Oppnår store land innen OECD, Kina og Brasil like stor andel elbiler som Norge innen 2030, betyr det 20 millioner tonn lavere CO2-utslipp.(Foto: Norsk elbilforening)

Forskningsinstitusjonen CICERO har kommet med nordiske løsninger på globale klimutfordringer. Hvis verdens land tar i bruk klimavennlig teknologi i samme skala som i de nordiske, kan globale utslipp kuttes med 4 milliarder tonn. En ny rapport fra Nordisk ministerråd viser at vi ikke trenger store utbygginger av klimavennlig teknologi. Kan verdenssamfunnet holde en tilsvarende utbygging som i de nordiske landene, kan de globale utslipp kuttes med fire milliarder tonn, skriver Nordens Nyheter.

Skal vi begrense den globale oppvarmingen til to grader så må verdens land overoppfylle dagens klimaforpliktelser. Ifølge Climate Action Tracker (CAT) vil de forpliktelsene som verdens land så langt har levert til FN føre til fortsatt økte klimagassutslipp, og dermed videre temperaturøkning. Ifølge CAT må globale utslipp begrenses til rundt 38 gigatonn i 2030 hvis verden skal nå togradersmålet. Med de forpliktelsene verdens land har levert så langt vil utslippene skyte forbi dette med 15-18 gigatonn.

Kan lære av Norden

Kanskje kan verden lære noe av de nordiske landene? Eller i hvert fall av nordiske løsninger?
Forskerne Jan Ivar Korsbakken og Borgar Aamaas ved CICERO har sett på 15 eksisterende tiltak som har vist seg å fungere i Norden. Disse presenteres i rapporten Nordic Green to Scale, utgitt av Nordisk ministerråd og fondet av SITRA. I rapporten vurderes klimaeffekten av tiltakene og de beregner kostnaden av å implementere dem i samme grad i andre land.

Norsk elbil-politikk i Kina?

– For eksempel hvis alle OECD-land pluss Brasil og Kina oppnår like stor andel elbiler som i Norge innen 2030, betyr det 20 millioner tonn lavere CO2-utslipp, sier Korsbakken.

-Dersom disse landene også oppnår samme andel elbiler av nybilsalget snakker vi 50 millioner tonn. Andelen elbiler på norske veier var i slutten av 2015 knappe tre prosent, mens ny-elbil-salget var 17 prosent. Andeler som ikke burde være umulige å få til andre steder.

– Det interessante med denne rapporten er at vi ikke forutsetter enorme eller urealistiske utbygginger av klimavennlig teknologi.

Dieselbiler stoppes

Nå er det sånn at det er forventet vekst i elbilsalget i noen av disse landene uansett. Effekten av de ebilene som uansett antas å være på veiene i for eksempel Kina er derfor trukket fra.

–Elbiler er et dyrt tiltak hvis man ser på pris per unngått tonn utslipp av CO2. Samtidig er det et relativt billig tiltak å gjennomføre, gitt at det er antatt at man uansett ville kjøpt samme mengden nye biler, hevder Korsbakken.Tirsdag denne uken nedla byregjeringen i Oslo forbud mot all kjøring av dieselbiler på alle veier i Oslo som følge av forurensning, skriver Nordic News.

Borgar Aamaas (Bildet) og Jan Ivar korsbakken i Cicero har kommet med en nordisk klimaløsning til kinesserne(Foto: Twitter)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*