Artikler av: Nordisk Ministerråd

NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaks at the Session of the Nordic Council

Norden en felles region i NATO og EU

31. oktober 2023

0 kommentarer

Stoltenberg fordømte Hamas’ terrorangrep mot Israel og understreket viktigheten av at Israels reaksjon finner sted innenfor folkeretten, at sivile beskyttes og at humanitær hjelp når Gaza. Han understreket at krigen ikke må eskalere til en… Les mer ›

Arbeidsmarkedet i Norden trenger enklere skatteregler

Arbeidsmarkedet i Norden trenger enklere skatteregler

21. september 2023

0 kommentarer

Den nordiske skatteavtalen må forenkles hvis vi vil øke arbeidskraftens frie bevegelighet i Norden. Det blir sagt i en fersk rapport som også gir forslag til konkrete tiltak for hvordan dette skal skje. For fire… Les mer ›

Karen Ellemann vil se resultater

Karen Ellemann vil se resultater

9. januar 2023

0 kommentarer

Et effektivt nordisk samarbeid som gir resultater. Det er Nordisk ministerråds nye generalsekretær Karen Ellemanns viktigste ambisjon. Veien dit går via lagarbeid. Karen Ellemann fra Danmark tok over som generalsekretær for Nordisk ministerråd ved årsskiftet.… Les mer ›

Grensehinderrådet tar opp skattespørsmål og yrkesutdanninger i 2022

Grensehinderrådet tar opp skattespørsmål og yrkesutdanninger i 2022

27. desember 2022

0 kommentarer

Arbeidet med digitalisering, skattespørsmål og gjensidig godkjenning av nordiske yrkesutdanninger er blant de viktigste oppgavene for Grensehinderrådet i år. Og å ta for seg følgene av pandemien. Det sier Vibeke Hammer Madsen, ny leder for… Les mer ›

Karen Ellemann blir ny generalsekretær i Nordisk ministerråd

Karen Ellemann blir ny generalsekretær i Nordisk ministerråd

14. november 2022

0 kommentarer

Karen Ellemann har vært medlem av Folketinget i Danmark siden 2007 og har hatt en rekke ministerposter i den danske regjering. Hun tiltrer som generalsekretær for Nordisk ministerråd 1. januar 2023. Karen Ellemann har bred… Les mer ›

Styrket samarbeid om digital sikkerhet

Styrket samarbeid om digital sikkerhet

21. september 2022

0 kommentarer

De nordiske og baltiske landene er i førersetet for den digitale utviklingen i Europa. Vi samarbeider allerede på en rekke områder som utviklingen av 5G og digitale tjenester på tvers av landegrensene. Den høye graden… Les mer ›

Nordisk økonomi drøftes i Oslo i juni

Nordisk økonomi drøftes i Oslo i juni

11. mai 2022

0 kommentarer

Under overskriften ‘Sirkulær økonomi i Norden – Hvordan kan vi få det til?», vil regjeringen i samarbeid med Nordisk Råd, arrangere en konferanse som gjør det mulig for interessenter fra hele Norden å komme sammen… Les mer ›

Klarsignal om grønne skipskorridorer i Norden

Klarsignal om grønne skipskorridorer i Norden

7. mai 2022

0 kommentarer

De nordiske klima- og miljøministrene har blitt enige om at landene sammen skal arbeide for å etablere grønne korridorer for utslippsfri skipsfart mellom havner i Norden. Egne ruter for utslippsfrie ferger og skip er et… Les mer ›