Rekordhøye inntekter, sterk kundevekst og fortsatt geografisk ekspansjon.

Visma oppnådde rekordhøye inntekter på 2,4 milliarder euro i 2023, en vekst på 16 prosent i forhold til 2022. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 705 millioner euro, opp 20 prosent sammenlignet med året før. Konsernet betjente mer enn 1,7 millioner kunder i Europa og Latin-Amerika ved utgangen av fjoråret, en økning på mer enn 300,000 sammenlignet med 2022.Se høydepunktene og last ned årsrapporten her.“Visma leverte sterke resultater og videre ekspansjon i 2023, til tross for økende global usikkerhet knyttet til både militære konflikter og lavere økonomisk vekst. Dette reflekterer i stor grad at våre løsninger trengs både i gode og dårlige tider. Vi leverer virksomhetskritisk programvare til privat og offentlig sektor, og støtter vitale funksjoner som muliggjør et velfungerende og fremgangsrikt samfunn”, sier Merete Hverven, konsernsjef i Visma.Inntekter fra abonnementsbasert SaaS (Software as a Service) sto for 72 prosent av Vismas totale inntekter i 2023, sammenlignet med 68 prosent i 2022.»Mer enn 86 prosent av Vismas inntekter kommer nå fra moderne, skybaserte produkter og tjenester, noe som understreker konkurransefortrinnet vi har skapt ved å satse tidlig på skyteknologi», sier Hverven.Vismas sterke utvikling ble anerkjent i slutten av desember 2023, med en aksjetransaksjon som verdsatte selskapet til 19 milliarder euro.Nye horisonterI tillegg til rekordhøy organisk salgsvekst, var oppkjøp igjen en viktig vekstdriver for Visma i 2023, med totalt 32 gjennomførte transaksjoner.Enkelte oppkjøp styrket konsernets posisjon i eksisterende markeder, som Silverfin i Belgia, en ledende leverandør av programvare til regnskapsbransjen. Andre oppkjøp markerte Vismas første inntreden i nye land, som Moloni i Portugal og Payday på Island.»Vi har nå utvidet programvarevirksomheten vår til 31 land, og forventer å plante enda flere Visma-flagg i årene som kommer. Gjennom konstant deling av kunnskap og beste praksis mellom mer enn 180 Visma-selskaper, sørger vi for å utnytte vår unike posisjon som det største nettverket for SaaS-gründere i Europa», sier Hverven.Visma investerte totalt 495 millioner euro i produktutvikling i 2023, tilsvarende 21 prosent av konsernets totale inntekter. Et sentralt mål i dette arbeidet er å forenkle og automatisere kritiske forretningsprosesser, og her spiller kunstig intelligens (KI) en stadig viktigere rolle for å skape merverdi for kundene.Det pågår for tiden nærmere 200 KI-initiativer i konsernet. Flere av dem har allerede resultert i nye produkter og funksjoner, og gjør at både Visma og våre kunder kan jobbe smartere og mer effektivt.Nye perspektiverI dag lanserer Visma også sin bærekraftsrapport for 2023, som beskriver konsernets innsats på dette viktige området.Se høydepunktene og last ned bærekraftsrapporten her.I 2023 oppdaterte Visma sin bærekraftspolicy med etablerte mål for alle vesentlige temaer, inkludert klimamål som er på linje med 1,5 gradersmålet. Dette innebærer en halvering av selskapets Scope 1- og markedsbaserte Scope 2-utslipp innen 2030, og et mål om å nå netto null innen 2040. Medarbeiderengasjementet i Visma holdt seg høyt også i 2023, med målinger som plasserer selskapet helt i toppsjiktet innen teknologibransjen.“Vismas visjon er å forme samfunnets fremtid gjennom teknologi, og bærekraft er en integrert del av hvordan vi opererer på tvers av alle våre markeder. Vi vil fortsette å investere i våre medarbeidere og fremme en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Samtidig ønsker vi å være en pådriver for å støtte mer bærekraftig praksis gjennom hele verdikjeden for programvare”, sier Hverven.Nøkkeltall for 2023:Tall i millioner euro20232022EndringInntekter2 3922 056+16 %EBITDA705587+20 %Justert nettoresultat391330+18 %For mer informasjon, vennligst kontakt:Lage Bøhren, kommunikasjonsdirektør i Visma, +47 921 57 801lage.bohren@visma.comOm VismaVisma er en ledende leverandør av skybasert, virksomhetskritisk programvare, med omsetning på 2,4 milliarder euro i 2022, mer enn 15,000 ansatte og 1.7 millioner kunder i Europa og Latin-Amerika. Ved å forenkle og automatisere prosesser for bedrifter og organisasjoner av alle størrelser, bidrar vi til å skape et mer effektivt og fremgangsrikt samfunn. Les mer om oss på visma.no.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*