Vamma Kraftverk i Glomma8Norges lengste elv) er en del av Hafslunds vannkilder(Fotot: Mynewsdesk)

E-CO Energi har kjøpt 90 prosent av aksjene i Hafslund ASA. All annen virksomhet enn vannkraftproduksjon er skilt ut fra dette selskapet. Overtakelsen medfører at E-CO Energi styrker posisjonen som Norges nest største vannkraftprodusent med en middelproduksjon på nær 13 TWh med Norges største bank, DnB, som sentral medspiller, viser Nordens Nyheters analyse.

Anne Carine Tanum er oppnevnt til styreleder i E-CO Energi 2015. Tanum er cand. jur med bred erfaring fra norsk næringsliv gjennom arbeidsforhold og styreverv. Hun sitter i flere styrer i norsk næringsliv og er styreleder i DNB og DNB Bank. Nordens Nyheter har i flere år fulgt samarbeidet mellom Hafslund ASA og det finske energiselskapet Fotum Oy, som etter en omorganisering fortsatt er en stor aktør i den norske kraftbransjen.

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern. Kjernevirksomheten er eierskap, drift og utvikling av vannkraftanlegg samt forretningsutvikling. Morselskapets hovedoppgaver er strategiutvikling, finans, økonomi og informasjon. Konsernet er Norges nest største vannkraftprodusent med en middelproduksjon på ca 10 TWh per år. Det dekker kraftbehovet til ca. 500 000 husstander. Produksjonskapasiteten er ca. 2 800 MW. Nordens Nyheter har skrevet at kraftprisene i Norge kan påvirkes av at en internasjonal aktør som Fortum kommer inn på eiersiden i selskapet.

Oslo kommune offentliggjorde 26. april en omstrukturering av kommunens eierskap i energisektoren, som ble godkjent i Oslo bystyre 14. juni. Som ledd i dette overtar E-CO Energi Holding 90 prosent av aksjene i Hafslund ASA, som etter utfisjoneringen har endret navn til Hafslund Produksjon Holding AS. Det finske energiselskapet Fortum erverver de resterende 10 prosent av aksjene og det er avtalt en virksomhetsverdi på gjeld- og kontantfri basis på 7 750 millioner kroner.

– Ervervet av Hafslunds vannkraftproduksjon er fornuftig både forretningsmessig, strategisk og industrielt for E-CO Energi. Vi har en ambisjon om å vokse, og overtakelsen av Hafslunds vannkraftverk styrker vår posisjon som Norges nest største kraftprodusent, sier Tore Olaf Rimmereid, adm. direktør i E-CO Energi.

Hafslunds vannkraftverk passer meget godt inn i E-CO Energis kraftverksportefølje. E-CO er allerede største kraftverkseier i Glomma- og Lågenvassdraget. De ansatte i Hafslund Produksjon vil ansettes i E-CO Energi gjennom en virksomhetsoverdragelse i løpet av høsten 2017.

– Vi er tilfreds med at denne transaksjonen nå endelig er gått i orden. Vi vil nå ta fatt på det betydelige arbeidet med å samordne Hafslunds vannkraftproduksjon med vår eksisterende virksomhet, sier Rimmereid.
Kommunalt eid

Her er en oversikt over E-COs prosjekter som bidrar til ny kraft i Norge. I løpet av kort tid har vi alle blitt klar over at klodens største utfordring er klimautslipp og global oppvarming. At fossilt brensel som olje, gass og kull fører til at temperaturen øker. Heldigvis finnes det energi som ikke belaster klimaet. Produksjon av vannkraft gir ikke CO2-utslipp. Jo mer ren kraft vi produserer i Norge, desto mindre miljøbelastende kraft må det produseres, i Norge og i utlandet. På den måten kan lille Norge bidra til mindre CO2-utslipp i den store verden. De siste årene har E-CO Energi bygget ut 700 GWh ny kraft. Vi har planer om ytterligere 1000 GWh i nye prosjekter. Prosjektene er på ulike stadier i planleggingsprosessen. Om de blir bygget eller ikke avhenger av en rekke forhold, bl.a. markedssituasjonen og godkjenning (konsesjon) fra myndighetene. Her er en oversikt over prosjektene.

Ren verdiskaping

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern. Kjernevirksomheten er eierskap, drift og utvikling av vannkraftanlegg samt forretningsutvikling. Morselskapets hovedoppgaver er strategiutvikling, finans, økonomi og informasjon. Konsernet er Norges nest største vannkraftprodusent med en middelproduksjon på nær 13 TWh per år. Det dekker kraftbehovet til ca. 650 000 husstander. Produksjonskapasiteten er ca. 3 350 MW. Nordens Nyheter har i flere artikler beskrevet finske Fortums eierskap i finske, svenske og rusisiske atomkraftverk, som også betraltes som ren energi. På sikt kan imidlertid energiprisene i Norge presses opp som følge av at Fortum overtar Hafslunds kundeportegølje på forbrukersiden.

Styreleder Anne Cathrine Tanum i DnB , er også styreleder i ECO Energi, som støttes av Oslo Kommune og DnB(Foto: Eco-energi)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*