Frankrike bygger ut kjernekraften(Foto:Pixabay)

Det europeiske kraftmarkedet er i endring, på samme måte som det Nordiske. Markedet beveger seg vekk fra stabil grunnkraft basert på fossilt brensel, mot mindre regulerbar og forutsigbar, men fornybar energiproduksjon, basert på sol og vind. På vindstille dager må markedet lete frem ekstra reserver for å dekke opp for den tapte vindkraften. Denne reserven er ofte kostbar, skriver Enthelios i en kraftkommentar.

I går, tirsdag, kom timesprisen i Frankrike helt opp i 189,25 €/MWh. Dette på grunn av at mye av kjernekraften er ute av drift, av forskjellige årsaker. Samtidig var lite vindkraft i hele Europa, derfor kunne denne timesprisen spores helt opp til Helsinki. Mens resten av Norden nådde den høye timesprisen, var fremdeles de norske strømprisene på uvanlig lave nivåer for denne årstiden fra 10 – 14 €/MWh.

Årsaken til at den høyeprisen kan nå så langt som til Finland er at begrensningene for overføring av kraft internt i Norden gjelder fortsatt, og det fremdeles er noe problemer med kjernekraften i Syd-Sverige.

«Green deal» påvirker markedet

Den nye miljøstrategien til EU legges frem denne uken, og allerede kan vi se at markedet har dratt opp prisen for utslippstillatelser (CO2-prisen), basert på de ambisiøse målsetningene som EU legger for de neste årene. Også kull- og gassprisen er løftet den siste uken, noe som i sum har vært med å trekke opp de Europeiske terminprisene for strøm. Dette påvirker normalt også terminprisene i Norden, men med den sterke ressurssituasjonen, ser det ut til at markedsaktørene forventer at de Nordiske prisene skal leveres vesentlig lavere enn f.eks. i Tyskland for de neste årene.

Etter total slakt av strømprisen i første halvår, er kraftmarkedet langsomt på vei til å reise seg igjen. Men kraftoverskuddet sørger for at også vinterprisene forventes å bli lavere enn på mange år.

Det har vært et historisk halvår i energimarkedet: Frem til sommeren har de fleste prisområdene i Norden hatt de laveste strømprisene noensinne.

Systemprisen i Norden ble på 2,35 €/MWh i juli og 8,79 €/MWh i august. Sammenlignet med i fjor er rabatten på hhv. 93% og 76%. Dette er også de laveste sommerprisene vi har hatt noensinne.

En grytidlig sommermorgen kunne vi faktisk også notere oss Norges aller første time med negativ spotpris. Mellom klokka 04:00 og 05:00 mandag 6. juli var prisen minus 0,09 €/MWh i hele Norden, Baltikum og Benelux – utenom Midt- og Nord-Norge, der prisen ble 1,36 €/MWh.

Enormt tilbud driver prisene ned

Årsaken til de lave prisene er svært enkel å forklare: Tilbudet er større enn etterspørselen.

Tilbudet kommer fra de enorme snømengdene som ble lagret i Norden gjennom vinteren. Med en relativt kjølig sommer har snømengdene smeltet langsomt og gitt jevnt tilsig i kraftsystemet.

På etterspørselssiden ser vi en liten corona-signatur, men nedgangen er ikke så stor som mange nok hadde forventet i en verdensomspennende pandemi. Men hovedårsaken til de rekordlave prisene ligger altså på tilbudssiden.

Kraftmarkedet våkner til liv

Sommerferien er nå definitivt over for det nordiske kraftmarkedet. De siste ukene har bevegelsene i både spotprisen og terminprisene blitt større. Vi ser også at andre energi- og finansmarkeder har hatt store bevegelser etter sommerferien.

Det at mange nå henter seg inn etter corona-nedstengingen kan forklare mye av bevegelsene vi ser. Men de ekstremt store pengestimulansene som trykkes ut i alle verdens markeder har også gjort sitt til at vi ser rekordhøye børsindekser og historisk lave rentenivåer. Dette påvirker naturligvis også energimarkedene.

Nok en utsettelse i finsk kjernekraft

Forrige uke fikk vi nyheter fra TVO, som er eieren av den finske kjernekraftreaktoren som har vært under bygging i svært lang tid. Reaktoren skulle opprinnelig være i produksjon i 2009, og byggeprosessen har vært en nærmest utrolig serie av feil og utsettelser. Nå skjer det igjen: Oppstarten av et av verdens største kjernekraftverk utsettes med ytterligere ni måneder.

Markedet virker ikke spesielt overrasket over beslutningen, men prisene steg likevel noe etter beskjeden. Når den endelig kommer i drift, vil denne reaktoren gjøre Finland nær selvforsynt med kraftproduksjon.

Vinterprisene i Norden

Selv om spotprisen og terminprisene har steget mye den siste måneden, har markedet priset inn et historisk lavt prisnivå også inn i den kommende vinteren. Markedet forventer fremdeles en solid tilbudsside også gjennom den kalde årstiden, derfor handles nå vinterkontraktene mellom 25 – 30 €/MWh. Dette er noen av de laveste vinterprisene vi har sett de siste 20 årene.

Atle Knudsen, adm. dir. Enthelios Nordic(Foto: Enthelios)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*