I en tid hvor oljen og inntekter derfra på sikt vil gå ned, kan en annen maritim virksomhet bli redning for norsk næringsliv. Norges inntekter fra havbruk kan bli på 550 milliarder kroner i 2050, en seksdobling av dagens nivå.

Havbruk har meget bra fremtidsutsikter - mens  oljeriggene får stadig mindre å gjøre.
Havbruk har meget bra fremtidsutsikter – mens oljeriggene får stadig mindre å gjøre. Foto: Cermaq/Statoil

Mens det ikke er inngått riggkontrakter på norsk sokkel på to år og det er fare for at 1 400 stillinger kan være i spill innen kort tid, så foregår det en rivende utvikling innen norsk havbruk.

– Det foregår mye teknologiutvikling, men svært mange av satsingsområdene krever klar politisk vilje, uttaler Vegar Johansen, forskningssjef i SINTEF Fiskeri og havbruk (SFH), til Teknisk Ukeblad.

Det er allerede gått to år siden (2012) rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» ble presentert. Det begynner å haste om måltallene skal være innen rekkevidde.

– Nye ressurser som kan høstes fra havet er den nye hverdagen for fiskeriene om 10 år, tror Johansen. Og det kan skje på en bærekraftig måte. Ett eksempel er plankton. Men det krever både ny teknologi og politisk bestemte rammer. Totalforekomst av planktonet raudåte antas å være minst 120 millioner tonn, tilsvarende ca. 50 ganger gytebestanden av torsk.

Plankton kretsløp (Ill: Sintef)
Plankton kretsløp (Ill: Sintef)

Den er svært verdifull og inneholde marine oljer og proteiner. Bruksområdet spenner fra mat, fôr og helsekost til farmasi.

Ifølge Sintef vil høsting passe godt inn i den delen av fiskeriåret som ellers har lav aktivitet, skriver Teknisk Ukeblad.

 

Frykter masseoppsigelser på norske offshorerigger

Minst 15 borerigger kan stå uten oppdrag neste år. Da ryker inntil 13.500 arbeidsplasserSju rigger er på vei i opplag eller har forlatt norsk sokkel, og innen ett år kan åtte andre stå uten kontakt. Ytterligere seks rigger er i faresonen i 2016. Dette skriver Stavanger Aftenblad.

Sist uke kom nyheten om at John Fredriksen-selskapet North Atlantic Drilling (NAD) sier opp mer enn 250 ansatte. Tidligere denne måneden fikk 100 kokker og renholdere i forpleiningsselskapet ESS beskjed om at de ikke lenger har jobb. Siden i sommer har Statoil sagt opp avtalen med én borerigg og sendt to rigger til land. Flere rigger har forlatt norsk sokkel.

 

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*