31. desember 2009)
ITC Ltd. (31. desember 2009)
Imperial Tobacco Group Plc. (31. desember 2009)
Gudang Garam tbk pt. (31. desember 2009)
British American Tobacco Plc. (31. desember 2009)
British American Tobacco BHD (31. desember 2009)
Altria Group Inc. (31. desember 2009)
Alliance One International Inc. (31. desember 2009)
ATFERDSBASERT UTELUKKELSE

GROVE KRENKELSER AV MENNESKERETTIGHETER

Zuari Agro Chemicals Ltd (14. oktober 2013)
Wal-Mart Stores Inc. (31. mai 2006)
Wal-Mart de Mexico SA de CV (31. mai 2006)
ALVORLIG MILJØSKADE

IJM Corp Bhd (17. august 2015)
Genting Bhd (17. august 2015)
POSCO (17. august 2015)
Daewoo International Corp (17. august 2015)
Sesa Sterlite (30.01.2014) (Madras Aluminium Company og Sterlite Industries Ltd. (begge utelukket 31. oktober 2007) er innfusjonert i

det nyetablerte selskapet)
WTK Berhads Holdings (14. oktober 2013)
Ta Ann Berhads Holdings (14. oktober 2013)
Zijin Mining Group (14. oktober 2013)
Volcan Compaña Minera (14. oktober 2013)
Lingui Development Berhad Ltd. (16. februar 2011)
Samling Global Ltd (23. august 2010)
Norilsk Nickel (31. oktober 2009)
Barrick Gold Corp (USA og Canada) (30. november 2008)
Rio Tinto Plc. (30. juni 2008)
Rio Tinto Ltd. (30. juni 2008)
Vedanta Resources Plc. (31. oktober 2007)
Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. (31. mai 2006)
GROV KORRUPSJON

ZTE Corporation (7. januar 2016)
ALVORLIGE KRENKELSER AV INDIVIDERS RETTIGHETER I KRIG OG KONFLIKT

Africa Israel Investments (30.01.2014)
Danya Cebus (30.01.2014)
Shikun& Binui Ltd. (31. mai 2012)
ANDRE GROVE BRUDD PÅ GRUNNLEGGENDE ETISKE NORMER

San Leon Energy Plc (4. mars 2016)
Potash Corporation of Saskatchewan (6. desember 2011)
Elbit Systems Ltd. (31. august 2009)
SELSKAPER UNDER OBSERVASJON

Petroleo Brasileiro SA er altså satt under observasjon på grunn av risiko for grov korrupsjon. Les mer i nyhetssak fra 28. januar 2016
Astra International Tbk PT er satt under observasjon på grunn av risiko for alvorlig miljøskade. Les mer i nyhetssak fra 13.oktober 2015
Skriver Norges Bank om retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper.

I Brasil øker kritikken mot president Dilma Rousoff som følge av mistanker om korrupsjon i Petrobras( Foto: Gov. Brasil)

I Brasil øker kritikken mot president Dilma Rousoff som følge av mistanker om korrupsjon i Petrobras( Foto: Gov. Brasil)

Denne artikkelen har 8 kommentarer

 1. Nils Petter Tanderø

  Nordens Nyheters redaksjon er ikke tilfreds med oljefondets informasjon om hva som har skjedd i skatteparadisene i Latin-Amerika. Vi har i flere artikler påpekt at fondet har fjernet eller flyttet på investeringer i skatteparadis som Cayman Islands og British Virgin Islands fra 2013 frem til idag. I årsrapporten for 2015 gjenfinner vi to gjenværende begrensede investeringer i Panama og på Bahamas. Vi har tidligere bedt om svar fra oljefondets administrasjon i flere måneder om hva som har skjedd med fondets investeringer i skatteparadisene. Vi har i den sammenheng påpekt oljefondets investeringer i kinesiske selskaper,der flere av dem er registrert på Cayman Islands. Vi har fortsatt ikke fått svar fra Norges Banks Investment Management, og retter nå spørsmålet til lederen for oljefondets etiske utvalg, Johan H. Andresen. Hva har skjedd med oljefondets investeringer i skatteparadisene? Fem milliarder i investeringer fra 2013 er sporløst forsvunnet. Hva har skjedd med disse investeringene i aksjer og obligasjoner i flere såkalte skatteparadis? Vi imøteser svar fra etikkutvalgets leder Johan H. Andresen!

  Nils Petter Tanderø
  Redaktør
  http://www.nordensnyheter.no

 2. Johan H. Andresen

  Etikkrådet forholder seg til de rettningslinjer Stortinget vedtar. Disse retningslinjene inkluderer idag ikke selskapers skattedomicil som kriterie for tilråding om utelukkelse eller observasjon

 3. Johan H. Andresen

  Jeg registrerer at du ikke tillot kommentar nedenfor lagt inn tidligere idag. Deg om det. Og dette blir derved min siste her:
  «Etikkrådet forholder seg til de rettningslinjer Stortinget vedtar. Disse retningslinjene inkluderer idag ikke selskapers skattedomicil som kriterie for tilråding om utelukkelse eller observasjon»

  • Nils Petter Tanderø

   Redaksjonen beklager at Johan H. Andresens svar ble lagt ut for sent. Dette hadde administrative årsaker som ikke bør skje igjen. Vi takker for Andresens tilsvar og håper på en kommentar til at oljefondet har trukket seg ut av skatteparadis som Cayman Islands. Dette gjelder direkte engasjement, og ikke indirekte investeringer via kinesiske selskaper. Vi noterer at etikkrådets formann ikke ønsker å kommentere såkalte » skattesaker», men vi ber likevel om en kommentar.
   Med vennlig hilsen
   Nils Petter Tanderø
   red. nordensnyheter.no

 4. Stian Rødbotten

  Hva så med Exxon Mobil som har ødelagt Amazonas? Har vi eierskap der fortsatt?
  Og en annen ting:
  Bør vi ikke selge oss ut av Deitsche Bank og Credit Suisse? Sistnevnte pga korrupsjon og Deutsche for sine stresstester som feiler gang på gang. Er Deutsche Bank neste «Lehmann Brothers»? Er det der neste krise vil oppstå? Setter pris på svar:)

 5. Stian Rødbotten

  Johan Andresen:
  «God dag mann økseskaft…»
  Nils Petter:
  Er det Andresen sier her, at unnvikelse fra skatt ikke inngår i etikk og moral?

  • Nils Petter Tanderø

   Jeg henviser ditt spørsmål til Johan H. Andresen jr.i Ferd, som leder oljefonnets etiske utvalg. Med vennlig hilsen Nils Petter Tanderø, red.

 6. Nils Petter Tanderø

  Hei Stian Rødbotten. Jeg kan bekrefte at oljefondet fortsatt er inne i Exxon Mobil som du hevder har ødelagt Amazonas. Fondet har også aksjer i Deitsche Bank og er sammen med den amerikanske partneren BlackRock en av de største eierne i Credit Suisse. Etter min mening bør vi ikke selge oss ut, men delta i endringer i selskapene som store aksjonærer( Svenske Wallenberg er ofte dominerende minoritetsaksjonær i sine selskaper 12-22 prosent. Johan H. Andresena har vært styremedlem i SEB). Jeg gir Johan Andresen rette i følgende: Man unndrar ikke nødvendigvis skatt selvom man har registrert et selskap i skatteparadiser som Cayman Islands. Du kan selv se på oljefondets investeringer i Kina og Hong Kong. Mengder av disse selskapene er registrert på Cayman Islands. Om de unndrar skatt eller ikke, det må du spørre etikkformann Johan H. Andresen i oljefondet om. Med vennelig hilsen Nils Petter Tanderø

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*