Erik Must i Fondsfinans på talerstolen(Foto: Nptander)

Samtlige av Fondsfinans aksje-, rente- og kombinasjonsfond er aktivt forvaltet, sa styreleder Erik Must(76) på et seminar for næringslivsledere i Oslo torsdag. Han sa at selskapet har en meget bevisst holdning til risiko. Sju av ni fond i Fondsfinans har hittil i år hatt meget god avkastning, skriver Nordens Nyheter som var tilstede under foredraget. Ifølge Dagens Næringsliv er Erik Musts verdier på børsen minst 4,5 milliarder kroner ifjor. Han sa under dagens foredrag at han ikke har noen planer om å selge seg ned og at han fortsatt vil være en langsiktig strategisk eier i egne selskaper.

Kunden i sentrum

Torsdag var det foredrag med Erik Must med tema «Kunden i sentrum». Hva kreves det av bedriftsskultur og organisasjonsstruktur ? Det var mange fremmøtte i Fondsfinans møtelokaler i kjelleren i Haakon VII`s gate 2., der styreleder Must siterte fra Netflix-sjefen Mark Randolphs seneste bok. Erik Must er via Erik Must AS eier av Fondsfinans Kapitalforvaltning. Must er utdannet siviløkonom og fondsmegler.

Must sa på dagens møte at man kanskje kommer lengst ved å bruke sunn fornuft, Must har også investert i en rekke unoterte verdipapirer, i denne porteføljen finner vi blant annet selskaper som Glamox, NHST Media Group(Dagens Næringsliv) og Oslo Børs Holding,

Erik Must siterte Mark Randolphs seneste bok( Foto: Nptander)

Strid om Gyldendal

Styreleder Erik Must viste at han er mest opptatt av Norge og norske internasjonale selskaper. Han avslørte at han ikke kjenner Sverige så godt da han ville sitere tidsskriftet «Veckans Affär»,Sveriges «Kapital»,eid av Bonnier-konsernet. Bladet heter « Veckans Affärer», utgis i Stockholm og er Nordens toneangivende magasin på business-news. En mandag for ti år siden solgte redaktør Trygve Hegnar i Kapital sin 30,2 prosents aksjepost i Gyldendal til Erik Must for 250 millioner kroner. Det ga 70 millioner kroner i gevinst, men salget ga svært blandede følelser for Hegnar, som lenge hadde kjempet for å komme inn i styret i Gyldendal, ifølge nettavisen E24. Nedenfor følger Fondsfinans verdipapirfond per dags dato(Kilde Fondsfinans):

Våre verdipapirfond Kategori Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 10 år Minste-tegning Kjøp
Fondsfinans Norden Norden -0.12 % 22.49 % 17.92 % 12.02 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Norge Norge 0.55 % 12.96 % 6.60 % 10.81 % 10.50 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Utbytte Norge 0.41 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Global Helse Bransjefond Helsevern 0.68 % 29.69 % 23.08 % 12.79 % 16.63 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Global Energi Bransjefond Energi -0.09 % 16.84 % 2.76 % 0.72 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Aktiv 60/40 Kombinasjonsfond NOK Moderat 0.30 % 15.88 % 12.05 % 9.33 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Obligasjon Rente NOK Korte obligasjoner -0.01 % 2.65 % 2.59 % 2.23 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Kreditt Rente NOK High Yield -0.05 % 6.45 % 5.69 % 8.33 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans High Yield Rente NOK High Yield 0.04 % 5.59 % 4.35 % 9.22 % 100.000,- Kjøp
Styreleder Erik Must i Fondsfinans( Foto: Fondsfinans)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*