Norge blir alt viktigere for Tyskland. Her seer vi Heidrin-plattformen fotografert av Wintershall Dea.

Wintershall Dea melder om fortsatt finansiell fleksibilitet til tross for 5,3 milliarder euro i engangstap. Wintershall Dea dekonsoliderte sin russiske virksomhet fra sin finansielle rapportering i Q4 2022. Følgelig forventer selskapet å registrere et engangs ikke-kontant tap på €5,3 milliarder. Dette er relatert til Wintershall Deas russiske joint ventures, og nedskrivninger fra Nord Stream AG og WIGAs midstream-virksomhet.

«Å fortsette å operere i Russland er ikke holdbart»

Wintershall Dea-sjef Mario Mehren sier: «Wintershall Dea vil avslutte sine russiske aktiviteter. Å fortsette å operere i Russland er ikke holdbart. Russlands angrepskrig i Ukraina er uforenlig med våre verdier og har ødelagt samarbeidet mellom Russland og Europa.»

Mehren fortsatte: «I de siste månedene har begrensninger pålagt av den russiske regjeringen på driften av vestlige selskaper i landet, og ekstern innblanding i våre joint venture-operasjoner, gjort det umulig for Wintershall Dea å operere i Russland som før og resulterte i en økonomisk ekspropriasjon av Joint Ventures i Russland.»

Pågående vurdering siden krigsutbruddet

Fra krigens første dager gjorde Wintershall Dea klart sin fordømmelse og tok affære. Selskapet annonserte en umiddelbar stopp for nye prosjekter i Russland, og med russiske partnere utenfor Russland.

Siden den gang har selskapet kontinuerlig vurdert sin eksisterende virksomhet.

«Vi er forberedt»

«Vi er forberedt på dette vanskelige øyeblikket», sier Mario Mehren. «Vi har med omhu bygget opp finansiell fleksibilitet og opprettholdt høy disiplin når det gjelder utgiftsnivåene våre. Vi diversifiserer porteføljen vår med et mål om beskjeden fremtidig vekst av virksomheten vår utenfor Russland. Og vi investerer i løsninger for avkarbonisering – karbonhåndtering og hydrogen – som er etterspurt for energiomstillingen. Vi vil forme fremtiden vår som et sunt, robust og fleksibelt selskap.»

.Siden starten av krigen i Ukraina har Wintershall Dea forsiktig justert sine økonomiske rammer og ekskludert russiske operasjoner fra planleggingsområdet.

Etter å ha bygget betydelig fleksibilitet i løpet av året 2022, vil selskapet iverksette tiltak i tråd med sin finanspolicy for å opprettholde en sterk balanse i samsvar med forpliktelsen til investeringsgradsvurdering og samtidig lønnsomt vokse og diversifisere virksomheten utenfor Russland.

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende uavhengige naturgass- og oljeselskap med mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele E&P verdikjeden. Selskapet med tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg leter etter og produserer gass og olje i 12 land over hele verden på en effektiv og ansvarlig måte. Med aktiviteter i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika), har Wintershall Dea en global oppstrømsportefølje og er, med sin deltakelse i naturgasstransport, også aktiv i midtstrømsvirksomheten. Mer om dette i Wintershall Deas årsrapport.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*