President Joe Biden er her fotografert i Roosevelt Rook i White House 16. februar der han kommenterte Alexei Navalnys död(Ap-foto/Evan Vucci). Internasjonale næringslivsledere avblåste en diplomatisk strid mellom USA og Saudi-Arabia. Hele 400 ledere deltok på en investeringskonferanse i kongeriket Saudi-Arabia som rir høyt på dagens oljeprisboom med stor geopolitiske makt. Rystad Energy kommenterer den energipolitiske situasjonen etter konferansen i februar i Saudi-Arabia.

President Biden møtte kronprins Mohammed bin Salman i Saudi-Arabia, der USA forsökte å gjenopprette det gode forholdet til Saudi, for å kontrollere oljeprisen. President Joe Biden Biden konfronterte kronprinsen om drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

«Davos in the Dessert»

Rundt 400 amerikanske ledere kom til Riyadhs Ritz-Carlton Hotel for Future Investment Initiative, en årlig begivenhet noen ganger kalt «Davos in the Desert», sammen med europeiske og asiatiske bedriftsledere. Blant dem: JPMorgan Chase & Co. administrerende direktør Jamie Dimon, David Solomon, leder for

Goldman Sachs Group Inc., and 

Blackstone Inc.’s Stephen Schwarzman.

Som svar på Saudi-Arabias annonserte pause i oljeproduksjonsveksten og som forberedelse til The Nasir K. Al-Naimi som leder Upstream i det saudiske oljeselskapet, deler vi en fersk rapport om implikasjonene av kunngjøringen om hvordan den påvirker offshore-ekspansjonsplaner. I tillegg inkluderer vi også en viss kontekst for gjeldende inflasjonsutfordringer og en mer usikker etterspørsel.

Rystad ekspert-kommentar

Her er Rystad Energys oljemarkedsoppdatering fra oppstrøms senior visepresident, Aditya Saraswat: Et nylig direktiv fra Saudi-Arabias energidepartement som ber verdens største olje- og gassoperatør om å opprettholde sin maksimale bærekraftige kapasitet (MSC) på 12 millioner fat per dag (bpd), i stedet for å øke den til 13 millioner bpd som tidligere planlagt, har drevet en bølge av usikkerhet og i stor grad en overreaksjon i markedet rundt videreføring av oppstrømsaktiviteter i regionen. Med omtrent 3 millioner bpd av eksisterende overskuddskapasitet, vil Saudi-Arabia fortsette å spille en aktiv rolle i å balansere markedet, med den annonserte pausen som fjerner en stor del av kapitalinvesteringsforpliktelsen på et tidspunkt da bore- og ferdigstillelseskostnadene fortsatt er høye som forsyningskjeder forbli under belastning.

Deler fersk rapport

Som svar på Saudi-Arabias annonserte pause i oljeproduksjonsveksten og som forberedelse til The Nasir K. Al-Naimi, deler Rystad Energy en fersk rapport om implikasjonene av kunngjøringen og hvordan den påvirker offshore-ekspansjonsplaner. I tillegg inkluderer vi også en viss kontekst for gjeldende kostnadsinflasjonsutfordringer og det usikre etterspørselsmiljøet.

Saudi Aramcos ekspansjonsplaner skjøt fart i 2021/22, da forsyningskrisen ga opphav til en klebrig underinvesteringsoppgave og førte til at OPEC+-medlemsnasjoner kort nådde produksjonsnivåer før pandemien. Kort tid etter økte produksjonen fra ikke-OPEC+-medlemmene, spesielt fra nasjoner utenfor USA, noe som fikk OPEC+-produsentgruppen til å redusere kvotene sine og gjenopplive en fase med å kutte forsyningen. Rystad Energy ser en aktiv og vedvarende rolle for OPEC+-intervensjoner for å sikre markedsbalanse.

Lavere oljeinntekter

Nyere rapportering og kapasitetsutvidelsesplaner Aramco ledet et samlet investeringsbudsjett (capex) på 48 milliarder dollar – 52 milliarder dollar i 2023, med oppstrøms anslått til 40 milliarder dollar. Aramco rapporterte 174,7 milliarder dollar i oppstrømsinntekter for de første ni månedene av 2023, en reduksjon på 23 % fra år til år. Dette var først og fremst drevet av et fall i væsketilførselen på grunn av OPEC-kvotene, som bidro med 16,5 %, med en svakhet i Brent-prisen på 12 %. Aramco rapporterte også 24,1 milliarder dollar i oppstrøms capex for de ni månedene frem til 30. september 2023. Rystad Energy anslår at Aramcos oppstrømsøkonomi vil ende året med en oppstrømsinntekt på rundt 230 milliarder dollar og en investeringskostnad på 33 milliarder dollar. Aramco fokuserer i stor grad på olje- og gassekspansjonsprosjekter til havs, som Dammam på land og offshore utbygginger av Berri, Marjan og Zuluf. På gass er utvidelse av prosesskapasiteten ved Hasbah og Hawiyah, og Jafurah ukonvensjonelle fortsatt i forkant. Før det reviderte mandatet planla Aramco å øke sine investeringer frem til midten av 2020-tallet. Vi ser fortsatt en vekst i capex i 2025 med pågående olje- og gassutvidelsesaktiviteter som tar seg opp i 2025, med en topp på nær 40 milliarder dollar.

Aramco rapporterte 174,7 milliarder dollar i oppstrømsinntekter for de første ni månedene av 2023, en reduksjon på 23 % fra år til år. Dette var først og fremst drevet av et fall i væsketilførselen på grunn av OPEC-kvotene, som bidro med 16,5 %, og en svekkelse i Brent-prisen på 12 %. Aramco rapporterte også 24,1 milliarder dollar i oppstrøms capex for de ni månedene frem til 30. september 2023. Rystad Energy anslår at Aramcos oppstrømsøkonomi vil ende året med en oppstrømsinntekt på rundt 230 milliarder dollar og en investeringskostnad på 33 milliarder dollars. Aramco fokuserer i stor grad på olje- og gassekspansjonsprosjekter til havs, som Dammam på land og offshore utbygginger av Berri, Marjan og Zuluf. På gass er utvidelse av prosesskapasiteten ved Hasbah og Hawiyah, og Jafurah ukonvensjonelle fortsatt i forkant. Før det reviderte mandatet planla Aramco å øke sine investeringer frem til midten av 2020-tallet. Vi ser fortsatt en vekst i capex i 2025 med pågående olje- og gassutvidelsesaktiviteter som tar seg opp i 2025, med en topp på nær 40 milliarder dollar.

Kanskje suspenderes kontrakter

Selv om Saudi Aramco kan si opp eksisterende kontrakter, ser vi det som mer sannsynlig at det vil suspendere kontrakter dersom det skulle finne seg selv med overkapasitet som det gjorde under Covid-19-pandemien. Den andre muligheten er at noen jackups kanskje ikke blir tildelt utvidelser. Mellom 2024 og 2028 er det rundt 80 jackups satt til å rulle ut kontrakten dersom ingen forlengelser tildeles eller ingen opsjoner utøves. Dette er imidlertid et usannsynlig scenario. De beste sporene er for tiden holdt av Midtøsten-spillere ADES, ARO Drilling og Arabian Drilling, med disse selskapene som besitter rundt 65 % av markedsandelen, mens resten er spredt mellom forskjellige internasjonale boreselskaper inkludert Shelf Drilling, China Oilfield Services Ltd, Saipem, Borr Drilling og Egyptian Drilling. Et sterkt globalt comeback i oljeetterspørselen etter pandemien og den betydelige rettighetsdimensjoneringen av kapasiteten i forsyningskjeden siden 2015, har igjen gitt tjenestebedrifter forhandlingsmakt. Siden noen begrensninger i oljemarkedene ikke fungerte som forventet, kan Saudi-Arabia bruke produksjonsspaker som en bedre måte å tidsbestemme investeringer i forhold til prisnivåer i forsyningskjeden. Et segment som har følt effekten av prisvekst er markedet for boring på grunt vann i Saudi-Arabia. Vekst i riggetterspørselen etter de tidligere annonserte utvidelsesplanene førte til at jackup-dagratene økte fra rundt $80 000 per dag til rundt $130 000 per dag i løpet av de siste årene.

Frykter en viss overkapasitet

Selv om Saudi Aramco kan si opp eksisterende kontrakter, ser vi det som mer sannsynlig at det vil suspendere kontrakter dersom det skulle finne seg selv med overkapasitet som det gjorde under Covid-19-pandemien. Den andre muligheten er at noen jackups kanskje ikke blir tildelt utvidelser. Mellom 2024 og 2028 er det rundt 80 jackups satt til å rulle ut kontrakten dersom ingen forlengelser tildeles eller ingen opsjoner utøves. Dette er imidlertid et usannsynlig scenario. De beste sporene er for tiden holdt av Midtøsten-spillere ADES, ARO Drilling og Arabian Drilling, med disse selskapene som okkuperer rundt 65 % av markedsandelen, mens resten er spredt mellom forskjellige internasjonale boreselskaper inkludert Shelf Drilling, China Oilfield Services Ltd, Saipem, Borr Drilling og Egyptian Drilling. Et sterkt globalt comeback i oljeetterspørselen etter pandemien og den betydelige rettighetsdimensjoneringen av kapasiteten i forsyningskjeden siden 2015 har igjen gitt tjenestebedrifter forhandlingsmakt. Siden noen begrensninger i oljemarkedene ikke fungerte som forventet, kan Saudi-Arabia bruke produksjonsspaker som en bedre måte å tidsbestemme investeringer i forhold til prisnivåer i forsyningskjeden. Et segment som har følt effekten av prisvekst er markedet for boring på grunt vann i Saudi-Arabia.

Sterk ökning i kostnader

Siden Saudi Aramcos kunngjøring av sitt strategiske vekstinitiativ i 2020, har servicekostnadene økt med få tegn til avkjøling. Byggekostnadene for lokale moduler alene har hatt en økning på nesten 15 % siden kunngjøringen, med fortsatt vekst forventet i løpet av de neste årene. Denne økningen har ikke vært konsentrert til bare ett element i EPC, men har økt ingeniør-, anskaffelses- og konstruksjonskostnader, inkludert både direkte og indirekte komponenter. Investeringene på 20 milliarder dollar Saudi Aramco ville gjøre, først og fremst for offshorearbeid, ville tvinge dem til å inngå kontrakter gjennom en oppsyklus av offshore-tjenestepriser. Inflasjonen har truffet alle aspekter av vekstporteføljen, fra økninger i riggreatene og prisstigninger på havbunnsutstyr gjennom økende EPC- og MMO-kostnader på overflateanlegg. Dette tjenesteprispresset kan også bli forsterket av andre industrier som øker produksjonsordrene i Kina, EU og USA. Mens oppstrømsindustrien alene vil gi nok lokal og global etterspørsel til å støtte høye priser på offshoretjenester, er risikoen fra andre næringer vanskelig å ignorere og en som må tas i betraktning her. Med rundt 3 millioner bpd i overskuddskapasitet, vil Saudi-Arabia fortsette å spille en aktiv rolle i å balansere markedet. Sterk tilbudsvekst fra ikke-OPEC+-land, sammen med en overgang i etterspørsel på tvers av ulike segmenter, vil kollektivt kreve at kjerne OPEC+-medlemmer, inkludert Saudi-Arabia, spiller en vedvarende balansegang på kort sikt. Det scenariet garanterte et svar på million-dollar-spørsmålet om å fortsette med planen om å øke kapasiteten eller ta en pause til inflasjonen avkjøles. Rystad Energy anslår at det reviderte mandatet vil redusere investeringskravene med 20 milliarder dollar – 15 milliarder dollar fra offshore oljeutbygginger i greenfield, og resten fra den potensielle nedsiden i langsiktige offshore brownfield-aktiviteter, ettersom riggkontrakter begynner å rulle ut i løpet av 2024-2028. Når det gjelder kjerneområder, vil strategien stort sett være uendret – fokus på gassutvidelse, sikring av offshore oljeforsyning for å dekke den gamle nedgangen på land, og vedlikeholdsaktiviteter for oljeproduksjon på land, skriver red. Laura R. Skaug, Media, Relations Manager i EMEA.

Nasir Al-Naimi, leder Aramcos upstream-virksomhet. Saudi-arabiske Aaramco er verdens störste oljeselskap.

Kilde: Laura R. Skaug Media Relations Manager EMEA Hovedkv:    +47 24 00 42 00 Mobil: +47 973 17 112 Fjordalléen 16, 0250 Oslo, Norge Ditt energikunnskapshus www.rystadenergy.com

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*