Riksrevisor Per Kristian Foss(Foto: Riksrevisjonen)

Nylig utlyste Olje- og energidepartementet en 25. konsesjonsrunde for olje- og gassleting i Barentshavet og Norskehavet i til sammen ni områder. Totalt 136 blokker er med i utlysningen. Departementet tar dessuten sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser andre kvartal 2021.. Selskapenes søknadsfrist er satt til 23. februar 2021.

Av Harald Pettersen

Her utfører regjeringen et hasard-spill, en tut- og kjørpolitikk, helt uforenlig med signaler om satsing på fornybar energi og forventet mindre etterspørsel etter olje og gass i fremtiden. For ikke å snakke om de rene miljøaspekter i et svært utsatt havområde. Her lener man seg tilbake og legger for dagen den samme optimistiske toner da daværende regjering i 1965 la ut de første konsesjonsrundene i Nordsjøen. Men rammebetingelsene er da vitterlig endret for fremtidig energibruk.

Spennende letemodeller

Regjeringen viser denne gangen til en rapport, Ressursrapport 2020 Leting, som nettopp ble lansert, hvor det går fram at det er store uoppdagede ressurser i alle havområder. I denne 25. runden vil således selskapene få tilgang på nye arealer som hittil ikke har vært tilgjengelige, skriver departementet. Og hevder videre at i  de utlyste områdene er det et bredt spekter av spennende letemodeller som så langt ikke er godt utforsket. Konsesjonsrunden mener man vil bidra til forutsigbar tilgang på areal for industrien, og til å holde aktivitetsnivået oppe, ifølge OED.

For enhver pris

Ja, her skal olje- og gassaktiviteten holdes oppe. For enhver pris!?

Men Solberg-regjeringen har, som mange ganger tidligere, også denne gang valgt å tilsidesette faglige råd og anbefalinger. Verken miljøorganisasjonene blir lyttet til, ei heller statens egne etater med ansvar for å gi miljøfaglige råd.

Systematisk svikt

Heller ikke Riksrevisjonen som i fjor kom med rapporten  «Undersøkelse av myndighetenes arbeid med å ivareta miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene», ser ut til å ha gjort særlig inntrykk på departementet i denne saken.

Blant annet anbefalte Riksrevisjonen at Olje- og energidepartementet bør involvere miljømyndighetene tettere i saksbehandlinger av nye utbyggingsplaner i petroleumsvirksomheten, og være mer åpne om hvordan høringsinnspill blir vurdert.

Det er også grunn til å etterlyse større åpenhet om de petroleumsfaglige vurderinger som ligger til grunn for konsesjonsrundene på norsk sokkel. Mange hevder at disse rundene er lite demokratiske, og at det er liten mulighet til å påvirke prosessene. Her må det tas hensyn til både fiskeriinteressene og det biologiske mangfoldet, skriver Harald Pettersen i en helgekommentar i Nordens Nyheter.

Oljerigg i Nordsjøen fotografert av Harald Pettersen i Statoil(Eqvinor)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*