Finansminister Siv Jensen i Oslo forvalter det norske oljefondet(Foto: Stortinget/Regjeringen)

Kina har økt sin beholdning av amerikanske statsobligasjoner i skyggen av dollarens fall mot andreav verdens valutaer. I juni skjedde Kinas største obligasjonskjøp i USA på seks år, på totalt 44,3 milliarder dollar, ifølge Financial Times. Avisen skriver at landet nå har passert Japan som den største utenlandske utlån. Nordens Nyheter har innhentet tall fra det norske oljefondet for 2015, som viser at norske NBIM har en større portefølje av statsobligasjoner i USA enn både Kina og Japan.

Mer i aksjer
Norges Bank har statlige rentepapirer i USA for USD 110 051 384 259, som tilsvarer NOK 947 289 300 390, eller nærmere tusen Norgs Banks beholdningsstatistikk viser at banken har verdier i USA for NOK 1 769 204 491 645. Dette tilsvarer USD 205 537 424 844. Det norske oljefondet har to av neste åtte milliarder kroner i amerikanske aksjer, obligasjoner og eiendom. I eiendom har det norske oljefondet investert 94 milliarder kroner eller 10 milliarder USD. Dette viser at amerikansk og norsk økonomi er integrert i et tett samarbeid.Vi investerer i nesten 9 000 selskaper og har investeringer knyttet til 77 land. Fondets beholdninger er tilgjengelige per 31. desember 2016.

Millionverdi

Fondet er investert i internasjonale aksjer, rentepapirer og eiendom. Målet er å ha diversifiserte investeringer som sikrer god risikospredning og høyest mulig avkastning innenfor rammene som Finansdepartementet har fastsatt.
Per 31. mars 2017 var fondet investert med 64,6 prosent i aksjer, 32,9 prosent i rentepapirer og 2,5 prosent i unotert eiendom. Oljefondet har nedsatt en gruppe som vurderer fondets fremtidige investeringsstrategi som fremlegger sin rapport i 2018. Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, er sparing til fremtidige generasjoner i Norge. Finansdepartet i Oslo skriver at oljenvil ta slutt, og avkastningen på Oljefondet vil komme befolkningen til gode, og hver nordmann har en fiktiv verdi på 1,5 millioner kroner om man deler fondets verdi på fem millioner mennesker.

Største norske aksjeinvesteringer

APPLE .US

NESTLÉ .CH

ROYAL DUTCH SHELL .UK

ALPHABET(GOOGLE) .US

MICROSOFT CORP .US

ROCHE HOLDING .CH

NOVARTIS .CH

Kilde Norges Bank mars 2017

Presidednt Donald Trump er glad for norske investeringer i USA(Foto: Wikimedia)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*