Legemiddelselskapet Norsk medisinsk syklotronsenter AS (NMS) produserer og utvikler kortlevde radioaktive legemidler som brukes ved PET-undersøkelser for å blant annet diagnostisere kreftsvulster. Da selskapet skulle ekspandere, måtte NMS gå over til et mer avansert forretningssystem. Etter nøye vurdering falt valget på SAP S/4HANA og SAP-partner NTT DATA Business Solutions – og dette har ført til flere forbedringer, sier Thor Audun Saga adm. dir. i NMS.

– Det var viktig for oss å begynne med SAP nå fordi vi har planer om å doble produksjonskapasiteten frem til 2025. Vi vil da kunne produsere flere partier parallelt. SAP S/4HANA vil være et essensielt verktøy for å kvalitetssikre våre produkter. Det gir oss full sporbarhet og hindrer forvekslinger i produksjon og i våre leveranser. I tillegg effektiviserer vi våre egne prosesser, sier Thor Audun Saga, administrerende direktør i NMS.

NMS er et farmasøytisk selskap som ble stiftet for 20 år siden og har i dag ca. 45 ansatte. Produksjonslokalene på Rikshospitalet sto ferdig i 2006, og er en av de største enkeltinvesteringene innen avansert medisinsk forskning og diagnostikk som er utført i Norge. Senteret eies av Oslo universitetssykehus HF, Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus HF.

Behandlinger og diagnoser

Grunnet kort halveringstid på produktene har ikke NMS et eget lager. Det betyr at produktene etter produksjonen fraktes ut til sykehusene, som igjen har 10 timer til å bruke dem til ulike undersøkelser.

Før NMS byttet forretningssystem gjorde selskapet og et eksternt konsulentselskap en grunnleggende analyse av arbeidsprosessene.

Det var flere grunner til at valget falt på SAP S/4HANA Private Cloud. En av grunnen var at det ble enklere for NMS å validere alle oppdateringer i systemet. Myndighetene stiller også strenge krav til sporbarhet og at det er dokumentert at virksomheten drives i henhold til regelverket. Dette krever full sporbarhet i hele produksjonslinjen – fra råvare til ferdig produkt – som SAP S/4HANA hjelper til med.

Et skreddersydd forretningssystem for selskaper i helsesektoren

NMS satte også pris på at SAP hadde en skreddersydd industriløsning for bioteknologiselskaper. Det vil si de selskapene som driver med forskning, utvikling, produksjon og videresalg av produkter eller tjenester rettet mot menneskers helse.

– Vi ønsket å bruke en ferdigpakket løsning og endre minst mulig i systemet. I stedet har vi valgt å forbedre våre egne prosesser der det var behov for det, sier Thor Audun Saga i NMS.

Det nye forretningssystemet ble tatt i bruk tidligere i år og har ført til store endringer i rutiner og prosesser for innkjøp, økonomi, logistikk, produksjonsplanlegging, ordrestyring, lagerstyring, lansering av ferdigvarer og varemottak.

Arbeidet er utført av konsulentselskapet NTT Data Business Solutions, en SAP Platinum Partner med over 30 års erfaring med SAP-løsninger.

Ulrika Wass
Head of Nordic & Baltic Communications, SAP
+46 73 827 1074
ulrika.wass@sap.com

Om SAP  

SAPs strategi er å bidra til at alle organisasjoner blir bærekraftige, intelligente virksomheter. Som markedsleder innen bedriftsprogramvare hjelper vi bedrifter i alle størrelser og innen alle bransjer å yte deres beste: SAP-kunder står for 87 % av den totale globale handelen. Vår teknologi innen maskinlæring, IoT og avanserte analyseteknologier bidrar til å gjøre våre kunder om til intelligente virksomheter. SAP gir medarbeidere og organisasjoner dyp forretningsinnsikt og fremmer samarbeid som hjelper dem å ligge i forkant av konkurrentene. Vi forenkler teknologien for bedrifter, slik at de kan ta i bruk vår programvare slik de selv ønsker- uten avbrytelser. Med vår ende-til-ende portefjølje av applikasjoner og tjenester gjør vi det mulig for private og offentlige kunder på tvers av 26 bransjer globalt å operere lønnsomt, å tilpasse kontinuerlig og å gjøre en forskjell. Med et globalt nettverk av kunder, partnere, ansatte og ledende eksperter, bidrar SAP til en verden som er effektiv i drift og forbedrer menneskers liv. 

For mer informasjon besøk www.sap.com/norway og www.sap.com

Foto:
Thor Audun Saga, administrerende direktør i NMS

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*