Svein Richard Brantzæg overtar som konsernsjef i Yara 1. januar 2015(Foto.Hydro)

Svein Richard Brantzæg overtar som konsernsjef i Yara 1. januar 2015(Foto.Hydro)

Yara International Legger nesten to milliarder kroner på bordet for 60 prosent av aksjene det brasilianske gjødselsselskapet Galvani Indústria. Finske Metso er en av de største underleverandørene til det privateide Galvani Industri er finske Metso Minerals, som er store på gruvedrift og industri i Brasil. Oljefondet har aksjer for 863 millioner kroner i det finske Metso-konsernet(2,21%) der den finske staten er største eier med 11,7 prosent. Metso-aksjen har steget 38 prosent på ett halvt år, 15, 9 prosent det siste året og 13,9 prosent siste uke melder Euroinvestor.

Kjøpsavtalen har en verdi av 318 millioner dollar,skriver Yara i en pressemelding. Dette tilsvarer i underkant av to milliarder kroner. Galvani er et selvstendig, privateid gjødselselskap, kontrollert av den brasilianske gründeren Rodolfo Galvani Jr. Selskapet er involvert i drift av fosfatgruver, samt produksjon og distribusjon av fosfatgjødsel (SSP) sentralt og nordøst i Brasil.Galvani eier i tillegg lisenser for utbygging og drift av to nye fosfatgruver i Brasil, opplyser Yara i pressemeldingen.

Vokser mer ute

– Dette oppkjøpet representerer et nytt betydelig steg i å realisere vår latinamerikanske vekststrategi, som ytterligere forsterker vår posisjon i Brasil som en langsiktig industriaktør som ønsker å utvikle og investere i brasiliansk landbruk, sier konsernsjef Jørgen Ole Haslestad i Yara til Dn.no i en kommentar.

Haslestad understreker at oppkjøpet av Galvani vil bidra til å sikre tilgangen på fosfatgjødsel i sentrale deler av landet og i de attraktive og raskt voksende nye jordbruksområdene i Brasil.

– Videre vil Galvani tilføre førsteklasses industrikompetanse med kostnadseffektive løsninger for gruvedrift, produksjon, blanding og lagring, sier konsernsjefen.

Flere gruveprosjekter

Ifølge meldingen, hadde Galvani i 2013 driftsinntekter på 352 millioner dollar, med en ebitda på 48 millioner dollar. Selskapet har en total årlig produksjonskapasitet på omtrent én million tonn fosfatgjødsel, gjennom industrianleggene Paulinia og Luis Eduardo Magalhaes. Begge anleggene produserer fosfatstein fra to egeneide gruver, Lagamar og Angico dos Dias, samt Irece, som leases. For å dekke fremtidig etterspørsel etter fosfatstein, har Galvani igangsatt to nye gruveutbyggingsprosjekter, samt en utvidelse av eksisterende følgende gruver.

Får ny kapasitet

Salitre og Santa Quiteria får ny kapasitet på, henholdsvis opp til 1.200.000 tonn og opptil 800.000 tonn fosfatstein per år, mens Angico får en kapasitetsøkning på rundt 150.000 tonn fosfatstein per år.

«I tillegg til produksjon av fosfatstein, vil prosjektene under utvikling inkludere ny oppgraderingskapasitet for fosfatgjødsel. Oppstart for de ulike prosjektene er forventet å være 3-5 år fra avtalen trår i kraft», heter det i meldingen.

Milliardverdier

Galvani verdsettes til 318 millioner dollar for 60 prosent av aksjene i selskapet inkluderer 132 millioner dollar for den eksisterende virksomheten og 186 millioner dollar for gruve/produksjons-prosjektene, og vil bli justert for avvik fra normalisert arbeidskapital, som er 42 millioner dollar, fra det tidspunkt avtalen trår i kraft. Som del av avtalen vil Yara tilføre totalt 165 millioner dollar i egenkapital, og Yaras andel av selskapets gjeld vil være 93 millioner – som fører til at Yaras totale kapitalbruk kommer på 390 millioner dollar.

-Videre, gitt at enkelte prosjektrelaterte forhold blir møtt, vil avtalene med Galvani innebære at Yara støtter selskapets utvikling av tre spesifikke gruver og tilhørende produksjonsprosjekter, hvor totale investeringer er beregnet til 920 millioner dollar (Yaras andel er USD 552 millioner) frem til 2019, hvor finansieringen vil bli besluttet basert på beste verdiskaping for selskapet», skriver selskapet i meldingen

Avtalen inkluderer en rekke risiko-reduserende elementer, for eksempel at deler av betalingen er betinget av vellykkede prosjektstudier og milepæler, i tillegg til garantier knyttet til investeringsbeløp og nivå på driftsutgifter, fremgår det av meldingen.

Transaksjonen er betinget godkjenning av brasilianske konkurransemyndigheter og andre regulatoriske godkjennelser.
Transaksjonen ventes å gjennomføres i fjerde kvartal 2014, og 1. januar 2015 overtar Hydro-sjef Svein Brantzæg, som ny konsernsjef i Yara.

Finsk samarbeidspartner

Metso Minerals er hovedleverandør av materialer og utstyr til Galvani Group, den brasiliansk familieeide selskapet som opererer i gruvedrift, gjødsel og bygge segmenter, og som nå selger til norske Yara.

Metso har store leveranser Galvanis nye prosessanlegg i Serra do Salitre, delstaten Minas Gerais i Brasil.

-Galvani er en av Metso mest etablerte kunder med over 30 års samarbeid,sier Eduardo Kubric, kommersiell direktør, Metso gruvedrift og konstruksjon i Brasil. Metsos omsetning var EUR 3,858 million i 2013(EUR 4,282 million), der EUR 1,976 millioner (EUR 2,072) kommer fra salg av service på det industrielle området. Oljefondet er femte største eier i metso etter Solidium, Illmarinen, og Nordea, der den svenske investoren Chister Gardell i svenske Cevian har kjøpt seg opp som stor eiere. Direktør for Investor Relations i yara, Thor Giæver bekrefter overfor Nordens Nyheter at finske Metso er stor leverandør til  Galvani Group i Brasil.

Finansmannen Christer Gardell sitter i styret i finske Metso(Foto:Cevian)

Finansmannen Christer Gardell sitter i styret i finske Metso(Foto:Cevian)

Denne artikkelen har 1 kommentar

  1. Nils Petter Tanderø

    Vi noterer igjen at Nordic News ligget et hestehode foran når det gjelder analyse. Yara-avtalen har en finsk vinner på den nordiske børsen Nasdaq OMX i Stockholm og Helsingfors. Det norske oljefondet har fått en verdiøkning på mer enn hundre millioner kroner på aksjeposten i Metso Corporation. Gratulerer !

    Med hilsen
    Erik Heming
    Finansanalytiker

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*