Tyske Wintershall Dea selger 35 prosent i Brage-feltet(Foto: Wintershall Dea)
 • Norge er og vil fortsatt være et viktig kjerneområde i Wintershall Deas globale portefølje, sier Dawn Summers, konserndirektør for operasjoner (COO) i Wintershall Dea.
 • Med salget av andelene i Brage og Ivar Aasen understreker vi satsingen vår på naturgass og forsterker den allerede sterke posisjonen som gassprodusent i Norge. Når produksjonen på Dvalin og Njord starter innen slutten av 2022, vil vi få ytterligere gassvolumer som vil sikre energiforsyningen til Europa, sier Summers.
 • OKEA kjøper Wintershall Deas andel på 35,2 % i Brage-feltet, selskapets andel på 6,46 % i Ivar Aasen-feltet, i tillegg til en andel på 6 % i Nova-utbyggingen, for et totalbeløp på 1,1 milliarder kroner (€108 millioner)
 • Avtalen inneholder også en betinget betalingsstruktur.
 • Brage blir kjøpt av en ledende operatør med spesialkompetanse på felt i midt- og senfase som har fokus på å utvide levetiden til denne typen felt.
 • Wintershall Dea fortsetter som en erfaren undervannsoperatør med sterkere fokus på gass og CO2-håndteringsprosjekter.

Brage-feltet blir overtatt av en operatør med spesialkompetanse på felt i midt- og senfase, og med ambisiøse vekstambisjoner på norsk sokkel. Wintershall Dea fortsetter som en av de største undervannsoperatørene i Norge, med et forsterket fokus på gass og COhåndteringsprosjekter.  

 • Norge er og vil fortsatt være et viktig kjerneområde i Wintershall Deas globale portefølje, sier altså Dawn Summers, konserndirektør for operasjoner (COO) i Wintershall Dea.
 • Med salget av andelene i Brage og Ivar Aasen understreker vi satsingen vår på naturgass og forsterker den allerede sterke posisjonen som gassprodusent i Norge. Når produksjonen på Dvalin og Njord starter innen slutten av 2022, vil vi få ytterligere gassvolumer som vil sikre energiforsyningen til Europa, sier Summers.
 • OKEA kjøper Wintershall Deas andel på 35,2 % i Brage-feltet, selskapets andel på 6,46 % i Ivar Aasen-feltet, i tillegg til en andel på 6 % i Nova-utbyggingen, for et totalbeløp på 1,1 milliarder kroner, i tillegg til en betinget betalingsstruktur knyttet til utviklingen i markedet.

SATSER PÅ NATURGASS

 • Wintershall Dea vil fortsette å være en av de største produsentene, ikke minst av naturgass, på norsk sokkel. Samtidig skal vi fortsette å drive trygt og sikkert, slik at vi er klare til å utnytte nye muligheter på sokkelen, sier Michael Zechner, administrerende direktør i Wintershall Dea Norge.
 • Gjennom denne avtalen har vi ikke bare realisert verdier og overlatt operatørskapet på Brage til et selskap med spisskompetanse på felt i midt- og senfase, vi har også fått en verdifull partner i Nova-lisensen der vi fortsatt er operatør, understreker Zechner.
 • I Norge vil selskapet ytterligere styrke satsingen på leting, utbygging og produksjon i kjerneområdene, fortsette å utvikle en lavkarbon-portefølje og sørge for at selskapet posisjonerer seg innenfor CO2-håndtering og hydrogen.
 • Wintershall Deas produksjon i Norge var 159 000 fat oljeekvivalenter (boe) per dag i 2021, hvorav mer enn halvparten var naturgass. Volumene fra de kommende prosjektene Nova, Njord og Dvalin vil øke den totale produksjonen ytterligere med 70 000 til 80 000 boe/d. Produksjon fra Brage og Ivar Aasen utgjør omtrent 6 000 boe per dag.

MER EFFEKTIV UNDERVANNSPRODUKSJON BASERT PÅ LAVKARBONLØSNINGER

Wintershall Dea vil fortsatt være en ledende undervannsoperatør på norsk sokkel og styrke satsingen på gass og CO2-håndtering. Selskapet har forpliktet seg til å oppnå netto nullutslipp innen 2030 i alle sine oppstrømsaktiviteter1 ved å øke satsingen på prosjekter med lavt karbonavtrykk og gjennom omfattende utslippshåndtering. Selskapet har en portefølje med særlig vekt på gass og er allerede den tredje største undervannsoperatøren i antall felt i Norge. I tillegg jobber selskapet aktivt med prosjekter knyttet til CO2-håndtering på sokkelen.

Avtalen er forventet fullført i løpet av fjerde kvartal i 2022, med forbehold om godkjenning fra myndighetene. Transaksjonen vil gjennomføres med tilbakevirkende kraft fra og med 1. januar 2022.

FELTANDELER ETTER FULLFØRT TRANSAKSJON:

Brage-feltet

 • Lokalisert i den nordlige delen av Nordsjøen, 125 kilometer vest av Bergen, på 140 meters dyp.
 • Oppdaget i 1980 med produksjonsstart i 1993.
 • Feltet er bygd ut med en integrert produksjons-, bore- og boliginnretning med stålunderstell.
 • Oljen transporteres via rørledning til Oseberg-feltet og deretter videre gjennom OTS-rørledningen (Oseberg Transport System) til Sture-terminalen. En gassrørledning er koblet til Statpipe.
 • OKEA tar over hele andelen til Wintershall Dea Norge AS (35,2 %) og tar også over som operatør. Andre partnere er Lime Petroleum AS (33,84 %), DNO Norge AS (14,26 %), Vår Energi ASA (12,26 %) og M Vest Energy AS (4,44 %).
Dawn Summers, konserndirektør for operasjoner (COO) i Wintershall Dea.(Foto: Wintershall Dea/Frank Schinski)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*