Innlegg tagget med: "USA bomber"

Prisendring olje og gass i prosent fra juli til slutten av september. Kilde: CNN

Oljeprisen faller tross krigshandlinger

29. september 2014

0 kommentarer

      Oljeprisen har falt kraftig de siste månedene til tross for at IS har tatt kontroll over flere oljeraffinerier i Syria og og Iraq. Når da i tillegg USA og deres allierte har… Les mer ›