Ni av ti nordmenn tror klimaet er i endring(FOTO: CICERO)

NI AV TI NORDMENN MENER KLIMAET ER I ENDRING, MEN VI TROR OPPVARMINGEN SKYLDES NATURLIGE ENDRINGER. FORSKERNE HAR IKKE KLART Å FORMIDLE GODT NOK DEN VITENSKAPELIG KONSENSUS AT DET BÅDE ER MENNESKESKAPTE OG NATURLIGE ÅRSAKER TIL KLIMAENDRINGENE.

Åtte av ti nordmenn støtter Parisavtalen og over halvparten støtter økte drivstoffavgifter som et klimatiltak, viser en ny europeisk undersøkelse om holdninger til klimaendringer.

Undersøkelsen European Perceptions of Climate Change er gjennomført i Frankrike, Storbritannia, Tyskland og Norge, og offentliggjøres av magasinet KLIMA fra CICERO, Senter for klimaforskning.
Europeere er klart mest bekymret for arbeidsledighet og innvandring. Nordmenn plasserer klimaendringer på fjerdeplass på listen over de viktigste samfunnsproblemene. Briter og tyskere plassere klimaendringer helt nede på 10. plass.

– Undersøkelsen visert at befolkningen i disse landene er enige om at klimaet er i endring og at endringene er menneskeskapte, sier Nick Pidgeon, prosjektleder og professor ved Cardiff University.

Nordmenn på toppen

Hele 93 prosent av nordmenn mener klimaet er i endring. Dette er den høyeste andelen i undersøkelsen. Men når forskerne spør om hva som forårsaker klimaendringene svarer kun fire prosent at de er forårsaket av menneskelig aktivitet. De fleste nordmenn mener oppvarmingen delvis skyldes naturlige endringer.

Menneskelig aktivitet

Dette overrasket Corinne LeQuéré, direktør ved Tyndall Centre og leder av the Global Carbon Project.

– Vi har varmet opp jorden med én grad og det er kun forårsaket av menneskelig aktivitet, sier LeQuéré. Endre Tvinnereim, en av de norske forskerne bak undersøkelsen, er ikke like overrasket.

– Vi spør om klimaendringer generelt og ikke om dagens oppvarming spesielt. Mange norske klimaforskere er opptatt av å formidle at det både finnes naturlige og menneskeskapte klimaendringer, sier Tvinnereim.
Videre viser undersøkelsen at mange ikke tror forskerne er enige i at oppvarmingen vi opplever i dag er menneskeskapt. Dette spørsmålet blir ofte sett på som en nødvendig forutsetning for å endre atferd og holdninger til klimatiltak. Kun én av fire tyskere mener forskerne er enige, mens 35 prosent av nordmenn gjør det.

Må bli flinkere formidlere

– Jeg er forskrekket over den lave forståelsen for vitenskapelig konsensus om klimaendringer. Forskerne har ikke klart å formidle dette viktige spørsmålet godt nok, sier LeQuéré.

Selv om mange nordmenn altså ikke er klar over den sterke enigheten blant forskerne om årsaken til klimaendringene, er vi likevel positive til klimatiltak.
En annen faktor som utløser handling er nemlig grad av bekymring. Ifølge Den store norske klima- og miljøundersøkelsen er dette den viktigste motivasjonsfaktoren i Norge. Blant landene i undersøkelsen var Frankrike og Norge landene med de mest bekymrede innbyggerne, henholdsvis 79 og 77 prosent,  skriver Nordens Nyheter.

Endre Tvinnerheim fra Universitetet i Oslo, var en av de norske forskerne som har vært med kartleggingen(Foto: UiO)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*