Konsernsjef Dieter Zetsche i Daimler AG selger Mercedes benz som aldri før i Kina og er en viktig aksje for NBIM( Foto:Mercedes-Benz)

Konsernsjef Dieter Zetsche i Daimler AG selger Mercedes Benz som aldri før i Kina og er en viktig aksje for NBIM( Foto:Mercedes-Benz)

Oljefondet tapte 273 milliarder kroner i tredje kvartal. Det er det tredje svakeste resultatet i fondets historie. Men fondet har samtidig økt 2000 milliarder i verdi på to år. Finansdepartementet anslår størrelsen på oljefondet til 6,799,9 milliarder kroner i 2020. I statsbudsjettet for 2014 var tallet oppjustert til 7.126,5 milliarder. I oktober 2015 er verdien 7363 milliarder kroner. Det er overto ganger bruttonasjonalprodukt i Norge, som er budsjettert til 3.106,6 milliarder kroner i år, skriver Nordens Nyheter.

Verdier kraftig opp

Oljefondets sjef Yngve Slyngstad tar tapet i tredje kvartal med knusende ro. Det har han all grunn til med dagens voldsomme verdistigning. Fondet er mer enn doblet siden 2009, da verdien var på 2.640 milliarder kroner.Oljefondet passerte 3.000 milliarder kroner i verdi i oktober 2010 og ved utgangen av dette året var verdien da på 3.077 milliarder kroner. Verdien på det norske oljefondet tangerte 5.577 milliarder kroner i verdi i juli 2014. Idag er fondet på 7363 milliarder kroner.

Negativ avkastning

Vi hadde en negativ avkastning på nesten 300 milliarder kroner. Men så langt denne måneden har vi hatt 300 milliarder i pluss. En del av lærdommen er at vi må klare å sitte i gjennom vanskelige tider, sier han.Dermed endte fondet på en avkastning på -4,93 prosent.Det svake resultatet skyldes nedgangen i det globale aksjemarkedet i kvartalet.

– Oppbremsingen i verdensøkonomien og nedgangen i de internasjonale aksjemarkedene, spesielt det kinesiske aksjemarkedet, bidro negativt til avkastningen på aksjeinvesteringene, skriver Yngve Slyngstad i en pressemelding

– Vi må forvente svingninger i fondets verdi når det er store bevegelser i markedet. Med den størrelsen vi ser på fondet i dag, kan dette gi betydelige utslag på kort sikt. Fondet har imidlertid et langsiktig perspektiv og er godt rustet til å tåle kortsiktige markedssvingninger, sier Slyngstad til Dagens Næringsliv. Oljefondet er nå på mer enn 7000 milliarder kroner, fordelt på aksjer, obligasjoner og eiendom, og forvaltes av Norges Bank Investment Management (NBIM), som er underlagt Finansdepartementet i Oslo.

Vil fortsatt vokse

Fondet har oppnådd en årlig avkastning på 5,90 prosent per andre kvartal 2015, som er 0,28 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen før kostnade.I revidert nasjonalbudsjett for 2013 i mai ifjor anslo Finansdepartementet størrelsen på oljefondet til 6,799,9 milliarder kroner ved inngangen til 2020. I statsbudsjettet for 2014 fra ifjor høst var tallet oppjustert til 7.126,5 milliarder.Fra 2020 vil tilførselen av kapital til Statens Pensjonsfond Utland være mindre enn fire prosent av fondets verdi, opplyste daværende finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) i 2011. Oljefondet vil likevel fortsette å vokse på grunn av at avkastningen på fondets investeringer trolig blir så god at den vil veie opp for en redusert kapitalflytting fra olje til oljefond.

Svak avkastning

Konsumvarer hadde en avkastning på -5,8 prosent. Sektoren ble negativt påvirket av verdifall for europeiske bilselskap etter utslippskandalen i Volkswagen.Enkeltselskapene som bidro mest negativt til avkastningen i fondet var Volkswagen, gruveselskapet Glencore og bilprodusenten Daimler AG. Nordens Nyheter har påvist at summen av verdien på tyske bilaksjer har vært positiv det siste året. Volkswagen eier som nevnt også Audi. Aksjeporteføljen fikk en avkastning på -8,56 prosent, som var 0,07 prosentpoeng svakere enn indeksen.Obligasjonsporteføljen fikk en avkastning på 0,90 prosent. Dette var 0,64 prosentpoeng dårligere enn  indeksen.  Eiendomsporteføljen fikk en avkastning på 2,97 prosent, skriver Nordic News  i en analyse.

Direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank investment Management tapte penger i tredje kvartal 2015,men har hatt en sterk verdiøkoning for fondets aksjer( Foto. Norges Bank)

Direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank investment Management tapte penger i tredje kvartal 2015,men har hatt en sterk verdiøkoning for fondets aksjer( Foto. Norges Bank)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*