Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian(Foto: Media. Norwegian.com)

Norwegian lanserer en ny klima- og miljøstrategi. Strategien trer i kraft umiddelbart og har en rekke bransjeledende mål. Viktige forpliktelser er å kutte CO2-utslippet med 45 prosent, fjerne all ikke-gjenvinnbar plast og gjenvinne all engangsplast. Målsettingen er i tråd med 1,5-gradersmålet i Paris-avtalen, skriver Norwegian i en pressemelding. Sverige vil produsere et elektrisk fly allerede i 2025. Både Norge og Sverige forsker på dette området sammen med Siemens og Saab, melder Sveriges Radio Ekot.

– I Norwegian tar vi vårt klimaansvar på alvor, og derfor må vi se fremover og iverksette en strategi som gir tydelige fordeler for klimaet og miljøet både i dag og fremover. Norwegian vil fortsette å ta en lederposisjon i bransjen på dette området, og disse endringene vil ikke bare komme klimaet og miljøet til gode, men også kundene våre og virksomheten vår. Lavkostmodellen er bærekraftmodellen fordi den muliggjør effektiv forvaltning av energi og ressurser, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram.

Trenger 500 millioner liter bærekraftig drivstoff
For å begrense global oppvarming til 1,5 grader, må utslippene reduseres med 45 prosent innen 2030 sammenlignet med 2010, ifølge FNs klimapanel (IPCC, 2018). Som en del av strategien forplikter Norwegian seg til et bransjeledende mål om å redusere CO2-utslippet med 45 prosent per passasjerkilometer (RPK) innen 2030 (basert på 2010-tall) gjennom både flåtefornyelse og bruk av bærekraftig drivstoff. Flyselskapet forplikter seg dermed til å bruke mellom 16 og 28 prosent bærekraftig drivstoff innen utgangen av tiåret, avhengig hvor stor andel av flåten som fornyes. Målsettingen utgjør opptil 500 millioner liter bærekraftig drivstoff innen 2030.

For å nå dette viktige målet er det avgjørende å få på plass et regelverk som aktivt belønner karboneffektivitet og stimulerer til både økt produksjon og bruk av bærekraftig flydrivstoff.

– Vi oppfordrer leverandører til å øke produksjonen av bærekraftig drivstoff. Norwegian vil gå i aktiv dialog med produsentene for å få fortgang i dette viktige bidraget til bransjen og for å dra nytte av utslippsbesparelsene disse drivstoffene gir, sier konsernsjef Jacob Schram.

Vil fjerne all plast som ikke kan resirkuleres
Bærekraftstrategien vil også omfatte hundre prosent reduksjon i ikke-gjenvinnbar plast og hundre prosent gjenvinning av engangsplast innen 2023.

– Stadig flere reisende vil ha mer bærekraftige og smartere alternativer når de velger flyselskap. Vi skal være forbrukernes førstevalg ved å redusere og gjenvinne plastavfall, løfte frem bærekraftig flydrivstoff og fortsette å fly med en av verdens yngste flåter for å nå målet om å redusere CO2-utslippet med 45 prosent innen 2030, sier Norwegians bærekraftsjef Anders Fagernæs.

Et solid fundament
Norwegian er allerede et av verdens mest drivstoffeffektive flyselskaper takket være en moderne og drivstoffeffektiv flåte. Norwegian var det første flyselskapet som signerte FNs program for klimatiltak og forpliktet seg til å bli klimanøytralt innen 2050.

Norwegian ble også kåret til verdens mest drivstoffeffektive flyselskap på transatlantiske ruter i 2015 og 2018 av det internasjonale miljøinstituttet The International Council on Clean Transportation (ICCT), og flyselskapet har siden 2010 redusert utslippene med 28 prosent.

Elektrrisk fly i 2025

Luftfartsverket, Chalmers tekniska högskola og forskningsinstituttet RISE Viktoria samt Saab Aero samarbeider med å utvikle et elektrisk fly elektriska i Sverige flytrafikken står for en voksende del av utslipp av kulldioksyd globalt og nå vil forskere løse problemet med å lage et elektrisk fly. Prosjektleder bak satsingen Elise, Elektrisk Lufttransport Sverige , som finansieres av Vinnova er Anders Forslund på Chalmers Tekniske Universitet i Gøteborg ifølge Dagens Eko. I Sverige håper man at flyet er i luften i 2025 Flere steder i verden forskes det nå på elektriske fly og Siemens er en av de selskapene som er involvert.SVT skriver at det i Norge fins planer om å elektrifisere inneriksflyrutene før 2040. Det norske oljefondetsatser 22,5 milliarder kroner på Siemens AG og eier 2,3 prosent, som er en av de fem største aksjonærene. Oljefondet satser 1 milliard kroner på Saab AB, og eier 2,57 prosent i det svenske selskapet, skriver Nordens Nyheter.

Det svenske elektriske flyet Elise er i luften 2025(Foto:Elise)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*