Konsernsjef Rickard gustafsson i SAS legger frem en milliard svenske kroner i overskudd( Foto: Sasgroup.net)
Konsernsjef Rickard Gustafsson i SAS legger frem en milliard svenske kroner i overskudd. (Foto: Sasgroup.net)

SAS` konsernsjef Rickard Gustafsson innfrir sitt eget løfte om å levere «et positivt» resultat for året for det skandinavuiske flyselskapet. SAS legger frem sine sine resultater for regnskapsåret 2014/2015, som viser at resultatet etter skatt har gjort en helomvending på 1,68 milliarder kroner, etter et underskudd på 719 svenske i forrige periode. S>AS legger frem et overskudd på 956.Konsernomsetningen økte fra 38 til 39,7 milliarder svenske kroner, mens driftsresultatet før skatt og engangsposter steg fra -697 til 1,17 milliarder.

– Dette var en betydelig forbedring år for år, hovedsakelig drevet frem av vår kommersielle suksess, kostnadstiltak, og, i fjerde kvartal, lavere drivstoffkostnader, sier konsernsjef Rickard Gustafson i en uttalelse til nordisk presse. SAS har som kjent avvikende regnskapsår som avsluttes ved utgangen av oktober.

Lavere forventninger

SAS-analytiker Jacob Pedersen hadde i forkant ventet en nettoomsetning på 39,6 milliarder, et driftsresultat (EBIT) på 1,78 milliarder svenske kroner og et resultat etter skatt på 759 millioner svenske kroner, ifølge nettstedet E 24..Allerede i juni varslet konsernsjef Rickard Gustafson i SAS i kvartalsrapporten at resultatet for regnskapsåret 2014/2015 ville være «klart positivt» før skatt og engangsposter. Dette har selskapet nå levert på med god margin. Med nye langdistanseruter som lanserer i tiden fremover, til Boston, Miami og Los Angeles, er toppsjefen optimistisk for det kommende året:

– Vi vet at konkurransen vil intensiveres i tiden fremover, men gitt vår forbedrede finansielle situasjon, vår evne til å drive forbedringstiltak og våre kunders positive respons, har vi en god startposisjon, skriver Gustafson i en pressemelding og leegger til at målet i forkant av 2016 er å vokse, styrke konkurranseevnen og å betydelig redusere enhetskostnaden.

SAS-konsernets sresultater

Her er resultatene for SAS sitt fjerde kvartal 2014/2015, august-oktober (fjorårets tall i parentes) hentet nettstedet Sasgroup.net:

Omsetning: 10,9 milliarder (11,0)
Driftsresultat før engangsposter: 1,33 milliarder (789 mill.)
Driftsresultat: 867 millioner (-450)
Resultat etter skatt: 517 millioner (-303)
Her er årsresultatene for SAS for regnskapsåret 2014/2015, november-oktober (tilsvarende tall for året før i parentes):

Omsetning: 39,7 milliarder (38)
Driftsresultat før engangsposter: 1,17 milliarder (-697 mill)
Driftsresultat: 1,4 milliarder (-918 mill.)
Resultat etter skatt: 956 millioner (-719)
Alle tall i svenske kroner.

SAS-fly på Arlandsa i Stockholm( Foto: Sasgroup.net)
SAS-fly på Arlandsa i Stockholm( Foto: Sasgroup.net)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*