Redaksjon Nordic News

Redaksjonelt ansvar

A/S Nordens Nyheter fyller 30 år i 2019 og har i løpet av disse årene gitt ut papiraviser (prøveprosjekt for Schibsteds nye trykkeri i Oslo), e-aviser og er idag en daglig nettavis med løpende nyheter om økonomi og politikk.

Det gjøres oppmerksom på at denne nettavisen regelmessig blir  lagret av Nasjonalbiblioteket. Nettavisen vil bli gjort tilgjengelig som kildemateriale for forskning og dokumentasjon, ifølge Nasjonalbiblioteket. (This Net Newspaper is daily regularily stored in the Norwegian National Library from 2012). Se under om direktivet GDPR.

Siviløkonom Nils Petter Tanderø er sjefredaktør for nettavisen Nordensnyheter.no, sammen med Harald Pettersen, som redigerer den månedlige  e-avis. Statistikk fra Uniweb , Tønsberg, viser at 42867 i gjennomsnitt leste nettavisen Nordens Nyheter i 2012. Redaktør Harald Pettersen har ansvar for teknologi- og forskningsnyheter i nettavisen og e-avis , der Pettersen er redaktør. Nordens Nyheter er en dagsavis på nettet med nyheter for hele Norden, en økonomiavis som fokuserer på fusjoner og oppkjøp, samt politikk og kultur over de nasjonale grensene.  Avisen drives redaksjonelt etter PFU-reglenes retningsliner.

ISSN-utgave

Nasjonalbiblioteket har tildelt Nordens Nyheter AS ISSN 1891-0130 til tittelen Nordens nyheter (online). Ytterligere informasjon om ISSN finnes her: (http://www.nb.no/sn/html/issn.html).  Nasjonalbiblioteket registrerer periodika utgitt i Norge i databasen Norsperiodikafortegnelse (http://www.nb.no/baser/norper/) samt de fleste trykte utgaver også i BIBSYS, et felles datasystem for Nasjonalbiblioteket, universitetsbibliotekene og de fleste høgskolebibliotekene i Norge (http://ask.bibsys.no/ask ).

Nye regler om GDPR

Fra 22. januar 2019 flytter Google sin virksomhet i EFTA-området til Irland. Her følger Google GDPR`s bestemmelser om personvern. Disse bestemmelsene gjelder i Norge, Island, Lichtenstein, og Sveits. Dersom GDPR er i strid med den norske Grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet, kan et mediehus prøve saken for domstolen i Haag.

Det er ikke presseetisk påkrevd for norske medier å ta avstand fra uttalelser som faller i en direktesending, selv om de kan oppfattes som ekstreme.

Men det er i tråd med god presseskikk å kritisk ettergå, problematisere og konfrontere. Og, selvsagt, slippe andre stemmer til. Eller å avskjære debatten dersom en part som blir angrepet med påstander av faktisk art, ikke er til stede og kan forsvare seg.

Redaktørstyrte norske medier har frivillig valgt å redigere etter reglene i Vær Varsom-plakaten, som er et ulovfestet bransjesamarbeid.  Vi henviser til etablering av AS Nordens Nyheter i 1989 for å begrense ansvar som følge av krav etter mulige redaksjonelle oppslag.

Avisprosjektet fyller i år 30 år og alle krav som følge av presseoppslag må rettes til aksjeselskapet, som er rett juridisk person, iht skriftlig avtale mellom Fulden Forlag og AS Nordens Nyheter. Vennligst henvis til våre nettsider dersom det oppstår krav/ av samme  type i fremtiden. GDPR trådte i kraft i Norge 22. januar 2019.

Redaksjonen

Redaktør Nils Petter Tanderø er utdannet siviløkonom fra Lunds Universitet i Sverige og har nær ti års erfaring som journalist i Norges Handels og Sjøfartstidende/Dagens Næringsliv. Han har også arbeidet to år i NRK, hvorav ett år i nyhetsavdelingen i Fjernsynet, Dagsrevyen.  Tanderø har også vært korresponedent i Oslo for de svenske næringslivsavisene Dagens Industri og Veckans Affärrer, eid av Bonnier. Harald Pettersen har fartstid fra Dagbladet, Dagens Næringsliv og NRK.

Nils Petter Tanderø nås på telefon 0047 91167467 eller på e-post tandero@nordensnyheter.no,  eller på Nordnews@usa.com .

Harald Pettersen er utdannet ved Journalistskolen i Oslo og har flere års erfaring fra avisen Dagbladet i Oslo og fra Dagens Næringsliv.  Harald Pettersen har også samarbeidet på frilandsbasis med debattprogrammet «Brennpunkt» i NRK.  Harald Pettersen treffes på telefon 004791578455, eller på e-post hara-p@online.no eller på Nordnews@usa.com.

Flemming Dahl, har arbeidet i Aftenposten næringsliv, og er idag frilansjournalist, og bidrar i Nordens Nyheter med Frankrike og Europa, samt samferdsel som spesialitet.

Artikler merket Erik Heming er betalte innlegg som AS Nordens Nyheter er juridisk ansvarlig for, er vurdert av avisens co editor før de legges ut. Artiklene faktureres av AS Nordens Nyheter, se adresse nedenfor. Nordic News ønsker samarbeid med større nordiske mediegruppere i 2019, og intressenter bes henvende seg skriftlig til bjorn@alldigital.no.

Nordensnyheter.no samarbeider med Uniweb.no om teknisk support. Vi har samarbeidspartnere på frilansbasis i  de andre nordiske landene. Her følger postadresse, og bankforbindelse med kontonummer  i Oslo.

AS Nordens Nyheter AS,
Org.nr 961097525,
Postboks 1074,
1364 Oslo, Norge

Bankforbindelse/ Norwegian Bank Connection:

DnBNOR, konto 5080.05.06244
IBAN NO2850800506244
BIC/SWYIST:DNBANOKKDnBNOR Bank ASA
0021 Oslo, Norge

Fakturaspørsmål (Invoice Questions) rettes til 0047 91167467
E-post til oss kan sendes til.

:tandero@nordensnyheter.no or bjorn@alldigital.no

«PUBLISH OR PERISH»