Generalsekretär Jens Stoltenberg i NATO under Nordisk Råd i Oslo.

Stoltenberg fordømte Hamas’ terrorangrep mot Israel og understreket viktigheten av at Israels reaksjon finner sted innenfor folkeretten, at sivile beskyttes og at humanitær hjelp når Gaza. Han understreket at krigen ikke må eskalere til en stor regional konflikt. «

Vi må ikke gi opp å arbeide for en varig, politisk fredsløsning,» sa han, og understreket at krigen i Gaza «ikke må føre til en svekkelse av vår vilje og evne til å støtte Ukraina.» Stoltenberg advarte om at det ikke er tegn på at Russland planlegger fred, og understreket at de allierte må fortsette å gi Ukraina dødelig hjelp. Han la til: «Hvis Ukraina slutter å forsvare seg selv, vil de bli okkupert, og okkupasjon er ikke fred.» Han kalte Russlands invasjon «et strategisk nederlag» som har gjort Moskva stadig mer isolert, og understreket at «investering i Ukrainas sikkerhet er også en investering i vår sikkerhet», fordi en seier for Putin ville vise autoritære ledere at militærmakt lønner seg. Generalsekretæren understreket også viktigheten av å handle med Kina «på måter som ikke undergraver vår sikkerhet» eller skaper nye avhengigheter. Dette krever også fortsatt satsing på forsvar. «Økte forsvarsutgifter betyr mer forsvar. Men det gir oss en ting til: et sterkere NATO-samfunn,» sa han.

Til slutt ønsket Stoltenberg velkommen at NATO ikke bare blir sterkere; «vi blir større». Etter Finlands tiltredelse i april vil også Sverige snart slutte seg til alliansen. Dette «styrker vår evne til å forsvare Norden; det styrker vår evne til å være tilstede i de nordlige regionene; og det styrker vår evne til å komme våre baltiske naboer til unnsetning,» sa han. På sprang mellom to brennende konflikter, i Midtøsten og Europa, holdt Nato-sjef Jens Stoltenberg åpningstalen på Nordisk råds sesjon i Oslo tirsdag. Han oppfordret til å ikke la Gaza-krigen skygge for Ukraina, og uttrykte glede over at hele Norden snart er med i Nato.

Foran alle de nordiske parlamentarikerne og ministrene som fylte stortingssalen, begynte Jens Stoltenberg med å fordømme Hamas’ terrorangrep på Israel og poengtere at Israels svar må skje innenfor folkeretten.

“Ukraina må stå sterkt”  

Samtidig minte han om at vi ikke kan forholde oss til bare én krig om gangen.  

– Krigen i Gaza må ikke føre til at vår vilje og evne til å hjelpe Ukraina svekkes, sa han og understreket hvor viktig det er at Ukraina får mulighet til å fortsette å være sterkt på slagmarken, så landet når krigen er slutt også kan være sterkt ved forhandlingsbordet. Og han la til at alle Nato-land er enige om at Ukraina også skal bli medlem.

Nato mer nærværende

Denne uka ligger Sveriges søknad til Nato hos det tyrkiske parlamentets utenrikskomité, og Jens Stoltenberg regner med en godkjenning. Han konstaterte at finsk og svensk medlemskap kommer til å styrke og fordype forsvarssamarbeidet mellom de nordiske landene. Et åpenbart problem er selvsagt at Norge er det eneste landet i Norden som ikke er medlem av den europeiske union (EU).

– Det styrker Natos evne til å være nærværende i Norden, å forsvare Norden og også komme våre baltiske naboer til unnsetning, sa han.

Invester mer i sikkerhet!   

Akkurat nå tømmes lagrene av granater og våpensystemer i alle land som hjelper Ukraina, og Nato-landene har behov for å øke produksjonen. Vi må investere mer i forsvaret, hevdet Jens Stoltenberg på sitt besøk på Nordisk råds sesjon. 

– Natos ledere har vedtatt nye forsvarsplaner, og for å oppfylle dem må vi investere minst to prosent av BNP. Jeg er glad for at alle de nordiske landene har planer om å nå det målet.

Kina gjør oss sårbare

Jens Stoltenberg trakk paralleller mellom vår tidligere avhengighet av russisk gass og vår nåværende avhengighet av handelen med Kina. Kina produserer 70 prosent av batteriene til elbilene våre og 80 prosent av alle solpaneler. Nesten hele EUs behov for viktige og sjeldne mineraler dekkes ved import fra Kina.

– Vi skal fortsette å handle med Kina, men ikke på en måte som undergraver vår egen sikkerhet, sa Jens Stoltenberg.

Eksempel på fred

Han sa at Nordens historie fungerer som et håpefullt eksempel når han er ute i verden og møter mennesker i konfliktområder. 

– Da forteller jeg om Norden. At vi først var fiender, men at vi nå er venner, sa Jens Stoltenberg under Nordisk Råd i Oslo.  Onsdag talte Sveriges forsvarsminister Pål Jonson i Atlanterhavskomiteens regi.

Sveriges forsvarsminister Pål Jonson talte i Atlanterhavskomiteen i Oslo onsdag i samband med Nordisk Råds sesjon i Oslo.(Foto:Kristian Pohl og Regerinskansliet i Stockholm.)

K

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*