Guro Skjæveland, Senior Associate i Nysnø Klimainvesteringer (Foto: Mynewsdesk)

Stavanger 11.05.22 – Det norske klimateknologiselskapet Ducky utvikler digitale verktøy for å hjelpe forbrukere, næringsliv og offentlig sektor å redusere sitt klimaavtrykk. Nå henter de kapital fra et investeringskonsortium bestående av Nysnø Klimainvesteringer, T.D. Veen, Katapult Accelerator, Hafslund Ny Energi og EQT Stiftelsen, samt eksisterende investorer.

I dag utgjør forbruket vårt over to tredeler av globale klimagassutslipp. For å nå våre klimamål må verdens forbruksmønster endres i en mer bærekraftig retning. Duckys teknologi kvantifiserer utslipp, og applikasjonene deres gir brukerne innsikt i klimaeffekten av eget forbruk.

– Kvantifisering av klimaavtrykk er et felt Nysnø har fulgt med på over tid. Vi har tro på at fremtiden vil preges av kunnskapsbaserte klimavennlige valg. I Nysnø er vårt oppdrag å gjøre lønnsomme investeringer i selskaper som vil akselerere det grønne skiftet, og vi mener Ducky er godt posisjonert til å både levere god lønnsomhet og bidra til å redusere utslipp, sier Guro Skjæveland, Senior Associate i Nysnø Klimainvesteringer.

Ifølge en nylig undersøkelse oppgir hele 7 av 10 nordmenn at de er villige til å endre forbruk på grunn av klimaendringer. Duckys digitale løsninger skal gjøre det enklere for brukerne å få oversikt over og endre sitt forbruksmønster for å redusere utslipp.

– I dag har vi god informasjon om næringsinnholdet i matvarer. Det gjør oss i stand til å ta gode, faktabaserte kostholdsvalg. På samme måte må vi bygge kunnskap om klimaavtrykket til produktene vi kjøper for å kunne ta bedre valg for kloden, forteller Skjæveland.

Selskapet har utviklet tre produkter rettet mot næringsliv, offentlig sektor og forbrukere. Ducky Championship engasjerer enkeltforbrukere til å leve mer bærekraftig, Ducky Public gir fylker og kommuner oversikt over innbyggernes klimaavtrykk, og Ducky Data gir næringslivet muligheten til å skreddersy grønne løsninger og inkludere klimadata i egne applikasjoner.

– Vi merker et spennende taktskifte, forteller medgründer og bærekraftsekspert i Ducky, Mads Simonsen. – Det er åpenbart at vi ikke kan løse klimakrisen uten engasjement og samarbeid mellom offentlige aktører, privat næringsliv og innbyggere. Med ledende partnere innen bank, energi, fylker, kommuner – og ikke minst nå med ledende impact investorer – vil vi fremover bidra til en raskere nasjonal og internasjonal omstilling. Dette er utrolig spennende.

Det Trondheim-baserte selskapet har allerede etablert en kundebase i Norge, og forbereder internasjonal ekspansjon. Nå henter de kapital fra et investeringskonsortium bestående av Nysnø Klimainvesteringer, T.D. Veen, Katapult Accelerator, Hafslund Ny Energi og EQT Stiftelsen, samt eksisterende investorer. Til sammen investerer de i overkant av30 millioner kroner i klimateknologiselskapet.

Kontaktpersoner

Mads Simonsen, med-gründer Ducky AS, mads@ducky.eco, tlf: +47 975 51 576

Guro Skjæveland, Senior Associate Nysnø Klimainvesteringer, guro@nysnoinvest.no, tlf: +47 971 95 046

Guro Skjæveland, Senior Associate i Nysnø Klimainvesteringer sammen med med-grunder i Ducky, Mats Simonsen(Foto: Mynewsdesk)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

*