Senioranalytiker Erik A.Bruce frykter høyere tall for norsk arbeidsledighet i år( Foto: Nordea Markets)

Senioranalytiker Erik A. Bruce frykter høyere tall for norsk arbeidsledighet i år( Foto: Nordea Markets)

I går fikk vi vite at arbeidsløsheten i Norge øker til 4,8 prosent, og 134 000 står uten jobb.Likevel fortsetter finansminister Siv Jensen å forsvare usosiale skattekutt som sin strategi mot arbeidsløshet, sier partileder Jonas Gahr Større i Arbeiderpartiet til Nordens Nyheter. Høyre/FrP-regjeringens politikk mot ledigheten virker ikke, tiltakspakken er mindre enn lovet og permitteringsregelverket forblir uendret, sier Støre. Han legger til at det er på tide med en regjering som setter arbeid til alle som sin viktigste sak.

 

Arbeidsledigheten er høyere enn ventet, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets. Han peker samtidig på at de norske AKU-tallene ikke alltid er helt presise. Bruce sier at dagens tall passer godt inn i et bilde der arbeidsledigheten er gradvis stigende og sysselsettingen har stagnert. De forrige tallene som viste litt nedgang i ledigheten, fremstår nå som noe misvisende for den underliggende utviklingen, sier han.  Bruce tror Norges Bank er for optimistisk i sitt anslag om en snittledighet på 4,6 prosent i år.

Møter kritikk

Regjeringen beskyldes nå for å undervurdere krisen i norsk økonomi fordi arbeidsledigheten fortsetter å stige, og økningen overrasker ekspertene. – Vi har hele tiden sagt at det er betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen i arbeidsmarkedet, sier finansminister Siv Jensen til NTB. I statsbudsjettet anslår regjeringen en arbeidsledighet på 4,5 prosent i 2016. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser et høyere nivå. Justert for sesongvariasjoner var det 4,8 prosent arbeidsledige i januar i år, viser arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk Sentralbyrå i Norge.

Har økt med femti tusen

Siden mai for to år siden har antallet arbeidsledige økt med 47.000 i Norge. I alt står 134.000 personer uten jobb, ifølge SSBs anslag.Arbeiderpartiet mener regjeringen lenge har undervurdert situasjonen i norsk økonomi.

– Den er langt mer alvorlig enn regjeringen la til grunn i statsbudsjettet, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen.  I Stortingets spørretime denne uken ville hun vite hvor mange nye arbeidsplasser regjeringens kutt i formuesskatten har skapt, men noe konkret svar fikk hun ikke.

– Vi får ikke noe svar på hva som er sysselsettingseffekten av skattekuttene, fordi det ikke gir noen effekt, sa partikollega Dag Terje Andersen. Finansminister Siv Jensen mener skattekutt er et av flere virkemidler som demmer opp for krisen. Den hardt kritiserte tiltakspakken på 4 milliarder kroner i statsbudsjettet, er et annet grep hun viser til.

– Vi har kommet med en rekke langsiktige tiltak som vil bidra til at det fødes flere bedrifter, men jeg tror alle skjønner at dette tar litt tid, sier hun og viser til at mange av dem mister jobben i oljenæringen skal over i andre bransjer.

– Det er vekst i deler av norsk næringsliv og nedgang i andre. Denne todelingen bidrar til å gjøre situasjonen krevende, sier Jensen.

Nye tiltak kan komme

Regjeringen bør legge fram nye og målrettede tiltak mot arbeidsledigheten på Sør- og Vestlandet i revidert nasjonalbudsjett, mener samarbeidspartiet KrF.

– Siden ledighetsveksten er konsentrert om Sørvestlandet trenger vi tiltak i denne regionen som virker raskt, mener KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen.

Hans Olav Syversen(Kr.f.) ønskere sterkere lut mot norsk arbeidsledighet( Foto: Twitter)

Hans Olav Syversen(Kr.f.) ønsker sterkere lut mot norsk arbeidsledighet( Foto: Twitter)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*