Statsminister Erna Solberg kan vise til økonomisk vekst og leder på gallupen foran det norske valget(Foto: Regjeringen/ OECD i Paris)

Omsetningsvolumet i den norske detaljhandelsbedriftene økte med 0,4 prosent fra juni til juli i år, viser sesongjusterte tall fra Statistisk Sentralbyrå i Oslo. Dette skjer etter en nedgang på 0,6 prosent fra mai til juni, melder SSB. Prognosen for den svenske svensk BNP-veksten i 2017 justeres opp til 3 prosent i august. Konjunkturinstitutet(KJ) i Stockholm skriver at Sverige også har en sterk offentlig finanssektor i en fersk rapport. Dermed ser svenskeneut ut til å få den sterkeste økonomiske veksten i vesten i år, noe som slår inn over Norge under Stortingsvalget. Ferske tall fra OECD viser at amerikansk BNP vokser med 2,4 prosent i år, med en arbeidsløshet på 4,3 prosent, og en inflasjon på 2,2 prosen, mens OECD viser at tysk BNP vokser på 2 prosent, med en arbeidsløshet på 3,7 prosent og entysk inflasjon på 1,6 prosent. Gjemmomsnittlig vekst i OECD blir i år på  3, 6 prosent.

Mangler arbeidskraft

Den svenske BNP-veksten for 2017 justeres opp fra 2,5 prosent i juni prognosen til 3,0 prosent. Mye av revisjonen skjer på grunn av investeringer i næringslivet, samt at boligmarkedet utvikler seg sterkere. Det er fortsatt optimisme i bedrifter og husholdninger i det svenske Konjunkturbarometeret, som indikerer en fortsatt sterk økonomi. Den svenske «boomen» gir seg utslag på arbeidsmarkedet og sysselsettingen fortsatte å vokse raskt i andre kvartal. Men den store mangelen på arbeidskraft med de nødvendige ferdigheter hindrer økonomisk utvikling i fremtiden. Rekrutteringsproblemer betyr ikke at lønnsveksten vil ta seg opp som historisk mønster, som er det samme bildet som i juni-prognosen. Til tross for noe høyere lønnsglidning øker ikke lønningene med mer enn 3 prosent neste år.

Rentehopp neste høst

Lønnsvekst, lav kostnadspress, fortsatt styrking av kronen, selskaper som er relativt fornøyd med lønnsomhet og lave inflasjonsforventninger tyder på at inflasjonen vil nå 2 prosent i 2017 og 2018. Riksbanken vil vente med å heve styringsrenten til høsten 2018. Konjunkturinstitutet skriver at offentlige finanser i Sverige er sterke og i tråd med overskuddsmålet, som er planlagt å bli nådd i 2019. Ifølge KJ anslår at det skattemessig er plass for reformer på 12 milliarder SEK for 2018. Med planlagte skatteøkninger til 5000 millioner gir en plass til 17 milliarder i utgiftsøkninger eller skattelettelser. Den tilsvarende økning i utgiftene for de permanente tiltak i det reviderte budsjettet som er nødvendige for offentlig velferd på områder som helse, utdanning og sosiale tjenester på samme nivå som i år.

Vestlig rekord

OECD spår at den økonomiske BNP-veksten i Norge blir 1,5 prosent i år, med en arbeidsløshet på 4,2 prosent, som allerede er på vei ned mot tretallet før og en inflasjon på 4 prosent som svekker rubelen.høstens Stortingsvalg. Norsk inflasjon blir 1,8 prosent. Storbritannia får en BNP-vekst på 1 prosent eller lavere(Brexit), med en arbeidsløshet på 5,3 prossent og en inflasjon på 2,7 prosent, som svekker pundet. Frankrike får en vekst på 1,5 prosent, med en arbeidsløshet på 9,6 prosent og en inflasjon på 1,2 prosent. Japan får en BNP-vekst på 1 prosent, med en arbeidsløshet på 2,7 prosent, og en inflasjon på 1 prosent. Russland får en BNP-vekst på 1,6 prosent, arbeidsløshet på 5,1 prosent, og en inflasjon på 4 prosent, som svekker rubelen. Italia får en vekst på 0,8 prosent, med en arbeidsløshet på 11,2 prosent og en inflasjon på 1,3 prosent.

Norsk delegasjon i Paris

OECD forventer at veksten i globalt BNP vil stige forsiktig til 3,6 prosent i 2018. Det vil si at prognosene er om lag uendret fra november i fjor. Utsiktene er likevel blitt mer usikre som følge av politisk usikkerhet og risiko fra finansmarkedene. Den økonomiske politikken bør rettes inn mot å dempe finansiell risiko og legge til rette for en mer inkluderende vekst, skriver OECD. Kina og India får den sterkeste globale veksten i år ifølge OECD med 6,5 respektive 7,3 prosent. Men i Vesten er det altså svensk økonomi som går best, noe som smitter over på en av svenskenes største handelspartnere Norge, skriver Nordens Nyheter.

Forbigått av Sverige

Arbeiderpartiet vil gjøre det viktigste i Norge til det viktigste i politikken. Norges største utfordring de neste ti årene er å få flere i jobb, og å skape flere arbeidsplasser. For ti år siden var Norge blant de landene i verden med den høyeste sysselsettingen. Siden har andelen i jobb falt og vi er forbigått av andre land, blant annet Sverige, sier Jonas Gahr Støre, partileder i Arbeiderpartiet til Nordens Nyheter.

Den største utfordringen for Norge og for å bevare velferden vår det neste tiåret er å snu denne utviklingen og få langt flere i jobb.
Frp- og Høyre-regjeringen bagatelliserer utfordringene på arbeidsmarkedet. Arbeiderpartiet forstår alvoret og gjør det viktigste for Norge til det viktigste i norsk politikk. Trygghet for arbeid og trygghet i arbeid er viktigst for Arbeiderpartiet fordi det er viktigst for Norge. Arbeiderpartiet ønsker en stor samfunnsavtale om kompetanse i arbeidslivet. Vi skal satse på den moderne fagarbeideren, som skal bygge landet. Skape store eksportnæringer som havnæringene og e-helse. Gripe mulighetene i de store jobbmaskinene hvor digitalisering vil gi muligheter og utfordringer som varehandel, transport, bygg og anlegg.

Verdivalg til høsten

Valget til høsten står mellom Frp og Høyre, som vil kutte skattene til de rikeste, eller Arbeiderpartiet som vil bygge ut velferdstilbudet til alle. Arbeiderpartiet har større ambisjoner for Norge og det vi skal få til sammen i årene som kommer. Flere lærere i skolen, flere med pedagogisk kompetanse i barnehagene og økt kapasitet og kvalitet i eldreomsorgen. Det blir derfor et verdivalg mellom skattekutt og velferd – et tydelig valg med store konsekvenser for folks hverdag, sier Jonas Gahr Støre.

 

Generaldirektør Angel Guria i OECD spår en global vekst i BNP på 3,6 prosent(Foto: OECD)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*