President Joe Biden fotografert under innsettelsen som president(Foto: Gov. US)

Endelig så kom den dagen vi alle ventet på …. ikke julekvelden som i Musevisa, men at Trump skulle forlate Det Hvite Hus i Washington. Ny mann og nye koster skal gjenoppbygge et falleferdig hus, et USA som ikke bare de siste fire årene har knaket i sine sammenføyninger og motsetninger. Men, som den nye presidenten sa i sin innsettelsestale, at et mål for fremtiden må være demokrati og at de må stå sammen – et forent USA. Flotte ord som vi har grunn til å tror Jo Biden vil etterleve.

Av Harald Pettersen

For vi har nok dessverre altfor lenge sett utøvelse av makt hvor utøvere har vist mangel på politisk vilje og evne til å styre etter grunnleggende politiske og ideologiske idealer. Særlig må vi si dette om denne utøvelsen i de fire siste årene. I alle fall etter våre europeiske tradisjoner og prinsipper om moderne demokrati og folkestyre. Likevel, ingen er vel mer egnet til å klare denne oppgaven enn Joe Biden. Så til de grader rake motsetningen til forgjengeren – på alle plan. Vi kan bare ønske lykke til! For det trenger han og staben virkelig.

Obamas biografi

Etter å ha lest den siste boken til Barak Obama, «Et lovet land», blir man slått av hvor lite gjennomtenkt og ideologisk forankret USAs politikk er. De to såkalte partier, Demokratene og Republikanerne, har ingen forankring innenfor våre klassiske høyre/venstre-akser. Innledningsvis i boka burde Obama gitt innføring i sitt politiske ståsted, hans idealer og politiske verktøy. Hva han står for, og hvilke verdier. Det må her sies at boka på mange måter dessverre avspeiler USAs politikk de siste 40 årene, som har vært preget av såkalt «laissez-faire». Et uttrykk som stammer fra den franske utenriksminister Colbert brukte. Han tjente under Ludvig d. 14. og uttrykket kan tolkes som la det skure, vi tar det på sparket.

Tidligere president Barrack Obama har skrevet bok. (Foto: Gov.US.)

Demokraten Bernie Sanders har vel mer enn noen andre «over there» tilkjennegitt et politisk ståsted, en forankring, en idelogi. Og er blitt stemplet som kommunist av både nykristne og fundamentale konservative. Men for å tekkes en amerikansk opinion valgte Sanders altså å gå med demokratene.

Signaler for 50 år siden

I 1973 kritiserte fredsprofessoren Johan Galtung USAs og vestens «strukturelle fascisme», som han brukte om landenes bruk av krigføring for å sikre råvare- og markedstilganger. Enig eller uenig med Galtung, vi må jo gi ham delvis rett i analysen, og kanskje enda mer når han nesten for nesten 20 år siden videreførte kritikken med det amerikanske imperium vil gå under innen år 2020. Men før det, skrev han, at det kan komme et fascistisk diktatur med mål å bevare USAs posisjon. Den såkalte Patriot Act var etter Galtungs mening starten på dette. Noe som ville kunne føre til borgerkrigliknende tilstander i USA.

Og nettopp dette var vitne til like over nyttår da Kongressen ble stormet av mobben, tiljublet og oppfordret av en forvirret daværende president.

Hva nå?

Den nye presidenten Joe Biden får sannelig ingen lett oppgave. Under den forrige presidenten har vi sett et mer splittet USA enn noensinne. For, vi som elsker Amerika, kan også lese historiens gang, og se dette gjennom en analyse: at det hele gjentar seg; i 1930-årene, under president Roosevelts første periode, kom de samme fascistiske kreftene for en dag som vi ser tendenser til i dag. En del analytikere hevder at det var utbruddet av Den 2. Verdenskrig som hindret USA å gå i samme retning som visse europeiske nasjoner. Vi får håpe at det ikke må en liknende katastrofe til for å få tankegangen og holdningen til over 70 millioner amerikanere vekk fra «falske og alternative nyheter».

Så, hva nå?

Å forene det vi må ha lov til å kalle en «borgerkrigliknende» nasjon, hvor hele 74 millioner ga sin stemme til en narsissist som med løgner og falsknerier har bidratt til å undergrave både samfunnsmoral og demokrati….. Og som gjennom sine retoriske, nasjonalistiske og fascistiske budskap får en mobb bestående av tusener av fanatikere til å storme Kongressen ….. Og en president tiljublet også av deler av Europas høyreside – også her i landet. Bare det å foreslå Fredsprisen til Trump …..!

Den amerikanske skribenten Mike Giglio kan vise til flere samtaler han har hatt med flere Trump-tilhengere, folk som er villig til med våpen i hånd, å stille opp mot den «venstrevridde mobben» som har «stjålet» valget og hindret den rettmessige valgte i nye fire år i embetet. Han stilte også en del av den samme gjengen spørsmålet etter at de hadde vært med på storming av Kongressen: ja, hva så, hvilket program har dere å bygge videre på for utvikling av samfunnet? Her ser han åpenbare mangler på konsekvenstenkning med utgangspunkt i handlinger begått ut ifra det gamle slagordet som nok fremdeles gjelder for mange i USA. «Skyt først, spør etterpå».

Lykke til på reisen, Jo Biden!

Redaktør Harald Pettersen kommenterer Joe Bidens innsetttelse som president( Foto: Aust-Agder Blad)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*