Sentralbanksjef Stefan Ingves i Stockholm(Foto: Riksbanken)

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet holder styringsrenten uendret på null prosent. Slik komiteen vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Den svenske Riksbanken venter nullrente ut 2022. Dermed har Norge,Sverige og Finland nullrente, mens danskene fortsatt har negativ styringsrente

-Det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til vi ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, skriver sentralbanksjef Øystein Olsen etter det seneste rentemøtet i Norges Bank

Bankenes begrunnelse

Beslutningen om den svenske nullrenten trådte i kraft 23 september. Første oktober legges begrunnelsen om nullrente fra Riksbankens direksjonsmøte frem for pressen.  www.riksbank.se. Svenskene beholder nullrenten ut 2022, skriver Riksbanken i en prognose.

Stefan Ingves skriver på vegne av Riksbanken at den svenske økonomien har fjernet seg fra den akutte krisesituasjonen og har begynt oppturen raskere enn ventet. Inges skriver at veien tilbake er lang og at han er bekymret for situasjonen på det svenske arbeidsmarkedet, med høy arbeidsløshet og vårens kraftige nedgang i den økonomiske aktiviteten. Selvom den svenske inflasjonen er høyere enn ventet de siste månedene vil den totalt sett bli lavere i år. Mot bakgrunn av den dype krisen og at det tar tid før etterspørselen tar seg opp snur situasjonen trolig til det mer normale, skriver Riksbanken.

Behov for støtte

Det vil være behov for emfattende økonomisk-politisk støtte både fra finans- og pengepolitikken lenge. Riksbankens tiltak gir markedet omfattende pengepolitiske stimulanser i form av lave renter og likviditetstilførsel over lang tid. Riksbanken vil fortsatt støtte svensk økonomi på en slik måte at det tar hensyn til inflasjonsmålet. Stefan Ingves skriver at man, om det er nødvendig, kan senke renten ytterligere om nødvendig.

Prognosen for Norges Banks styringsrente er lite endret fra forrige pengepolitiske rapport og innebærer en rente på dagens nivå de neste par årene. Deretter øker renten gradvis etter hvert som aktiviteten nærmer seg et mer normalt nivå, skriver Øystein Olsen i en noe mer optimistisk prognose enn svenskenes.

Den danske sentralbanken hevet tidligere sin minusrente til -0,6 prosent som følge av en sterkere euro. Finland, som er med i Eurosonen, har nullrente som de andre medlemmene av ECB-unionen, skriver Nordens Nyheter.

Sentralbanksjef Øystein Olsen fotografert av Nancy Bundt i Norges Bank

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*