Markedsdirektør Mika Wiljanen i ST1(Forot. ST1)

Energiselskapet St1 Nordic Oy sitt datterselskap St1 Sverige AB har signert en avtale med E.ON Energilösningar AB om å kjøpe 100 % av aksjene i E.ON Biofor Sverige AB. Transaksjonen forutsetter myndighetsgodkjennelse og er forventet fullført i løpet av juni 2021, skriver Nordens Nyheter.

E.ON Biofor er en ledende biogassprodusent i Sverige med 30 % markedsandel innen veitransport. Selskapet har sin virksomhet i Sør-Sverige og Stockholm, og har 35 ansatte. Selskapet produserer, importerer og eksporterer biogass, og distribuerer til kunder i flere salgskanaler. E.ON Biofor har seks produksjons- og oppgraderingsanlegg for biogass, hvorav to drives av delvis eide datterselskaper, Söderåsen Bioenergi AB and Falkenbergs Biogas AB.  

«For å redusere CO2-intensiteten i vår verdikjede, har vi identifisert noen strategiske satsningsområder.  Vi investerer i produksjon av fornybart drivstoff fra bærekraftig råstoff, forskning og utvikling i lignocellulose-basert biodrivstoff, jordvarme, samt utviklingen av en verdikjede for syntetisk drivstoff. Det å gå inn i biogassmarkedet, er et konkret og langsiktig ledd i vår vekststrategi. Ved å investere i fornybar energi og i omstillingen av energisektoren, samtidig som vi sikrer lønnsomhet, løser vi globale energiutfordringer.», sier Mika Wiljanen, salgsdirektør i St1 Nordic Oy.

For mer informasjon, ta kontakt med:

St1 Nordic Oy er et nordisk energikonsern med visjon om å være ledende på produksjon og salg av CO2-bevisst energi. Selskapet utvikler bærekraftige energiløsninger. St1 har sin virksomhet innen drivstoffsalg, oljeraffinering og fornybare energiløsninger som produksjon av avansert fornybart drivstoff fra avfall, og vindkraft. Konsernet har 980 ansatte, og opererer 1250 St1- og Shell-stasjoner i Finland, Sverige og Norge. Hovedkontoret ligger i Helsingfors. www.st1.com

Mika Wiljanen, CEO, St1 Oy, +358 40 1946 784
Per-Arne Karlsson, Public Affairs Manager, St1 Sverige AB, +46 8555 480 80

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*