Statsminister Jonas Gahr Støre (Foto: NTB Kommunikasjon. Ref. Kaja S. Godager Statsministerens kontor.

Under overskriften ‘Sirkulær økonomi i Norden – Hvordan kan vi få det til?», vil regjeringen i samarbeid med Nordisk Råd, arrangere en konferanse som gjør det mulig for interessenter fra hele Norden å komme sammen og diskutere potensialer og barrierer for den sirkulære omstillingen og bidra med relevant kunnskap og analyser for Norden. Arrangementet er i samarbeid med Nordic Innovation og Nordic Circular Summit.

Regjeringen skriver på sine nettsider at man tar utgangspunkt i erfaringene fra nordiske land og nordisk samarbeid til å undersøke hvordan resultater kan oppnås og stille spørsmål som: Hva har skjedd på agendaen de siste årene – hvor er de største potensialene? Konferansen ønsker deltakere fra alle hjørner av Norden velkommen enten i Oslo eller på nett.

Norden er med 27 millioner innbyggere verdens 11. største økonomi, og blant de mest integrerte, innovative og konkurransedyktige. Det nordiske samarbeidet utgjør en tillitsfull og praktisk plattform for samarbeid, og involverer de fleste statsråder i regjeringen. Den 16. juni 2022 er alle de nordiske landene medlemmer i NATO, eller har søkt om medlemsskap, skriver Nordens Nyheter.

Fra 1. januar 2022 overtar Norge formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd. I dag la statsminister Støre fram de norske prioriteringene under det nordiske toppmøtet i København.

– Det nordiske fellesskapet er unikt. Vi deler grunnleggende verdier og har stor tillit til hverandre. Norge ønsker å styrke det nordiske samarbeidet. Dette kommer klart til utrykk i vår regjeringsplattform som nylig er lagt frem. I en verden preget av et økende press på rettstat og demokrati er det viktigere enn noensinne å verne om det nordiske fellesskapet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Formannskapet i Nordisk ministerråd varer i ett år, og veksler mellom de fem nordiske landene. Det landet som innehar formannskapet utformer et arbeidsprogram for samarbeidet gjennom året. Finland har formannskapet i inneværende år, og Norge overtar formelt stafettpinnen 1. januar 2022. Programmet for Norges formannskapet i Nordisk ministerråd 2022 følger de tre strategiske satsingsområdene i Visjon 2030:

  • Et grønt Norden.
  • Et konkurransedyktig Norden.
  • Et sosialt bærekraftig Norden.

Se hele det norske formannskapsprogrammet her.

– Vi skal gjøre vårt for å sikre at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030, sier statsminister Støre.

I hver nordiske regjering er det én statsråd som har ansvaret for det nordiske samarbeidet. I den norske regjeringen er det Anne Beathe Tvinnereim som er nordisk samarbeidsminister, i tillegg til å være utviklingsminister. Hun skal lede det nordiske ministersamarbeidet og formannskapet fra norsk side.

Norden skal være en foregangsregion i arbeidet for FNs bærekraftsmål og grønn omstilling i tråd med Parisavtalen. Slik kan et godt nordisk samarbeid bidra til viktige framskritt ikke bare i vår egen region, men også i resten av verden, sier nordisk samarbeidsminister Tvinnereim.

Anne Beate Tvinnerheim, nordisk samarbeidsminister/ utviklingsminister( Foto: NTB Kommunikasjon(Ref. Kaja S. Godager)

Nordiske kvinner og menn jobber lenger enn sine kolleger i Europa ellers, og avgangsalderen fra arbeidslivet øker. Men det er forskjeller også mellom de nordiske landene. Danmark har de siste årene sett på Sverige og Norge som foregangsland når det gjelder sysselsettingen blant eldre. Hva skyldes forskjellene, og hvilke faktorer driver utviklingen som viser at flere vil jobbe lenger?

Seniorer i arbeidslivet var tema da Norge som formannskap i det nordiske regjeringssamarbeidet arrangerte en nordisk konferanse i regi av Senter for seniorpolitikk 26. september i 2021. Den norske regjeringen har siden 2001 samarbeidet med partene i arbeidslivet om et inkluderende arbeidsliv. Trepartsavtalen har som ett av tre hovedmål å øke avgangsalderen fra arbeidslivet. Senter for seniorpolitikk som arrangerte konferansen er et instrument for å samle og spre kunnskap om seniorer i arbeidslivet, skriver Arbeidsliv i Norden.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

*