Sentralbanksjef Øystein Olsen(Foto: Nancy Bundt/Flickr)

Det norske oljefondet har mellom 12 og 20 milliarder i investeringer på Cayman Islands, Bermuda, Singapore og Luxemburg gjennom selskaper som er notert i NBIM`s statistikk i Hong Kong. Oljefondet viser at selskapene er registrert i skatteparadisene. Sentralbanksjef Øystein Olsen sa i NrK at den nye sjefen i oljefondet, Nicolai Tangen, pålegges å kvitte seg med aksjer registrert på Cayman Islands. Dermed får han et nytt problem når han tiltrer som sjef for fondet. Han bør trolig selge en stor post aksjer notert i Hong Kong. Fondet har 178 investeringer i Hong Kong på totalt 82 milliarder kroner. Dette er andre året Nordens Nyheter legger frem disse tallene i ulike artikler. Norge har forpliktet seg til lojalitet overfor Kina i en statsrettslig avtale, undertegnet av statsminister Erna Solberg.

Størst på Cayman Islands

Beholdningstall fra Norges Banks for 2016 viser at hele 43,6 prosent av selskapene i oljefondets kinesiske portefølje er registrert på Cayman Islands, Bermuda, British Virgin Islands eller Jersey. I oljefondets årsrapport for 2014, skriver Norges Bank at NBIM eier 7,8 prosent av det kinesiske forsikringsselskapet CNInsure Inc. I fondets årsrapport heter det at dette er Norges Banks fjerde største eierandel i et enkelt selskap uansett land. Ifølge Norges Banks årsrapport for 2014 ,er CNInsure registrert i Kina, men oljefondets finansglobus viser at det kinesiske selskapet er registrert på Cayman Islands. Dette gjelder oljefondets investeringer i Hong Kong, som er registrert i skatteparadiser. Vi gjør oppmerksom på at det ikke behøver å foreligge skatteunndragelse selvom et selskap er registert i et slikt paradis.

Dobbel bokføring

Norges Banks Investment Management fører en tvetydig strategi i forhold til globale skatteparadis. Oljefondet har ifølge sentralbankens finansglobus( ref. Norges Bank på internett), trukket sine investeringer fra skatteparadiser som Cayman Islands, British Virgin Islands og Bermuda i Latin-Amerika. Dette skjedde ifølge Nordens Nyheter i 2013. Den som vil sammenlikne må man se påNorges Banks tall 2011. Dengang hadde NBIM en rekke direkte investeringer i de nevnte skatteparadisene. Norges Banks ser ut til å følge EU`s ønske om større kontroll med flernasjonale selskapers skatteplanlegging. Norges Bank har fjernet Cayman Islands British Virgin Islands, og Bermuda fra NBIM`s finansglobus. Nordens Nyheter har ikke fått kontakt med fungerende kommunikasjonssjef i FD Eva Karin Dahle Rabben i Finansdepartementet. Dette var i 2011 eller i 2013.

Har kuttet en del

Oljefondet har plassert 61,7 milliarder kroner i selskaper i Kina registert videre i såkalte skatteparadiser. Nordens Nyheters undersøkelse med NBIM`s beholdningsverdier som kilde, viser at 30,9 milliarder er investert i selskaper i Kina og 30,7 milliarder via Hong Kong, som igjen registerer sine selskapene i skattepadiser. Flertallet av de kinesiske selskapene er registert på Cayman Islands og Bermuda. Noen få av selskapene er registert i Luxembourg, Jersey og British Virgin Islands. Men alle går altså via kinesiske selskaper, fordi Norges Banks Investment Management droppet sine direkte investeringer(aksjer og obligasjoner) i de nevnte skatteparadisene fra og med 2013. Nordens Nyheter har bedt Norges Banks Investment Management om et svar på dette:

Spørsmål til og svar fra fondet

-Nordens Nyheter har gått gjennom samtlige investeringer i Kina og Hong Kong. Hele tretti prosent(vel 28 %)er registrert i skatteparadis hovedsaklig Bermuda, Bahamas, Cayman Islands, og Britsh Virgin Islands I 2013 flyttet eller fjernet NBIM alle investeeringer i disse skatteparadisene. Hvorfor og hvor flyttet man disse investeringene fra og med 2013. I 2012 hadde oljefondet investert vel 5 milliarder kroner i aksjer som ble fjernet eller flyttet, se NBIM`s beholdninger 2011, 2012 og 2013. Vi vil gjerne ha en kommentar fra oljefondets ledelse til dette?

-Ved vurdering av landtilhørighet, ser vi hovedsakelig på tre forhold: investeringsrisiko, jurisdiksjon og markedsplass. I referanseindeksen er land for hvert enkelt selskap klassifisert etter investeringsrisiko, en metode som gir et godt bilde av selskapets landtilhørighet. For selskaper som ikke er i referanseindeksen benyttes landet der selskapene er registrert og børsnotert, gitt at disse er like. For øvrige selskaper gjøres en utvidet vurdering. Tidligere benyttet vi kun jurisdiksjonen («country of incorporation») for disse selskapene. Nå oppgir vi både landet selskapet er assosiert med og jurisdiksjonen. Den nye rapporteringen har dermed mer informasjon enn tidligere, ved rapportering om jurisdiksjon for alle investeringer, også desom er i referanseindeksen, sa kommunikasjonssjef Thomas Sevang i Norges Bank til Nordens Nyheter. Oljefondets nye sjef Nicolai Tangen i NBIM i Oslo får en omfattende jobb med å gå gjennom alle fondes investeringer i skatteparadiser, direkte eller indirekte ifølge pålegget fra sentralbanksjef Øystein Olsen.

BEIJING, CHINA – APRIL 10: Norwegian Prime Minister Erna Solberg greets Chinese President Xi Jinping. (Photo by Yohei Kanasashi – Pool/Getty Images)

Denne artikkelen har 1 kommentar

  1. Pingback: Har kinesiske aksjer i skatteparadis • Nordic News

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*