Sveriges næringsminister Ibrahim Baylan er (Fotofornøyd: Kristian Pohl/Regeringskansliet)

Covid-19 slår ut bedrifter verden over. – Vår prognose viser en vekst i antall konkurser på 26 prosent, sier adm. dir. Morten Nordvold i Atradius. Analyser Atradius har utarbeidet viser at Sverige har klart seg aller best. Sverige har det laveste BNP-fallet av land Atradius har analysert. Det henger sammen med svenskenes politikk med minst mulig nedstengning, mest mulig normalitet og strategien med å oppnå flokkimmunitet ved å la viruset spre seg mer fritt.

Den norske Garantiavtale for kredittforsikring forlenges til sommeren 2021. Statens garantiramme på 20 milliarder kroner for kredittforsikring forlenges med seks måneder. – Det betyr at vi kan opprettholde en normal risikovurdering, sier adm. direktør Morten Nordvold i Atradius.

Reassuranseavtalen med den norske stat ble inngått i juni i år. Nå er avtalen forlenget. Den er signert av Atradius, de andre norske kredittforsikringsselskapene og den norske stat.

Stenger ikke restauranter

Sverige har ikke stengt ned kafeer og restauranter, men også i Sverige er det nå nedgangstider. Eldre og andre i risikogrupper har begrenset eget forbruk. De går for eksempel i mindre grad på kafeer og restauranter enn normalt for å redusere risikoen for å bli smittet. I tillegg rammes også Sverige av nedgangen i internasjonal handel. Det slår ut hos alle. 

Den norske toppsjefen i kredittforsikringsselskapet Atradius advarer mot konsekvensene av Covid-19.

– Statlige tiltak og støtteordninger verden rundt har så langt dempet nedturen. Den mest krevende tiden økonomisk har vi foran oss. Nasjonale støttetiltak vil ikke vare evig, sier Nordvold.

Atradius er et av verdens største kredittforsikringsselskap og sitter på finansiell informasjon om 240 millioner virksomheter verden over. Det gir en unik innsikt for å gi et globalt bilde. Nå har selskapet oppdatert analysen som viser effekten av Covid-19 pandemien.

Kraftigere nedtur

Verdensøkonomien kan falle med 4,5 prosent. Det betyr at koronaeffekten er verre enn kriseåret 2009. Bare Kina ser så langt ut til å slippe unna en økonomisk nedgang.

Kinas økonomi fikk en smell i årets første kvartal, men vokste igjen i 2. kvartal med 3,2 prosent.

– Den økonomiske nedturen vi ser i resten av verden, forventes å gi kraftig vekst i antall konkurser.

Atradius spår en dystrere utvikling enn i mars. Da kom den første prognosen om konkurseffekten etter Covid-19.

Et eksempel på forverring er Storbritannia. I mars viste prognosen fra Atradius en vekst i antall konkurser på syv prosent. Nå er prognosen en vekst på 25 prosent. Da ser Atradius på utviklingen i perioden 2019 til 2021.

Tiltakene motvirker

De mange statlige tiltakene med redningspakker, støtteordninger og lettelser i skatter og avgifter, har så langt dempet den økonomiske konsekvensen. – Vi tror tiltakene ikke vil vare evig. Normalisering vil komme. Da kommer også konkursene, sier Nordvold.

Storbritannia er ikke enestående. Samme bilde tegnes for svært mange land.

– Våre viktigste handelspartnere er i dyp økonomisk krise, sier Nordvold.

70 prosent av all eksport fra Norge går til EU/EFTA-området. Der er den økonomiske nedturen kraftig. Målt i BNP er fallet fra 8 til 20 prosent.

Fastlandseksporten i årets første syv måneder er omtrent som i fjor.

– Den svake kronekursen redder eksportnæringen, men usikkerheten som resultat av Covid-19 pandemien er økende, sier Nordvold.

Syd sliter mest

I Europa er det landene lengst syd som sliter mest. Fellesnevneren er turisme. Frankrike som er et av verdens aller største turistland får en økning i antall konkurser på 40 prosent fra 2019 til 2021, mens Spania vil oppleve en økning på nær 90 prosent i samme tidsrom, viser prognosene fra Atradius.

Vaksine vil avgjøre mye for 2021.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*