– Utviklingen i regnskapsbransjen har vært eventyrlig og ser ut til å fortsette. Vi forventer at både antall oppdrag, kunder og omsetning vil øke også neste år, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge. FOTO: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Regnskap Norges ferske analyse over utviklingstrekk i regnskapsbransjen viser vekst på alle indikatorer: økt omsetning, økt antall kunder og økt produktivitet. – Det er hyggelig igjen å legge frem denne analysen, og vi forventer at veksten vil fortsette også neste år. Den største utfordringen er å få nok arbeidskraft til en bransje som blir stadig mer digitalisert, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Regnskap Norges årlige analyse over utviklingen av regnskapsbransjen viser en bransje i stadig vekst.

– Utviklingen i regnskapsbransjen har vært eventyrlig og ser ut til å fortsette. Vi forventer at både antall oppdrag, kunder og omsetning vil øke også neste år. Analysene våre viser samtidig at økningen i bransjeomsetning både skyldes flere kunder og at de ansatte produserer mer. Altså at produktiviteten går opp, forteller Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge: – Økt aktivitet medfører behov for flere ressurser, og er årsaken til at regnskapsforetak over hele landet er opptatt av å rekruttere medarbeidere. Og siden det er kamp om hodene er vi glade for at teknologien og kunstig intelligens er på full fart inn i bransjen. Vi har i flere år digitalisert og effektivisert arbeidsprosesser og rutineoppgaver. Det innebærer at vi får frigjort tid til ytterligere produksjon samt utvikling av mer avanserte regnskapstjenester.

– Med andre ord er regnskapsbransjen midt i blinken for arbeidstakere som ønsker å jobbe tett på næringslivet, bidra med strategisk veiledning og ikke minst digger digitalisering, innovasjon og teknologi.

Bransjen konsolideres

– Analysen vår viser videre at bransjen fortsetter å konsolideres. Vi forventer at også dette utviklingstrekket vil fortsette i takt med stadig flere omfattende og strenge lover og regler som stiller økt krav til kunnskap, kompetanse og kapasitet, sier Regnskap Norge-direktøren: – I 2019 så vi at de 10 største foretakene sto for 59 % av markedet. Nå står de for 67 % av markedet. Vi ser at det samtidig kommer stadig nye små regnskapsforetak inn i bransjen, og er derfor spent på hvordan dette vil utvikle seg i lys av økte krav.

Bransjen har godt omdømme

– Med tanke på behov for arbeidskraft, er det hyggelig å konstatere at bransjen både har et godt omdømme og anses som viktig av befolkningen. Dette kommer frem i en rykende fersk omdømmeundersøkelse som Apeland har gjort på vegne av Regnskap Norge, forteller Aale-Hansen: – Det lover godt for rekrutteringen bransjen er i gang med. Tall fra Regnskap Norges lønnsundersøkelse 2022 viste at nær halvparten av alle medlemmer med personalansvar planlegger å ansette nye medarbeidere i løpet av 2023. Det tilsvarer 2000 nye ansettelser.

Fakta:

  • Siden 2007 har det vært en gjennomsnittlig årlig vekst i totalomsetningen for bransjen på 6,3 %. Omsetningen ligger nå på ca. 22 milliarder kroner.
  • Siden 2003 har det vært en gjennomsnittlig årlig vekst i antall kunder på ca. 3,4 %. Antall kunder er nå ca. 450 000 virksomheter.
  • Siden 2008 har det vært en gjennomsnittlig årlig vekst i antall ansatte på 1,2 %. Antall ansatte i bransjen er nå ca. 16 500 personer.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*