Viseadmiral Scott Buschman, US COast Guard(Foto: US Marines)

President Joe Biden legger opp til samarbeid med Russland i Bering-stredet mellom Alaska og Sibir. Dermed legger USA opp til en helt ny Russland-strategi ifølge Arctic Today. USA signerte 1. februar en maritim forureningsavtale som innebærer at utfører f USA og Russland urfører felles Beringhavs-patruljering. Den amerikanske kystvakten og Russlands marines redningstjeneste er enige om å oppdatere og videreføre en plan for å kartlegge maritim forurensning i stredet mellom de to stormaktene. Dermed legger Washington opp til en ny strategi i forhold til russerne, skriver Nordens Nyheter.

Samarbeidet over de internasjonale grensene skjer i Chuchi og Beringshavet. Avtalen mellom Russland og USA kom til dagen ette at den amerikanske Kystvakten(Coast Guard) og Russlands grensevakt gjennomførte en felles patrulje av hele området langs den felles grensen mellom de to områdene. Førsste februar undertegnet de to maritime supermaktene en bilateral felles beredskapsplan sosm førsdte gang så dagens lys i 1989. I samarbeidsgruppen skal de to landene planlegge miljøverntiltak og svare på grenseoverskridende hendelser som kan gi forurensning til havs.

Flere typer avtaler

-Avtalen fremmer beskyttelse av våre felles interesser i disssae miljøutsatte og kulturelt betydningsfulle grenseovedrskridende farvannene, sier viseadmiral Scott Bushman i US Coast Guard til Nordic News. Han er nestkommanderende for de amerikanske Bering-operasjonene. Han sier at dette skaper mekanismer for bedre grenseoverskridende samarbeid mellom de to tjenestene i Russland og USA. Russland og USA legger også opp til å drifte et «International Coordinating Office», som skal dele informasjsonen mellom russere og amerikanere. Andre avtaler mellom Russland og USA innebærer at man planlegger felles treningsøvelser for forurensningsprosjekt. I Midten av januar patruljerte man området med amerikanske kips og russiske fly som en øvelse. US Coast Guard deltok i en stor øvelse sammen med rusiske fly i regi av den amerikanske kystvakten og den amerikanske grensevakten. Etter det Nordens Nyheter erfarer er dette det vi kaller en «kuvending» i den amerikanske Russland-politikke,n og kan innebære at » våren er på vei» når det gjelder forholdet mellom stormaktene, skriver Nordic News.

US Coast Guard overvåker Beringhavet sammen med russeerne( Foto: US Gov)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*