Jan Petter Sissener lanserer en ny type obligasjonsfond(Foto: Hedgenordic)

Siden 2012 har vi forvaltet vårt absoluttfond Sissener Canopus med stor suksess og vil nå tilby et alternativ for de som ønsker en høyere avkastning enn tradisjonelle innskudd, men som ikke ønsker å plassere all sin kapital i aksjer eller aksjefond. Gjennom våre forvaltningstjenester er vårt mål å bidra til å gi private og institusjonelle investorer attraktive investeringsalternativer.

Sissener Corporate Bond Fund er et nytt dynamisk obligasjonsfond med høy fleksibilitet til å kunne tilpasse seg utviklingen i markedet. Vår målsetning med fondet er å skape god risikojustert avkastning for investorene. Fondet vil benytte seg av samme velprøvde investeringsstrategi som ligger til grunn for suksessen til Sissener Canopus. Sissener Corporate Bond Fond tilstreber å maksimere avkastningen over tid, samtidig som vi vil balansere risikoen ved å plassere i ulike typer obligasjoner. Porteføljen vil bli aktivt forvaltet med vekt på fundamental analyse både på selskaps- og makronivå. Fondets målsetning er å levere en årlig avkastning på 5-8%.

Fondet vil primært investere i kjente selskapsobligasjoner med god likviditet i annenhåndsmarkedet og kan dermed tilby daglig likviditet. Fondet har et globalt forvaltningsmandat, men har en naturlig overvekt mot nordiske selskaper og industrier som vi er godt kjent med. Fondets investeringer vil valutasikres til norske kroner når vi investerer i utenlandske verdipapirer.

SIsseners logo fra 2021.

Fondets portefølje kommer hovedsakelig til å bestå av selskapsobligasjoner innenfor høyrentesegmentet. Høyrentesegmentet i obligasjonsmarkedet defineres av noe høyere risiko, men da også en noe høyere forventing til avkastning. Fondet har også mulighet å investere i andre finansielle instrumenter slik som – preferanseaksjer, konvertible obligasjoner, CDS og investment-grade obligasjoner. Dette forvaltningsmandatet gir oss mulighet å ta del av interessante investeringer som kan oppstå i markedet. Derivater vil primært kunne brukes i sikringsøyemed.

Sissener Corporate Bond Fund er et UCITS fond og er registrert i Luxembourg under SEB-paraplyen.

Forvalterteamet i SISSENER AS som nå består av 4 forvaltere og to analytikere vil arbeide på tvers av våre fond. Dermed kan vi utnytte hverandres kunnskap, innsikt og kompetanse i forbindelse med de investeringer som foretas i begge våre fond

Sissener Corporate Bond Fund åpner for tegning 4.mars med startdato 12.mars 2019

Sissener Corporate Bond Fund passer for investorer som ønsker:

  • Å oppnå en jevn og stabil avkastning over tid i høyrentemarkedet
  • Et supplement til plasseringer i aksjemarkedet, men samtidig mulighet for attraktiv avkastning
  • En diversifisert og likvid obligasjonsportefølje
  • Daglig kursnotering og likviditet (kjøp/salg)
  • Å være co-investert med de ansvarlige forvalterne og nøkkelpersoner i Sissener AS

Fondet forvaltes av Philippe Sissener og Jostein Gauslå, som har solid erfaring innen obligasjon og høyrentesegmentet.

Philippe Sissener er porteføljeforvalter for Sissener Corporate Bond Fund. Han har erfaring fra kapitalmarkedet siden 2010, senest fra forvaltning og analyse hos Arctic Fund Management. Der hadde han hovedansvaret for femstjerners fondet Arctic Return, og i tillegg jobbet tett på de øvrige kredittfondene og flere aktive mandater. Han har jobbet på tvers av ulike industrier og har bidratt med case og innspill til aksjeforvaltningen i Arctic.
Tidligere har han også jobbet med analyse, salg og tilrettelegging av kredittobligasjoner i SEB Enkilda og Arctic Securities.

Jostein Gauslå er porteføljeforvalter for Sissener Corporate Bond Fund. Han har internasjonal erfaring i finansmarkedet siden 2004 med fokus på kredittforvaltning og analyse. Tidligere var han Partner og Vice President for Avenue Capital i London, et kredittfokusert hedgefond med USD 10 mrd. under forvaltning. Han har bred erfaring med investeringer og restruktureringer av børsnoterte og private selskaper i flere internasjonale markeder og sektorer på tvers av kapitalstrukturen. Jostein Gauslå begynte karrieren som kredittanalytiker for Societe Generale Corporate & Investment Banking i London.

Adm. direktør Jan Petter Sissener er administrerende direktør, porteføljeforvalter og hovedeier i Sissener AS. Han stiftet selskapet i 2009. Med 40 års erfaring fra verdipapirmarkedet har han en meget sterk forståelse av markedenes dynamikk og utfordringer. Han er også en av de største investorene i Sissener Canopus og Sissener Corporate Bond Fund.

Jan Petter Sissener har lang erfaring fra finansbransjen og har blant annet hatt sjefsposisjoner i Alfred Berg/ABN Amro Bank, Orkla Finans, SEB Enskilda og Carnegie London/Carnegie Norge, skriver Nordens Nyheter.

Jan Petter Sissener fotografert på Sissener.no`s julewebinar 2020

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*