Redaksjon

Redaksjonelt ansvar

Det gjøres oppmerksom på at denne nettavisen regelmessig blir  lagret av Nasjonalbiblioteket. Nettavisen vil bli gjort tilgjengelig som kildemateriale for forskning og dokumentasjon, ifølge Nasjonalbiblioteket. (This Net Newspaper is daily regularily stored in the Norwegian National Library from 2012).

Siviløkonom Nils Petter Tanderø er sjefredaktør for nettavisen Nordensnyheter.no, sammen med Harald Pettersen, som redigerer den månedlige  e-avis. Statistikk fra Uniweb , Tønsberg, viser at 42867 i gjennomsnitt leste nettavisen Nordens Nyheter i 2012. Redaktør Harald Pettersen har ansvar for teknologi- og forskningsnyheter i nettavisen og e-avis , der Pettersen er redaktør. Nordens Nyheter er en dagsavis på nettet med nyheter for hele Norden, en økonomiavis som fokuserer på fusjoner og oppkjøp, samt politikk og kultur over de nasjonale grensene.  Avisen drives redaksjonelt etter PFU-reglenes retningsliner. Artikler av Erik Heming, Nordens Nyherer AS, er kommersielle artikler, dvs. betalte annonseartikler som er merket. Disse redigeres etter redaktør-plakaten av  redaksjonsgruppen i Nordic News/Nordens Nyheter.

ISSN-utgave

Nasjonalbiblioteket har tildelt Nordens Nyheter AS ISSN 1891-0130 til tittelen Nordens nyheter (online). Ytterligere informasjon om ISSN finnes her: (http://www.nb.no/sn/html/issn.html).  Nasjonalbiblioteket registrerer periodika utgitt i Norge i databasen Norsperiodikafortegnelse (http://www.nb.no/baser/norper/) samt de fleste trykte utgaver også i BIBSYS, et felles datasystem for Nasjonalbiblioteket, universitetsbibliotekene og de fleste høgskolebibliotekene i Norge (http://ask.bibsys.no/ask ).

Redaksjonen

Redaktør Nils Petter Tanderø er utdannet siviløkonom fra Lunds Universitet i Sverige og har nær ti års erfaring som journalist i Norges Handels og Sjøfartstidende/Dagens Næringsliv. Han har også arbeidet to år i NRK, hvorav et år i nyhetsavdelingen i Fjernsynet, Dagsrevyen.  Tanderø har også vært korresponedent i Oslo for de svenske næringslivsavisene Dagens Industri og Veckans Affärrer, eid av Bonnier. Harald Pettersen har fartstid fra Dagbladet, Dagens Næringsliv og NRK.

Nils Petter Tanderø nås på telefon 0047 91167467 eller på e-post tandero@nordensnyheter.no,  eller på Nordnews@usa.com .

Harald Pettersen er utdannet ved Journalistskolen i Oslo og har flere års erfaring fra avisen Dagbladet i Oslo og fra Dagens Næringsliv.  Harald Pettersen har også samarbeidet på frilandsbasis med debattprogrammet «Brennpunkt» i NRK.  Harald Pettersen treffes på telefon 004791578455, eller på e-post hara-p@online.no eller på Nordnews@usa.com.

Flemming Dahl, har arbeidet i Aftenposten næringsliv, og er idag frilansjournalist, og bidrar i Nordens Nyheter med Frankrike og Europa, samt samferdsel som spesialitet.

Nordeforan fristen for nsnyheter.no samarbeider med Uniweb.no om teknisk support. Vi har samarbeidspartnere på frilansbasis i  de andre nordiske landene. Nordens Nyheter har implementert regelverket i GDPR  foran fristen for innføring av regleverket  1. juli 2018. Ethvert ansvar , bådde redaksjonelt og kommersielt påligger aksjeselskapet Nordens Nyheter (AS Nordens Nytheter).  Ethvert økonomisk krav må rettes mot aksjeselskapet også mht domenerettigheter  i nettselskapet iht foreliggende  avtaler.

AS Nordens Nyheter AS,
Org.nr 961097525,
Postboks 76 Smestad,
0309 Oslo, Norge

Bankforbindelse/ Norwegian Bank Connection:

DnBN, konto 5080.05.06244.  Betaling fra utlandet IBAN NO2850800506244
BIC/SWYIST:DNBANOKKXXX DnB Bank ASA, Dronning Eufemies gate 30,
0021 Oslo, Norge

Fakturaspørsmål (Invoice Questions) rettes til 0047 91167467.   Technical questions about internett: bjorn@alldigital.no
E-post til oss kan sendes til :tandero@nordensnyheter.no