Konsesrnsjef Geir Karlsen i Norwegian(Foto: Norwegian)

Norwegians trafikktall for september viser en fortsatt vekst i antall passasjerer. Økt reiselyst og etterspørsel har gjort at selskapet har åpnet flere ruter også til populære destinasjoner i Europa. Tradisjonelle bestillingsmønstre er på vei tilbake, og kundene bestiller nå også reiser for den kommende vintersesongen og også inn mot neste sommer. Bestillinger til både storbyer og typiske sol- og badedestinasjoner er økende.

– Det er gledelig å kunne rapportere en fortsatt økning i antall passasjerer for femte måned på rad. Siden regjeringen gjenåpnet samfunnet har pågangen etter flyreiser vært stor, og etterspørselen har økt jevnt både på innenlandsreiser og til våre europeiske destinasjoner. Tillit til at reiser nå lar seg gjennomføre som planlagt, gjør at kundene også bestiller reiser lenger fram i tid, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

I september hadde Norwegian 997 719 passasjerer, det er en økning på 206 prosent sammenlignet med i fjor. Sett opp mot september 2020 har den totale kapasiteten (ASK) økt med 154 prosent og passasjertrafikken (RPK) er opp 248 prosent. Videre lå fyllingsgraden i september på 72,4 prosent, en oppgang på 20 prosentpoeng sammenlignet med i fjor.  

SAS til sammenlikning

Basert på etterspørsel har Norwegian gjenåpnet basene i Bergen, Stavanger og Trondheim i september. Totalt hadde Norwegian 46 fly i drift i september, og av disse var punktligheten på 92,1 prosent.

SAS-konsernets inntekter var på 8 196 (17 478) MSEKi KV1-KV3 2021 Justert for valuta er inntektene 8 617 MSEK lavere enn i samme periode for ett år siden. Dette har sammenheng med Covid 19-pandemien.

De valutajusterte passasjerinntektene falt med med 62,1 %. Dermed påvirket dette regnskapet negativt med 4 388
MSEK. Lavere kabinfaktor gav en negativ effekt på 2 411 MSEK. Den lavere yielden ga en negativ effekt
på 424 MSEK på passagererinntektene. De valutajusterte fraktinntektene økte med med 134
MSEK mens valutajusterte charterinntekter var 342 MSEK lavere. Øvrige valutainntekter var
287 MSEK lavere. Fallet i inntekter kan henføres til Covid 19-pandemien.

Norwegian legger frem bedre trafikktall(Foto. Norwegian)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*