Prisendring i prosent fra juli til slutten av september.
Prisendring olje og gass i prosent fra juli til slutten av september. Kilde: CNN

 

Oljeprisen har falt kraftig de siste månedene til tross for at IS har tatt kontroll over flere oljeraffinerier i Syria og og Iraq. Når da i tillegg USA og deres allierte har gått til flyangrep på IS sine oljeinstallasjoner i Syria, skulle man tro at det ville få oljeprisene til å stige med rakettfart, men det har ikke skjedd, melder CNN Money.

Tidligere har økt spenningsnivå og krigshandlinger i Midt-Østen øyeblikkelig ført til høyere oljepriser. Ekspertene mener det er flere grunner til at dette ikke har skjedd nå.

For det første er IS sine oljeinstallasjoner for små til å påvirke den globale forsyningskapasiteten fra Midt-Østen. Først hvis installasjonene i det sørlig Irak blir hindret, vil det kunne påvirke den globale forsyningen.

For det andre har land utenfor regionen økt sin produksjon, et tydelig eksempel er Libya.

For det tredje – og på lang sikt kanskje det viktigste poenget – USA importerer langt mindre olje og gass enn før, grunnet utvinning av skiferolje og -gass innenfor egne grenser. Fra 2008 og frem til idag har importen blitt redusert med over 30 %. Denne utviklingen vil fortsette, og Midt-Østen vil gradvis svekke sin stilling som prisfastsetter for olje og gass. Det er også trolig at oljeprisen vil fortsette å falle etterhvert som hjemmeproduksjonen øker i USA, selv om en høy dollarkurs er med på å holde oljeprisen relativt høy.

For det fjerde er store deler av Europa fortsatt preget av økonomiske nedgangstider, og med høy dollarkurs blir kjøpelysten ikke akkurat stimulert.

Norske myndigheter bør ta høyde for denne utviklingen, som antagelig vil medføre betydelig lavere inntekter for Norge fremover.

Se CNNs video om hvorfor oljeprisen fortsetter å falle:

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*