Statkraft har 68 vindmøller i Smøla-prosjektet ( Foto: Statkraft)

Norsk forskning vil styrke og utvide samarbeid innen offshore vindkraft, skriver Nordens Nyheter. Havet er et viktig satsningsområde for forskningsmiljøene SINTEF og NGI (Norges geotekniske inst.). En ny samarbeidsavtale ble undertegnet for noen dager siden. Dette innebærer at man vil undersøke, forske og styrke mulighetene for bruken av havet som ressurs.

– SINTEF og vi har mange års erfaringer fra offshore teknologi. Dette er først og fremst knyttet til olje- og gass-utvikling. Begge har vi dog identifisert og strategisk satset på offshore vindkraft som et område hvor vi både ønsker og kan bidra. Sammen er vi sterke og ledende innen dette felt, sier Lars Andresen, administrerende direktør i NGI.

Understøtter langtidsplanen

Høsten 2015 la Regjeringen frem langtidsplanen for marin forskning. Målet for denne planen er blant annet mer innovasjon og større verdiskapning gjennom økt samarbeid mellom forskningsmiljøene i Norge. Det styrkede samarbeidet og fellessatsingen rundt offshore vind mellom SINTEF Ocean og NGI understøtter nettopp denne planen.

– Vi har allerede vist at vi gjennomfører fremragende prosjekter med NGI, og ser fram til å bygge et nasjonalt landslag for å ta norsk offshore vind ut i et krevende internasjonalt marked, sier Vegar Johansen, administrerende direktør i SINTEF Ocean.

Synlig samhandling
Den nye samarbeidsavtalen vil blant annet legge til rette for mer koordinert innsats som ett samlet miljø innen offshore teknologi, viten, forskning og rådgivning. SINTEF Ocean og NGI vil dermed, i både ord og handling, sammen være en attraktiv ressurs for fremtidige samarbeidspartnere. Ambisjonene for det nye samarbeidet er dessuten å skape og utvikle flere felles FoU prosjekter, med minst ett felles prosjekt i året. Nylig ble det første felles prosjektet mellom SINTEF Ocean og NGI tildelt støtte fra Norges Forskningsråd. Prosjektet WAS-XL skal, som det heter i prosjektformuleringen, undersøke «Wave And Soil support for eXtra Large monopiles». Samarbeidet mellom SINTEF Ocean og NGI trer i kraft umiddelbart.

Samarbeidet mellom SINTEF Ocean og NGI , trer i kraft umiddelbart sier direktør Lars Andresen i NGI til Nordens Nyheter.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*