Jarand Rystad tar pulsen på jordkloden( Foto: Flickr)

(Sharm El-Sheikh) Rystad Energy har gleden av å invitere til en sesjon der konsernsjef Jarand Rystad vil vurdere hva som skal til for å oppnå 1,5-graders-scenariet innen 2050.

Etter et år med rekordhøye energipriser og store energisikkerhetsbekymringer, er 1,5-gradersmålet fortsatt mulig? Vår grunnlegger og administrerende direktør, Jarand Rystad, tar kontinuerlig pulsen på det globale energisystemet, og undersøker veier for avkarbonisering i en usikker verden. På dette arrangementet vil han presentere 12 sekvensielle scenarier – ett for hver 0,1 grad av global oppvarming – fra 1,4 til 2,5 grader, for perioden fra 1965 til 2100.

Støtte til utvikling

En viktig konklusjon er at den nåværende hastigheten på utplassering av elektriske kjøretøy, solcelle-PV og vindturbiner – sammen med den forventede økningen av karbonfangst – vil være tilstrekkelig til å begrense den globale oppvarmingen til mellom 1,6 og 1,8 grader Celsius. Sterk politisk støtte til teknologisk utvikling vil øke sannsynligheten for å nå den nedre enden av området. Ettersom de nye teknologiene tilbyr billigere og bedre tjenester, kan vi forvente at tilpasningsbanen følger den klassiske S-kurven for penetrering av forstyrrende teknologier. Tilgang til areal og materialer kan by på noen utfordringer, men våre detaljerte forsyningskjedeanalyser indikerer at dette ikke vil være en showstopper. Initiativer for å redusere metanutslipp og stoppe avskoging representerer en oppside, med den kollektive effekten av å gjøre 1,5-graders-scenarioet oppnåelig.

Vi håper virkelig du vil bli med oss ​​på et arrangement der vi vil dele hvordan analyser og data kan gi veiledning og støtte for land, selskaper og internasjonale organisasjoner på deres overgangsveier

Jarand Rystad er grunnlegger og administrerende direktør i Rystad Energy. Jarand har lang erfaring innen olje- og gass- og energistrategirådgivning fra sin lange periode i både McKinsey & Company og Rystad Energy. Hans ekspertiseområder inkluderer energi- og E&P-strategi, energiscenarier og alle aspekter av energiovergangen, fornybar energi, aktiva- og selskapstransaksjoner, makroanalyse og oljeserviceindustrianalyse.

Beskriver endringen

Jarand har engasjert seg i utviklingen av en energiscenariodatabase som beskriver endringene i den globale energimiksen til 2100. Hvert scenario er beskrevet i form av klimagassutslipp og konsekvenser for global oppvarming, basert på IPCC AR6-rapporten. Han har også vært medvirkende til utviklingen av metodikk brukt for å estimere årlige behov for energikapasitetstilskudd og nødvendige tilhørende investeringer, med spesiell vekt på sol og vind. Å forstå effektivitet og tap knyttet til eksisterende og nye energiteknologier har også vært fokus i Jarands arbeid, inkludert dypdykk i hydrogen, batterier og CCS.

Jarand har en M.Sc. grad i fysikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Han har også en akademisk bakgrunn innen filosofi.

( Kilde: Rystad Energy. Oversettelse fra engelsk Erik Heming)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*