Finans

Aksjehandel: Populariteten stiger

Aksjehandel: Populariteten stiger

3. februar 2023

0 kommentarer

I et marked og samfunn der inflasjonen er skyhøy, og kostnadene øker har det blitt et skille mellom bransjer som sliter og bransjer som har kommet svært godt ut av situasjonen. Som alltid når det… Les mer ›

Norges Bank varsler rentetopp på tre prosent i mars

Norges Bank varsler rentetopp på tre prosent i mars

20. januar 2023

0 kommentarer

Som ventet holdt Norges Bank renten uendret på dagens rentemøte, og varslet at det kommer en renteøkning i mars. Dette vil mest sannsynlig bli den siste renteøkningen i år. Norges Bank peker på at veksten… Les mer ›

Trenden har snudd: Nå får stadig flere betalingsanmerkninger

Trenden har snudd: Nå får stadig flere betalingsanmerkninger

12. januar 2023

0 kommentarer

Mot slutten av fjoråret steg antallet betalingsanmerkninger blant både personer og foretak. Blant privatpersoner er tallene likevel lavere enn i samme periode i 2021. De siste to årene har vi sett en svak, men jevn,… Les mer ›

Norsk økonomi større enn den svenske

Norsk økonomi større enn den svenske

20. desember 2022

0 kommentarer

I løpet av tredje kvartal 2022 passerte norsk økonomi den svenske økonomien målt i BNP. For første gang noensinne går norsk økonomi forbi svensk. Men til tross for en historisk bragd, er det ennå ikke… Les mer ›

Norges Bank varsler at rentetoppen mest sannsynlig blir tre prosent

Norges Bank varsler at rentetoppen mest sannsynlig blir tre prosent

19. desember 2022

0 kommentarer

Som ventet hevet Norges Bank renten med 0,25 %-poeng, og la frem en rentebane der de varsler en rentetopp på mest sannsynlig 3%, men med en viss sannsynlighet for at renten vil bli satt opp… Les mer ›

Norges Bank varsler at rentetoppen mest sannsynlig blir tre prosent

Norges Bank varsler at rentetoppen mest sannsynlig blir tre prosent

16. desember 2022

0 kommentarer

Sentralbanken i USA hevet som ventet renten med 0,5%-poeng. Det som overrasket markedet var at de hevet anslaget for hva rentene vil være ved utgangen av 2023 fra 4,6% til hele 5,1%. Tilsvarende økte de… Les mer ›

Sentralbankene frykter såkalt stagflasjon

Sentralbankene frykter såkalt stagflasjon

15. desember 2022

0 kommentarer

Onsdag satte den amerikanske sentralbanken opp renten med 0,75 prosentpoeng. Det har ikke skjedd 1994. Grunnen til rentehevningene i USA, og verden for øvrig, er forsøk på å stagge den høye prisstigningen og truende resesjon.… Les mer ›

Nordisk rangering av banker og  betalingssystemer i 2022

Nordisk rangering av banker og betalingssystemer i 2022

8. desember 2022

0 kommentarer

Med YouGv Denmarks siste rapport kan du oppdage hvilke banker og betalingssystemer som er mest vurdert av forbrukere i over 30 markeder rundt om i verden.I år har vi valgt å sammenligne merker ut fra… Les mer ›