Finn jørn Ruyter i Hafslund har finske Fortum som største kommersielle eier. Nå renser Fortum luften i Stockholm(Foto: Flickr)
Finn Jørn Ruyter i Hafslund, har finske Fortum som største kommersielle eier. Nå renser finnene  luften i Stockholm(Foto: Flickr)

Fortums nye nye energianlegg i Stockholm, er en av verdens største biomasseprodusenter, drevet av et CHP anlegg, som vil redusere CO2-utslippene i den svenske hovedstaden betydelig,sier kommunikasjonsdirektør Anette Ullskog, i Fortum Värme til Nordens Nyheter. Som en del av et integrert energisystem for kraftproduksjon, avfallshåndtering og gjenvunnet varme fra datasentre, vil det nye anlegget ytterligere styrke Fortums kompetanse for bærekraftige løsninger for byer i tråd med en nye strategi, sier Anette Ullskog. Fortums erfaringer vil kunne  overføres til Oslo, der Fortum eier 36 prosent av Oslos største energiprodusent  Hafslund ASA . Se Hafslunds kommentar til slutt  i denne artikkelen.

Avslutter testfasen

Fortum nye CHP anlegg basert på biodrift i Stockholm er nå i slutten av testfasen. Fortum nye anlegg basert på bio-drift, gir varme og strøm fra et (CHP) anlegg, eid av Fortum og Stockholm by, som sluttester anlegget i disse dager. Fortum benytter skogsrester og treavfall og gir dermed fjernvarme til 190.000 svenske husholdninger og tilsvarende tilbaud av elektrisitet. Hele 20.000 hustak i Stockholm dekkes med solcellepaneler.

-Dette et viktig skritt i utviklingen av bærekraftige energiløsninger for Stockholm, men det er også et viktig utstillingsvindu: mange land og byer står overfor urbanisering likartede utfordringer. Nå kan vi tilby bærekraftige løsninger som også forbinder avfallshåndtering, biogass produksjon, fjernkjøling og andre aspekter av en sirkulær økonomi, sier Anders Egelrud, administrerende direktør i Fortum Värme i Stockholm til Nordens Nyheter.

Underjordisk anlegg

Han sier videre at med økende volumer av fornybar energi, vil etterspørselen etter en slik effekt effekt øke i løpet av de kalde og vindstille dager. CHP-systemet er er fleksibelt, slik at man kan justere produksjonen av både varme og elektrisitet for å møte etterspørselen; Dette betyr at vi blir en nøkkelkomponent i det voksende fornybare energisystemet , fortsetter Anders Egelrud. Byggingen av det nye anlegget startet i 2013 og dette er en av de viktigste komponentene i en strategi basert på bbare å ha fornybar og resirkulert energi før 2030 i Stockholm. Drivstoff, skogrester og treavfall, transporteres på sjøen og med jernbane. Anlegget er beregnet å produsere 750 gigawattimer (GWh) strøm og 1700 GWh varme årlig. Det bruker 12.000 kubikkmeter flis per dag, noe som betyr 3-4 forsendelser og 5 tog per uke. Kraftverkets underjordiske lagringsanlegg har en kapasitet på 50.000 kubikkmeter.

Fjerner utslipp

Ved full drift vil det nye biokraftverk redusere utslippene med 126.000 tonn årlig. Utslippsreduksjonen tilsvarer nær 12% av de årlige utslippene fra transportsektoren. Voksende byer skaper utfordringer, som ineffektiv oppvarming, kjøling, større elektrisitetsproduksjon og økende avfallsmengder. Fortum har kompetanse og erfaring i å tilby bærekraftige urbane løsninger for effektiv fjernvarme og kjøling, integrerte systemer for strømforbrukere,   avfallsforbrenning, ledelse, og e-mobilitet, sier Annette Ullskog i Fortum Stockholm  videre.

Nest størst i Hafslund

Finske men eier bare 0,9 prosent.Fortum omsetter for EUR 3,5 milliarder og 64 prossent av energiproduksjonen er CO 2 -fri. Fortums aksjer er notert på den nordiske børsen Nasdaq Helsinki. www.fortum.com, og Fortum er nest største eier i Hafslund med 36 %. Oslo Kommune er største eier med veel 48 prosent av aksjene.   Hafslund ASA engasjerer seg i produksjon, distribusjon, salg av energi, med hovedkontor i Oslo. Styreleder i selskapet er Birger Magnus, som i årene 1996-2009 var konserndirektør i Schibsted ASA. Han har vært styreleder i Aftonbladet, Svenska Dagbladet, 20 min Holding, Aftenposten, VG og Media Norge. Birger Magnus (61) er styreleder i Storebrand ASA, og Statoil Fuel & Retail ASA, foruten  i hafslund. Oljefondet satser 1, 3 milliarder i Fortum, der den  finske staten har majoritet, skriver Nordens Nyheter i en  analyse. Nordens Nyheter  snakket  tirsdag med kommunikasjonssjef Johan Hovland i Hafslund ASA om Fortums nye energitiltak i Stockholm:

– Hva kan Hafslund gjøre for å bedre luften i Oslo?

– Hafslund tilbyr i prinsippet CO2-fri energi. I Oslo bruker boliger
tilsvarende en halv TWH fortsatt oljefyring. Dette tilsvarer 35.000
boliger som vi tilbyr fjernvarme, dersom kundene ønsker denne
energiformen, sier kommunikasjonssjef Johan Hovland i Hafslund til Nordic
News i en kommentar til artikkelen om Fortums satsing på CO2-fri energi.
Hovland sier videre at Fortums eierpost på 36 prosent i Hafslund ikke
betyr at de to selskapene driver noe strategisk samarbeid.

 

Kommunikasjonssjef Anette Ullskog i Fortum Värme iStockholm lovvere renere luft( Foto: Twitter)
Kommunikasjonssjef Anette Ullskog i Fortum Värme iStockholm lovvere renere luft( Foto: Twitter)

Denne artikkelen har 3 kommentarer

 1. Vil reduksjon av CO2 rense luften i Stockholm? Synes tittelen på artikkelen er tendensiøs og lite treffende. Forøvrig er det selvsagt positivt ar CO2 utslippet reduseres.

 2. Nils Petter Tanderø

  Takk for innspill. Det sier seg selv at et anlegg av denne type ikke gir renere luft,og det er vel antydet i artikkelen hvor stor renseeffekten er. Men denne bevisstheten om å fjerne CO2 er interessant og det er også samarbeidet mellom finske Fortum og norske Hafslund. Husk Fortum er en betydelig aktør innen atomkraft, som igjen regnes som » ren energi». Dette gjelder selvsagt ikke den norske debatten. Men vvår oppgave er å bringe debatten i andre land til Norge og omvendt. Vi har tatt til følge din kritikk av tittelen og endret den! Med vennlig hilsen Nils Petter Tanderø, red.

 3. Nils Petter Tanderø

  Hei,
  Et par innspill med rødt i din tekst i artikelen om Hafslund.Emne: Fortum og Hafslund—–

  Opprinnelig melding—–
  Fra: tandero@nordensnyheter.no [/src/compose.php?send_to=tandero@nordensnyheter.no]
  Sendt: 16. februar 2016 11:27
  Til: Hovland Johan Christian
  Kopi: tandero@nordensnyheter.no.

  Jeg henviser til samtale og ønsker å legge til følgende til slutt i artikkel om Fortum i nordensnyheter.no(Nordic News):

  – Hva kan Hafslund gjøre for å bedre luften i Oslo?

  – Hafslund tilbyr i prinsippet CO2-fri energi. I Oslo bruker boliger tilsvarende en halv TWH fortsatt oljefyring. Dette tilsvarer 35.000 boliger som vi tilbyr fjernvarme til, dersom kundene ønsker denne energiformen, og de ligger i nærheten av vårt fjernvarmenett, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt Johan Chr. Hovland i Hafslund til Nordic News i en kommentar til artikkelen om Fortums satsing på CO2-fri energi.
  Hovland sier videre at Fortums eierpost på 36,1 prosent i Hafslund ikke betyr at de to selskapene driver noe strategisk samarbeid.

  Mvh
  Johan Chr. Hovland
  Hafslund ASA
  Konserndirektør kommunikasjon og
  samfunnskontakt
  Mob. +47 917 63 491
  E-Mail: johan.hovland@hafslund.no

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*