Redaksjonelt ansvar

A/S Nordens Nyheter fylte tretti år i 2019 og har i løpet av disse årene gitt ut papiravis som et prøveprosjekt for Schibsteds Trykk A/S i Oslo, Nordens Nyheter er en dagsavis på interinett, med løpende nyheter og kommentarer om norsk og nordisk økonomi og politikk. Nils Petter Tanderø er redaktør av nettavisen Nordens Nyheter. 

Det gjøres oppmerksom på at denne avisen regelmessig blir  lagret av det norske Nasjonalbiblioteket. Nettavisen vil bli gjort tilgjengelig som kildemateriale for forskning og dokumentasjon, ifølge Nasjonalbiblioteket. (This Net Newspaper is daily regularily stored in the Norwegian National Library from 2012).

Les om GDPR.

Siviløkonom Nils Petter Tanderø er som nevnt redaktør for nettavisen Nordensnyheter.no, som sammen med Harald Pettersen, og co-editor Bjørn Tveiten bidrar i avisem. Statistikk fra Uniweb , Tønsberg, viste at i gjennomsnitt 42867  besøker nettavisen Nordens Nyheter i 2018. Redaktør Harald Pettersen skriver om teknologi- og forskningsnyheter i nettavisen  som co-editor. Nordens Nyheter er idag en dagsavis på internett med nyhetsfokus fra  hele Norden, hovedsaklig en økonomiavis som fokuserer på fusjoner og oppkjøp, politikk og  kommentarer over nasjonale grenser.  Avisen drives redaksjonelt uavhengig etter PFU-reglenes retningsliner. 

ISSN-utgave

Nasjonalbiblioteket har tildelt Nordens Nyheter AS ISSN 1891-0130 til tittelen Nordens nyheter (online). Ytterligere informasjon om ISSN finnes her: (http://www.nb.no/sn/html/issn.html).  Nasjonalbiblioteket registrerer periodika utgitt i Norge i databasen Norsperiodikafortegnelse (http://www.nb.no/baser/norper/) samt de fleste trykte utgaver også i BIBSYS, et felles datasystem for Nasjonalbiblioteket, universitetsbibliotekene og de fleste høgskolebibliotekene i Norge (http://ask.bibsys.no/ask ).

Nye regler om GDPR

Fra 22. januar 2019 flytter Google sin virksomhet i EFTA-området til Irland. Her følger Google GDPR`s bestemmelser om personvern. Disse bestemmelsene gjelder i Norge, Island, Lichtenstein, og Sveits. Dersom GDPR er i strid med den norske Grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet, kan et mediehus prøve saken for domstolen i Haag.

Det er ikke presseetisk påkrevd for norske medier å ta avstand fra uttalelser som faller i en direktesending, selv om de kan oppfattes som ekstreme.

Men det er i tråd med god presseskikk å kritisk ettergå, problematisere og konfrontere. Og, selvsagt, slippe andre stemmer til. Eller å avskjære debatten dersom en part som blir angrepet med påstander av faktisk art, ikke er til stede og kan forsvare seg.

Redaktørstyrte norske medier har frivillig valgt å redigere etter reglene i Vær Varsom-plakaten, som er et ulovfestet bransjesamarbeid.  Vi henviser til etablering av AS Nordens Nyheter i 1989 for å begrense ansvar som følge av krav etter mulige redaksjonelle oppslag.

Avisprosjektet fyller i år 30 år og alle krav som følge av presseoppslag må rettes til aksjeselskapet, som er rett juridisk person, iht skriftlig avtale mellom Fulden Forlag og AS Nordens Nyheter. Vennligst henvis til våre nettsider dersom det oppstår krav/ av samme  type i fremtiden. GDPR trådte i kraft i Norge 22. januar 2019. Bjørn Tveiten har bygget opp nettsiden fra grunnen med sin tekniske kunnskap.

Redaksjonen

Redaktør Nils Petter Tanderø er utdannet siviløkonom fra Lunds Universitet i Sverige og har nær ti års erfaring som journalist i Norges Handels og Sjøfartstidende/Dagens Næringsliv. Han har også arbeidet to år i NRK, hvorav ett år i nyhetsavdelingen i Fjernsynet, Dagsrevyen.  Tanderø har også vært korresponedent i Oslo for de svenske næringslivsavisene Dagens Industri og Veckans Affärrer, eid av Bonnier. Harald Pettersen har fartstid fra Dagbladet, Dagens Næringsliv og NRK.

Nils Petter Tanderø nås på telefon 0047 91167467 eller på e-post tandero@nordensnyheter.no,  eller på Nordnews@usa.com .

Harald Pettersen er utdannet ved Journalistskolen i Oslo og har flere års erfaring fra avisen Dagbladet i Oslo og fra Dagens Næringsliv.  Harald Pettersen har også samarbeidet på frilandsbasis med debattprogrammet «Brennpunkt» i NRK.  Harald Pettersen treffes på telefon 004791578455, eller på e-post hara-p@online.no eller på Nordnews@usa.com.

Flemming Dahl, har arbeidet i Aftenposten næringsliv, og er idag frilansjournalist, og bidrar i Nordens Nyheter med Frankrike og Europa, samt samferdsel som spesialitet.

Artikler merket Erik Heming er betalte innlegg som AS Nordens Nyheter er juridisk ansvarlig for. Disse er vurdert av avisens co-editor før de legges ut. Artiklene faktureres av AS Nordens Nyheter, smed adresse nedenfor. Pris per artikkel inntil 700 ord er fra 1. januar 2020 EUR 100,- . Bilder fra frie kilder faktureres med EUR 20,- per stk. Artiklene er merket som betalte innlegg. Nordic News ønsker idag samarbeid med større internasjonal mediegruppere. Intressenter bes  melde dette skriftlig til co-editor Bjørn Tveiten med nettadresse bjorn@alldigital.no. Betalte artikler  godkjennes og legges ut av ansvarlig redaktør.  Den norske grunnlovens paragraf 100 er den norske pressens juridiske rettesnor.

Nordensnyheter.no samarbeider med Uniweb.no om teknisk support. Vi har samarbeidspartnere frilans i  de andre nordiske landene. Her følger postadresse, og bankforbindelse med kontonummer  i Oslo. 

AS Nordens Nyheter AS,
Org.nr 961097525,
Postboks 1074,
1364 Oslo, Norge

Bankforbindelse/ Norwegian Bank Connection:

DnBNOR, konto 5080.05.06244
IBAN NO2850800506244
BIC/SWYIST:DNBANOKKDnBNOR Bank ASA
0021 Oslo, Norge

Fakturaspørsmål (Invoice Questions) rettes til 0047 91167467
E-post til oss kan sendes til:

tandero@nordensnyheter.no or bjorn@alldigital.no