Artikler av: Harald Pettersen

Arkitektenes fritt fram

Arkitektenes fritt fram

6. oktober 2018

0 kommentarer

Gjennom en serie reportasjer om Arkitektens hjem, vist på NRK/TV (siden 2015 – og ny sesong nå i høst) får velkjente og profilerte arkitekter anledning til å utbrodere sine egne særpreg, gjennom  spenstig og funksjonalistisk… Les mer ›

Journalist Harald Pettersen fotografert av Aust-Agder Blad.

Historien om Norges første økolog

12. august 2017

0 kommentarer

Som leder av en ekspedisjon til det indre Afrika døde nordmannen Christen Smith – Norges første økolog. Datoen er den 18. september 1816. Om bord på skuta «Congo» hersker det kaos. Tauverk, matrester, døde og… Les mer ›

NI AV TI NORDMENN MENER KLIMAET ER I ENDRING(FOTO: CICERO)

Stor oppslutning om klimaløsninger

17. mars 2017

0 kommentarer

  NI AV TI NORDMENN MENER KLIMAET ER I ENDRING, MEN VI TROR OPPVARMINGEN SKYLDES NATURLIGE ENDRINGER. FORSKERNE HAR IKKE KLART Å FORMIDLE GODT NOK DEN VITENSKAPELIG KONSENSUS AT DET BÅDE ER MENNESKESKAPTE OG NATURLIGE… Les mer ›

Statkraft har 68 vindmøller i Smøla-prosjektet ( Foto: Statkraft)

Styrket havsatsing på vindkraft

22. februar 2017

0 kommentarer

Norsk forskning vil styrke og utvide samarbeid innen offshore vindkraft, skriver Nordens Nyheter. Havet er et viktig satsningsområde for forskningsmiljøene SINTEF og NGI (Norges geotekniske inst.). En ny samarbeidsavtale ble undertegnet for noen dager siden.… Les mer ›

Borgar Aamaas (Bildet) og Jan Ivar korsbakken i Cicero har kommet med en nordisk klimaløsning til kinesserne(Foto: Twitter)

Nordiske løsninger på globale utfordringer

16. januar 2017

0 kommentarer

Forskningsinstitusjonen CICERO har kommet med nordiske løsninger på globale klimutfordringer. Hvis verdens land tar i bruk klimavennlig teknologi i samme skala som i de nordiske, kan globale utslipp kuttes med 4 milliarder tonn. En ny… Les mer ›

Norge henger etter på fornybar energi, skriver Harald Pettersen. Bildet viser olje og energiminister Tord Lien( Foto: Regjeringen)

Norge sakker akterut på fornybar energi

1. desember 2016

1 kommentar

Norge var lenge blant topp tre på fornybar energi i Europa. Nå går land etter land forbi oss. I 2014 lå produksjonen av fornybar energi i Norge på 151 terawattimer, ifølge tall fra Eurostat. Det aller… Les mer ›