– God næringspolitikk krever samordning. En god næringsminister bør være som en dirigent som får hele orkesteret til å spille sammen, mener Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no.

Cecilie T. Myrseth ble i statsråd nylig utnevnt til ny næringsminister. – Det er en viktig jobb Myrseth går til når hun nå overtar det politiske arbeidet som styrer rammebetingelsene for norsk næringsliv. En god start er å fjerne den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Avtroppende næringsminister Vestre har hatt høyt trykk på forenklingsarbeidet og satt i gang mye bra. Nå gjelder det for den nye næringsministeren å få enda flere tiltak omsatt til handling.

– Regnskap Norge har store forventninger, og noen velmente råd, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge:

Fjerne omstridt avgift: 99 % av norsk næringsliv er små og mellomstore bedrifter. De sikrer arbeidsplasser og dermed verdiskapning, vekst og velferd i hele landet. Dette næringslivet har vært gjennom en krevende periode etter pandemien med stigende rentekostnader, kraftige skatteøkninger og økte avgifter. Noe av det viktigste næringsministeren kan bidra til er å støtte opp under forutsigbare og stabile rammevilkår for næringslivet. Her må hun tørre å utfordre egen regjering. Et kjærkomment grep vil være å fjerne den ekstraordinære arbeidsgiveravgift i revidert budsjett som legges frem til sommeren.

Forenkle mer: Regjeringen har klare ambisjoner for næringslivet, blant annet knyttet til å forenkle administrative byrder for næringslivet. Hittil har man oppnådd 3,6 milliarder kroner i forenklinger, mens målet er 11 milliarder kroner i løpet av stortingsperioden. Regnskap Norge deler regjeringens engasjement og forventer at Myrseth fortsetter dette arbeidet med samme iver som sin forgjenger. For å nå målet er det imidlertid nødvendig at hele regjeringen forplikter seg i dette arbeidet, sier Regnskap Norge-direktøren:

– Vi har identifisert store forenklingsmuligheter, men forutsetningen er at andre departementer forplikter seg. Spesielt gjelder dette Finansdepartementet. Fremover må Myrseth derfor jobbe tettere med finansministeren for å få resultater. Forenklingsarbeid bør for øvrig dreie seg om å forebygge stadig nytt og kompliserende regelverk. Det må bli slutt på at man innbiller seg at å vise handlekraft handler om å introdusere nytt byråkrati. Tvert imot.

Spille sammen:
 God næringspolitikk krever samordning og koordinering med politikk på andre områder. En god næringsminister bør være som en dirigent som får hele orkesteret til å spille sammen. Regnskap Norge håper Myrseth hever taktstokken og lykkes med å dirigere utviklingen av harmonisk og helhetlig næringspolitikk, skriver Regnskap Norge.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*