Arkiv for september, 2020

Sverige med elektrisk fly i 2025. Norwegian senker CO2.

Sverige med elektrisk fly i 2025. Norwegian senker CO2.

26. september 2020

0 kommentarer

Norwegian lanserer en ny klima- og miljøstrategi. Strategien trer i kraft umiddelbart og har en rekke bransjeledende mål. Viktige forpliktelser er å kutte CO2-utslippet med 45 prosent, fjerne all ikke-gjenvinnbar plast og gjenvinne all engangsplast.… Les mer ›

20161101 Rådsdirektör Britt Bohlin vid Nordiska rådets session i Köpenhamn 2016. Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Norden skal samarbeide tettere

25. september 2020

0 kommentarer

Nordisk råds direktør Britt Bohlin kommer til å fratre sin stilling 31. januar 2021, et knapt år tidligere enn planlagt. Bohlin innledet sin periode ved Nordisk råds sekretariat i København i januar 2014. Hun har… Les mer ›

Nordisk nullrente uten Danmark

Nordisk nullrente uten Danmark

24. september 2020

0 kommentarer

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet holder styringsrenten uendret på null prosent. Slik komiteen vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Den svenske… Les mer ›

Nordisk strømpris påvirket av fransk kjernekraft

Nordisk strømpris påvirket av fransk kjernekraft

24. september 2020

0 kommentarer

Det europeiske kraftmarkedet er i endring, på samme måte som det Nordiske. Markedet beveger seg vekk fra stabil grunnkraft basert på fossilt brensel, mot mindre regulerbar og forutsigbar, men fornybar energiproduksjon, basert på sol og… Les mer ›

Teknologikrise mellom nøytrale land

Teknologikrise mellom nøytrale land

23. september 2020

0 kommentarer

Crypto International AG, produsent av krypteringsutstyr, svensk med ledelse, har ført til diplomatisk krise mellom de nøytrale statene Sverige og Sveits. Dagens Næringsliv skriver at Kongsberggruppen i Norge har kjøpt og solgt utstyr fra Crypto… Les mer ›

3D illustration of electric cars

Europeiske forbrukeres interesse for elbiler holder seg

21. september 2020

0 kommentarer

YouGov-data fra ni europeiske bilmarkeder viser at kjøpsoverveielsene for elbil inntil videre har vært minimalt påvirket av koronakrisen. Undersøkelsen viser at skåren for kjøpsoverveielser for elbiler opplevde en økning på 1 prosentpoeng mellom januar og… Les mer ›

Styrket samarbeid skal gi Norden grønnere bolig- og byggsektor

Styrket samarbeid skal gi Norden grønnere bolig- og byggsektor

21. september 2020

0 kommentarer

Bolig- og byggsektoren i Norden skal bli mer bærekraftig og konkurransedyktig. Det skal blant annet skje gjennom økt nordisk samarbeid om sirkulære bygg, harmonisering av byggeregler og økt samarbeid på EU-nivå. Dette ble de nordiske… Les mer ›

Har større større kontroll enn Wallenberg

Har større større kontroll enn Wallenberg

18. september 2020

0 kommentarer

Akers samfunnsansvarsrapport fra 2018 beskriver Aker ASAs (Aker) aktive eierskap. Denne rapporten redegjør for Akers rolle som eier av aksjer i operative porteføljeselskaper. Kjell Inge Røkke er en aktiv eier i Aker, som styrets leder.… Les mer ›