Sentralbanksjef Stefan Ingves venter økt rente om ett år( Foto: Sveriges Riksbank.se)

Sentralbanksjef Stefan Ingves venter økt rente om ett år( Foto: Sveriges Riksbank.se)

Den svenske økonomien er styrket og det er en klar oppadgående trend i inflasjonen skriver Sveriges Riksbank i ens pressemelding. Selv om usikkerheten i verden fortsatt høy, den økonomiske og inflasjonsutsiktene lag uendret siden rentemøtet i juli. Styret i Riksbanken har derfor besluttet å holde den svenske styringsrenten på minus 0,35 prosent.

Amerikansk opptur

Riksbanken skriver videre at den internasjonale oppgangen fortsetter, og at USA og Storbritannias vekst bedret seg i andre kvartal, mens euroområdet fortsetter å ekspandere i et moderat tempo.Usikkerheten om den internasjonale utviklingen er fortsatt stor ifølge Sveriges Riksbank. Det viser ikke minst sommeren fall i prisene på olje og de store bevegelser på aksje- og valutamarkedene, som følge av den siste utviklingen i Kina og andre fremvoksende økonomier i BRICS. Det betyr svak økonomisk vekst i Brasil, India,Russland, og Syd-Afrika, mens man er utsikker på utviklingen i Kina, ifølge  Nordens Nyheter.

To norske rentekutt

Norges Banks hovedstyre besluttet før sommeren å sette ned styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,00 prosent. Den 24. september senker man trolig styringsrenten med en kvart eller en halv prosent et renten tirsdag etter den kinesiske rentesenkningen.

– Utviklingen i norsk økonomi har vært litt svakere enn ventet og utsiktene fremover er noe svekket. Styringsrenten settes derfor ned nå, skriver sentralbanksjef Øystein Olsen i vedtaket etter forrige rentemøte, da renten ble satt ned med en kvart prosent, skriver Nordens Nyheter.

Økt ledighet

Arbeidsledigheten har som ventet tiltatt, og lønnsveksten i 2015 ligger an til å bli lavere enn lagt til grunn i mars, sa Olsen før sommeren. Ifølge Norges Banks regionale nettverk har produksjonsveksten avtatt, og bedriftene forventer at veksten forblir svak neste halvår. Lenger fram er det utsikter til at oljeinvesteringene vil falle mindre enn tidligere anslått. Idag er oljeprisen på sitt laveste på lenge.

Importpris øker

Veksten i konsumprisene var i vår nær 2,5 prosent. Kronesvekkelsen i fjor vil bidra til å holde prisveksten oppe den nærmeste tiden. Fremover dempes prisveksten av nedgangen i lønnsveksten og av at virkningene av en svakere krone etter hvert fases ut. Boligprisene har steget mindre enn ventet, men husholdningenes gjeldsvekst holder seg oppe. Oljefondets verdi er idaag på 6800 milliarder kroner som følge av svak valutakurs.

Senker norsk rente

Kinas sentralbank senket nylig styringsrenten og devaluerte sin valuta. Sentralbanken mener økonomien fortsatt står overfor press nedover, og kutter rentene skriver Bloomberg News. Dermed legges det press på Norges Bank foran rentemøtet i Oslo  24. september.

Bankenes reservekrav reduseres med 0,5 prosentpoeng til 18 prosent, ettårig utlånsrente med 0,25 prosentpoeng til 4,6 prosent og ettårig innskuddsrente kuttes med 0,25 prosentpoeng til 1,75 prosent.Dermed kutter den kinesiske sentralbanken styringsrenten for femte gang siden november i fjor, og for tredje gang i reservekravet.Ifølge sentralbanken er det vanskelig å opprettholde stabiliteten. Banken uttrykker også at den ser også behov for å bruke fleksibiliteten i verktøyene til pengepolitikken, og at kuttet i reservekravsraten vil sikre langsiktig likviditet.

Mandag falt børsene i Kina 8,5 prosent. Kinesiske medier karakteriserte børsfallet som «Black Monday». Tirsdag stupte Shanghai-børsen med nesten syv prosent da den åpnet tirsdag – før den tok seg noe inn.I tillegg til rentekuttet fjerner sentralbanken taket på innskuddsrenter i mer enn ett år.

Tirsdag tilførte Kinas sentralbank også 150 milliarder yuan, tilsvarende rundt 23,4 milliarder dollar, gjennom auksjoner av syvdagerspapirer til landets finanssystem. Med en ny internasjonal finanskrise nylig senker Norges Bank trolig styringsrenten 24. september i år.  Nordea Markets i Oslo tror på  to norske rentesenkninger før Norges Bank øker styringsrenten igjen.

Sveriges Riksbank har fonyet direksjonen og vi ser fra venstre sentralbanksjef Stefan Ingves, Cecilia Skinsley, Kerstin af Jocknick, Martin Floden, Henry Ohlsson og Peter Jansson( Foto: Peter Karlberg/ Karlberg Media AB)

Sveriges Riksbank har fonyet direksjonen og vi ser fra venstre sentralbanksjef Stefan Ingves, Cecilia Skinsley, Kerstin af Jocknick, Martin Floden, Henry Ohlsson og Peter Jansson( Foto: Peter Karlberg/ Karlberg Media AB)

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*