Erland Flon fotografert av Linkedin

— Med integrert tavlesamarbeid, HD-projeksjon ogvideokonferanser, hjelper HUAWEI IdeaHub med å leverenye arbeidsmåter

Enten en jobber hjemmefra eller gradvis returnerertil kontoret, vil mangearbeidere over hele verden ha lært én ting – det presserendebehovet fortettere, mer effektivt samarbeid via digitale innretninger.HUAWEI IdeaHub, en smart interaktiv tavle og skjerm,som integrerer mange avdagens viktigste kontorproduktivitetsverktøy. Deter laget med tanke på behovetfor forbedret samarbeid.Et rom for rask deling av konsepter og for å diskuterefor eksempel ideer ogplaner for et nytt arbeidsår. De kan også knytte kollegaersammen over heleverden via tilkobling til sky, slik at de kan holdeet møte som er såvirkelighetsnært en kan komme i dag.Alt på HUAWEI IdeaHub begynner med et moderne, brukersentrertdesign, fordienheten er ment for at folk skal kunne samarbeidebedre. Den er utformet somen stor 65- eller 86-tommers 4K-skjerm, som bringerrealisme til et nytt nivå, slikat folk kan samhandle og dele i mer overbevisendegrad.For å sikre et effektivt samarbeid tilbyr 4K-skjermenjevn projeksjon med sine 60bilder per sekund og 4K H.265-videofunksjoner.

På denne måten blir videoeneklare og skarpe.Høykvalitets videofunksjoner gjør det også mulig åpeke en mus mer nøyaktigpå skjermen, for å fokusere på et segment i for eksempelen presentasjoneneller på et bilde. Dette er en viktig forskjell sammenlignetmed andre storeskjermer, som kan være mindre skarpe og ikke viseralle detaljene som erviktige i et møte.Lyd er en annen viktig del av et møte. Med HUAWEIIdeaHub HiFi-lyd gjøressamhandlingen så «live» som mulig.HUAWEI IdeaHub har en innebygd mikrofoninnretning, som fanger oppdeltakere så langt som 8 meter unna. Den leverer klar,skarp lyd når en person irommet snakker.I tillegg kan HUAWEI IdeaHub utjevne de vanlige problemenemed et møterom,ved å avbryte akustisk ekko og automatisk undertrykkestøy. Det gir ogsåautomatisk bedre stemme på høyttalerne, slik at hverbeskjed kommer tydeligfrem.En ny teknologi som kalles «akustisk baffel», gjørat møtedeltakerne kandefinere området for lydopptak og dermed eliminerepåvirkningen fraomkringliggende støy. Med andre ord kan denne kunstigintelligens-drevnefunksjonen skape et personlig konferanserom, selvom du snakker i et stort rom.Hvordan forenes alle disse funksjonene? Er det vanskeligå sette opp HUAWEIIdeaHub? En god nyhet er at den støtter smart projeksjon,slik at innholdetprojiseres på skjermen, enten via ledning eller trådløstilkobling.Hvis det bare er én møteleder, trenger man bare åkoble den bærbaredatamaskinen eller smartenheten til skjermen. Nårnoen andre ønsker å deleskjermen, for eksempel fra et eksternt nettsted, vilmøtelederen motta enmelding for å kunne tillate det.Trådløs projeksjon er et stort pluss når hele ledergruppermøtes for å deleinformasjon. IdeaHub har kapasitet til opptil 20 projektorkilder,slik at 20personer enkelt kan bytte mellom presentasjoner nårde kobles trådløst tilskjermen.Å vise en video eller presentasjon er selvfølgeligbare en del av et vellykketmøte. Å ha muligheten til enkelt å samhandle med innholdeter avgjørende for ålevere et overbevisende budskap.Til dette tilbyr HUAWEI IdeaHub «omvendt kontroll»,som betyr at en bruker også kan styre PCen fra skjermen.

Dobbeltklikke

På denne måten kanman ganske enkelt dobbeltklikke på berøringsskjermen og, for eksempel,redigere et dokument isanntid. Man kan også bla gjennom en Powerpoint-presentasjonved å berøreselve skjermen.Interaktiviteten omfatter også forbedret tavlesamarbeid.Med en innebygd digitaltavle, som gjør det mulig med for eksempel enkle kommentarer,gjør HUAWEIIdeaHub at deltakerne, både i et møterom eller vedfjerndeltakelse, har kontrollover innholdet på skjermen.På denne måten blir et møte mer interaktivt, med mereffektiv deling av ideer ogumiddelbar handling. Dermed trenger du ikke lengerå vente på oppfølging viae-post og andre mindre effektive verktøy.Det hjelper at skjermen også har en naturlig håndskriftfunksjon.Den ekstremtlave latenstiden på 35 millisekunder på HUAWEI IdeaHubgjør at en bruker kantegne like enkelt som med penn og papir.Med disse banebrytende funksjonene er HUAWEI IdeaHubklar til å kobles inn ifremtidens nye arbeidsmåter, nå som folk begynnerå jobbe tettere sammen iteam som ofte er spredt utover hele verden.For å få ideer ned på en tavle og få dem raskt utført,kan det første trinnet væreå dele dem på en smart samarbeidsskjerm.Finn ut hvordanHUAWEI IdeaHubkan bidra til å forsterkesamarbeidet, fra dinlokale representant: erlandl.flon@huawei.com

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*