Laurence D. Fink er en dyktig leder av verdens største private oljefond med NBIM på eiersiden. (Foto: BlackRock)
Laurence D. Fink er en dyktig leder av verdens største private oljefond med NBIM på eiersiden. (Foto: BlackRock)
Verdens største kapitalforvalter BlackRock har 5.120 milliarder dollar (41.780 milliarder kroner) til forvaltning. Oljefondet har 7100 milliarder kroner men er en av de største aksjonærene i amerikanske BlackRock. Det er nok til å kjøpe hele Apple, Google og Microsoft cirka tre ganger, skriver Finans.dk. Nordens Nyheter har analysert Black Rocks og det norske oljefondets investeringer i en rekke artikler de siste årene. Norges Banks Investment Management og amerikanske Black Rock er en sentral aksjonærgruppe i oljefondets ti største investeringer. Nordens Nyheter har analysert Black Rock og oljefondet i ti artikler det siste året.

Alliert med oljekapital

Nordens Nyheter skrev ifjor at Black Rock og NBIM er store i de sveitsiske bankeneCredit Suisse og UBS. Norges Bank er idag største minoritetsaksjonær i verdens største matvarekonsern Nestle med basse i Sveits med 2,72 prosent. Norges Bank er størst i storbanken Credit Suisse, som er nest størst i Nestle med 1,17 %. Amerikanske Black Rrock er tredje størst med 0,94 prosent. Nestle har 339.000 ansatte og omsatte for 91,6 milliarder sveitserfranc.Kuweit Investment Authority og Norges Bank er de to største aksjonærene i den tyske bilprodusenten Daimler AG(Mercedes), med 279972 ansatte og 130 milliardereuron i omsetning. BlackRock og Norges Bank har tilsammen 7,6 prosent i Daimler og er største eiergruppe foran Kuweit Investment. eet liknende forhold gjelder i den franske storbanken Societe Generale, der Norges Banks Investment Management er nest største eier etter Luxor Investment.

Styrer store selskaper

Laurence D. Fink som er toppleder i BlackRock er inne med eierandeler i store amerikanske, auropeiske og asiatiske selskaper. Aksjekurene på de internasjonale børene og særlig i USA, har steget kraftig det siste året. Og hadde Oljefondet vært til salgs kunne BlackRock kjøpt hele fondet ved «kun» å bruke rundt 17 prosent av kapitalen det har til forvaltning.Men i motsetning til i Oljefondet er det mulig å kjøpe seg en eierandel i BlackRock. Og det har Oljefondet gjort til gagns.Investorene går vekk fra aktiv forvaltning Ifjor høst var dette nemlig Oljefondets største enkeltveddemål. Espen Sirnes, førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Tromsø/UiT, var skeptisk til investeringen og viste til at Oljefondet på denne investeringen alene etter fem år hadde et samlet risikojustert tap på om lag syv milliarder kroner.

Vil senke samlet risiko

BlackRocks kapital under forvaltning har det siste kvartalet økt med 230 milliarder dollar, hvorav 55,2 milliarder dollar var langsiktig nettotilstrømning av kapital fra investorer.BlackRocks konsjernsjef Laurence D. Fink påpeker ifølge Finans.dk at de i tredje kvartal har nytt godt av investorenes preferanser for å flytte kapital fra aksjer til obligasjoner og kontanter, og gå vekk fra aktive strategier. Kapitalforvalterbransjen sies å være i gang med et skrifte fra aktivt forvaltede fond til passive fond, for eksempel EFTer (exchange traded fund). Det svenske IT-konsernet Ericsson har endret kapitalstruktur og fått med seg oljefondet og det amerikanske investeringsselskapet Black rock, sammen med Wallenberg og Handelsbanken. Knut Anton Mork, som har ledet den seneste utredningen om oljefondet, ønsker at Norges Banks Investment Management bare skal satse femti prosent av totale midller i aksjer for å senke samlet risiko, skriver Nordens Nyheter. Komunikasjonssjef Thomas Sevang i Norges Bank ønsker ikke å uttale seg om enkeltselskaper i Oljefondets portefølje.

BlackRocks hovedkvarter i New York( Foto: Bloomberg)
BlackRocks hovedkvarter i New York( Foto: Bloomberg)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*