Norden satser på digital sikkerhet. Foto: Torbjørn Tandberg Nordisk Råd)

De nordiske og baltiske landene er i førersetet for den digitale utviklingen i Europa. Vi samarbeider allerede på en rekke områder som utviklingen av 5G og digitale tjenester på tvers av landegrensene. Den høye graden av digitalisering gjør oss også sårbare for digitale angrep. Derfor vil de nordiske og baltiske ministre med ansvar for digitalisering styrke samarbeidet om digital sikkerhet.

Norden og Baltikum har et mål om å bli den mest holdbare og integrerte region i verden. Et viktig verktøy på veien mot dette målet er robuste og sikre digitale løsninger.

På sitt møte i Oslo 6. september vedtok de nordiske og baltiske ministre for digitalisering en erklæring som understreker viktigheten av styrket samarbeid om digital sikkerhet.

– Det er ingen sektorer, og få, om noen land som kan håndtere all risiko og sårbarhet alene. Derfor er det viktig at vi i Norden og Baltikum kan møtes å dele informasjon og erfaringer på dette området, sier Norges kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Det er ingen sektorer, og få, om noen land som kan håndtere all risiko og sårbarhet alene.Sigbjørn Gjelsvik, Norges kommunal- og distriktsminister

Pandemien viste hva digitale løsninger kan bidra med når kriser rammer. I Norden og Baltikum var det mulig å drifte offentlige tjenester på tross av at samfunnene lukket ned. Mange tok i bruk nye digitale verktøy på kort tid.

Samtidig avslører krigen i Ukraina hvor sårbare vi er når digital infrastruktur blir gjenstand for målrettede angrep. Generalsekretær i Nordisk ministerråd Paula Lehtomãki understreker hvor viktig digital sikkerhet er for regionen.

– Denne erklæringen er et sterkt utrykk for ministrenes vilje til å samarbeide om den digitale sikkerheten i Norden og Baltikum. Det er viktig at vi har alle ombord. Borgerne tar det som en selvfølge at de har digital tilgang til offentlige tjenester, og det er høy grad av tillit til myndighetene og systemene. Vårt mål er at digitale tjenester i årene fremover også skal bli tilgjengelig på tvers av landene. Da er det viktig å at vi tar vare på tilliten.

Denne erklæringen er et sterkt utrykk for ministrenes vilje til å samarbeide om den digitale sikkerheten i Norden og Baltikum. Det er viktig at vi har alle ombord.Paula Lehtomaki, Generalsekretær ved Nordisk ministerråd.

The Nordic and Baltic countries are at the forefront of digitalisation in Europe. We have already established important cooperation and common initiatives on cross-border digital services and 5G-development – all in pursuit of the goal to make the Nordic-Baltic region the most integrated and sustainable in the world.

Information in English

OrganisationNordic Council of Ministers for Digitalisation 2017-2024 (MR-DIGITAL)

Since early 2020 the effects of COVID-19 have transformed the everyday lives of our citizens and businesses. This rapid transformation has challenged everyone to adapt to new, digital ways of doing business, learning and accessing public authorities.

In 2022 the war in Ukraine has affected the world – including the digital sphere – in unforeseen ways. The intentional destruction of infrastructure in Ukraine, including digital infrastructure, illustrates the need for resilience in communication networks in order to prevent the risk of regions being isolated. It also demonstrates how important it is that we can rely on our communication networks to ensure availability and continuity of essential services for our citizens. In addition to the cyber-attacks in Ukraine, we have also seen a growing trend of organized cyber-crime on an international level. Therefore, a high level of security in the digital services that our societies rely on, has become increasingly important.

We, the Nordic and Baltic ministers of digitalisation, have committed to ensuring that our region maintains its position as a leader in digitalisation, and that everyone in the region benefit from digitalisation regardless of age, wealth, education or level of digital skills.

One important factor that helps ensure a strong level of digitalisation in the region is the trust citizens put in digital services from the public sector – be it at regional, national or local level. In order to keep up this high level of trust, we need to continue our efforts to make our digital public services human centric and accessible. Moreover, we need to focus on making our communications infrastructure, digital services and data secure. Robust and secure digital services, safeguarding users’ privacy and ensuring that personal data are stored and processed in a trustworthy way, are crucial to the citizens’ sustained trust in digital services.

We, the Nordic and Baltic ministers of digitalisation, find it valuable to cooperate and exchange information and experiences in order to ensure reliable digital infrastructures, as well as necessary competence and capacity to recognise and deal with cyber incidents or attacks.

This type of cooperation is vital to achieving resilience in information management and digital security. No sectors, and few, if any, states, can manage their digital risks and vulnerabilities alone. We, the Nordic and Baltic ministers for digitalisation, therefore want to ensure that our cooperation in the digital field also extends to digital security, in particular in digital public services. Our region staying at the forefront of digitalisation is contingent on a high level of cyber- and information security.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*