Carl-Henric Svanbeg er styreleder i British Petroleum( Foto: Marco Press)
Carl-Henric Svanbeg er styreleder i British Petroleum( Foto: Marco Press)

Oljefondet saksøker det britiske oljeselskapet British Petroleum for retten i Texas med krav om erstatning etter tap på fondets BP-aksjer som følge av Deepwater Horizon-katastrofen i april 2010. Styreleder i Volvo, Carl Henrik Svanberg, var styreformann i BP under «Blow Outen» i den meksikanske gulfen, og er fortsatt styreformann i British Petroleum og Volvo, skriver Nordens Nyheter. Det pikante ved søksmålet er at den norske staten er største eier i BP sammen med det amerikanske investeringsselskapet BlackRock.

Erkjente skyld

BP Plc erkjente all skyld og sa seg villig til å betale store kostnader etter den ukontrollerte utblåsningen av olje og gass i Mexicogolfen. Konsernet sa seg villig til å betale 4,5 milliarder dollar som er den største boten i i USAs historie. Tre BP ansatte ble også anklaget for drap i november 2012. Oppgjøret var overkommelig for BP, som la frem et rekordoverskudd 25,8 milliarder kroner. Erstatningen skal betales over fem år. Men oljeselskapet møter nå flere krav på milliarder dollar. Styreleder Carl-Henric Svanberg sier til Merco Press i Montevideo at avtalen beskytter selskapet mot juridiske risikoer og gjør det mulig å forsvare selskapet mot de gjenværende sivile krav.

Største eiergruppe

Oljefondet eier 2,15 prosent av aksjene i BP, mens det amerikanske investeringsfondet BlackRock eier 3,13 proent. dermed er NBIM og Black Rock, som eies av Oljefondet, største aksjonær i BP med 5,33 prosent ifølge 4-traders.com. Kuweits oljefond er også en av de største aksjonærene som nå saksøker British Petroleum, skriver Nordens Nyheter.Oljefondet ønsker ikke å anslå størrelsen på kravet, men ifølge Dagbladet verdien av oljefondets BP-aksjer falt med 8,3 milliarder kroner i andre kvartal 2010, som følge av oljeutslippet i Mexico-gulfen.

Påtok seg skyld

– Vi har sammen med andre store amerikanske og europeiske investorer sendt inn en stevning til retten i Texas. Vi mener BP har feilinformert om en del forhold knyttet til sikkerheten på sine dypvannsoperasjoner og sin evne til å sikre disse operasjonene, og har dermed forårsaket skader på miljøet og tap på mange millioner dollar for aksjonærene, sier kommunikasjonssjef Thomas Sevang i oljefondet ifølge Dagens Næringsliv. Oljefondet ønsker ikke å anslå størrelsen på kravet, men Dagbladet skriver at verdien av oljefondets BP-aksjer falt med 8,3 milliarder kroner i andre kvartal 2010, som følge av oljeutslippet i Mexico-gulfen.BP har kjempet en lang kamp i det amerikanske rettsapparatet for å begrense erstatningsutbetalingene. Selskapet har allerede betalt 42 milliarder dollar i omkostninger i forbindelse med oljeutslippet.Publisert første gang: 24.12.2014 09:20 av Nils Petter Tanderø.

Bilde av "Blow Out" i den Meksikanske Gulf (Foto: US Coast Guard)
Bilde av «Blow Out» i den Meksikanske Gulf (Foto: US Coast Guard)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*