Finansminister Siv Jensen  glemte den grønne økonomien  og Skogbruket i revidert budsjett( Foto:  Fremskrittspartiet)
Finansminister Siv Jensen glemte den grønne økonomien og Skogbruket i revidert budsjett( Foto: Fremskrittspartiet)

Finansminister Siv Jensens fremlegg av Revidert Nasjonalbudsjett RNB for 2015 hadde ingen saker av betydning for skogbruket. Dette var den første anledningen regjeringen hadde til å kvittere ut noen av utfordringene fra skognæringens strategiprosess Skog22, og vi er skuffet over at det ikke kom noe sier adm. direktør i NORSKOG, Arne Røråtil Nordens Nyheter. Han påpekes hvor viktig det er at det blir fart på Fastlandsøkonomien i Norge når oljeinntektene går ned. Skogbruket bør og må være en viktig brikke i det arbeidet, understreker han overfor Nordic News.

Vil fjerne skatt

Siden omleggingen av skattesystemet i 2006 har NORSKOG arbeidet for å få fjernet beskatningen av gevinst ved salg av landbrukseiendom ut av familien. Fjerning av gevinstbeskatningen er det viktigste tiltaket Regjeringen kan foreta for å stimulere til en mer hensiktsmessig eiendomsstruktur. Vi ble svært fornøyd da Regjeringen lyttet til oss og skrev en reduksjon av gevinstbeskatningen inn i sin regjeringserklæring, fortsetter han. Problemet nå er at markedet vet at endringen kommer og alt salg ut av familien har stoppet opp i påvente av en endring. En god politisk vilje har dermed gjort situasjonen verre. Derfor haster det med å få gjennomført tiltaket. Det beste er å gjøre denne type salg skattefritt, da bruker man skattesystemet til å stimulere til en ønsket utvikling. I regjeringserklæringen sier de selv at «Regjeringen vil bruke målrettede skatteendringer for å styrke bondens økonomiske stilling.» Ved å kombinere fjerning av skatt ved salg ut av familien med å oppheve priskontrollen i konsesjonsloven kan Listhaug virkelig slå et slag for utvikling av en mer rasjonell eiendomsstruktur i skog-Norge.

Et enklere skattesystem

I RNB 2014 varslet regjeringen en gjennomgang av landbruksbeskatningen. Siden det ikke kom noe om gevinstbeskatningen nå så håper vi det betyr at de varslede endringer er rett rundt hjørnet og at fjerning av gevinstbeskatningen er en del av denne pakken. Regjeringen har et uttalt mål om et mer effektivt og enklere skattesystem med mindre byråkrati. Dette kan oppfylles ved å betrakte inntekt fra skog som kapitalinntekt. Det vil si flat skatt på 27 %. Inntekt fra skogen er å betrakte som renter fra en bankkonto så dette vil være logisk. Dette vil øke lønnsomheten i skogbruket og øke aktiviteten, det vil fjerne behovet for endring av gevinstbeskatning, den vil da bli 27 %, det vil øke skogbrukets investeringsevne og fjerne mye av behovet for å kunne organisere skog i AS. Gjennomsnittligning og avbruddsligning kan opphøre, i det hele tatt blir hele skattesystemet enklere både for skatteyter og skattemyndigheter. I RNB sier Regjeringen at de vil vri økt bruk av olje- og fondsinntekter i retning av bl.a. vekstfremmende skattelettelser. Når man vet at vekst i skognæringen er helt i tråd med å utvikle grønn vekst og styrking av klimapolitikken så bør flat beskatning av inntekt fra skogen stå langt framme i køen over mulige tiltak. Nå har vi ventet lenge nok, nå vil vi se handling, sier Rørå til Nordic News   til slutt.

Direktør Arne Rørå i NORSKOG sier til Nordic News at regjeringen glemte skogbruket i revidert budsjett( Foto: NORSKOG)
Direktør Arne Rørå i NORSKOG sier til Nordic News at regjeringen glemte skogbruket i revidert budsjett( Foto: NORSKOG)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*